Apariţiile Editurii Christiana în ordinea alfabetică a autorilor PDF Imprimare Email
Notă: Nu se regăsesc în această listă antologiile cu autori diverşi, nici cărţile cu autori anonimi.

A
Aldea, Preot Mihai-Andrei, Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, 2007

Aldea, Preot Mihai-Andrei, Zbor prin vâltoarea vremilor. Românii între întunericul veacului şi lumina lui Hristos, 2007

Aldea, Preot Mihai-Andrei, Drumul spre Vozia. I. Cei trei şi pădurea cea mare [roman], 2008

Alighieri, Dante, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, 2006
Amiredjibi, Ciabua, Gora Mborgali sau Surâsul Destinului [roman], traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]
Andronescu, Demostene, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, 2009 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Andronescu, Demostene, De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii [cuvânt înainte de Răzvan Codrescu], 2011
Antonie, Ieromonahul, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000; ediţia a doua: 2003; ediţia a treia: 2008
Aştelian, Raluca, Lauda Sfintei Fecioare [poezii], cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010
B
Bacu, Dumitru, Piteşti – centru de reeducare studenţească, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Băbuş, Arhimandrit Grigorie, Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]
Băbuş, Arhimandrit Grigorie, Izvoare liturgice si pastorale, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002

Băbuş, Arhimandrit Grigorie, Lumină pentru suflet. Predici şi cuvântări, ediţie alcătuită şi îngrijită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]

Bădescu, Prof. Dr. Ilie, Lector Dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, Principiile cercetării martirologice, 2010 (col. "Teologie aplicată")

Bădulescu, Preot Dan, Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă, 2001 [EPUIZAT]

Beauregard, Preot Marc-Antoine Costa de, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină, traducere de Gabriela Moldoveanu, cu o prezentare şi un interviu de Costion Nicolescu, 2004

Beloiu, Valentin-Lucian, Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a pelerinajului, ediția a doua revăzută, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Nicu Octavian, 2015

Berilă, Sorin, Stalingrad. O poveste românească spusă de veteranul Nică Paiu, cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, 2018

Bilalis, Arhimandrit Spiridon, Martirii Ortodoxiei (Teologia martiriului), traducere din limba neogreacă de Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, 2016

 

C

Calciu-Dumitreasa, Pr. Gheorghe, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţie îngrijită şi prefaţă de Răzvan Codrescu, 2002; ediţia a doua: 2007 [EPUIZAT]

Calciu, Preot Gheorghe, "Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Calciu, Părintele Gheorghe, Cuvintele către tineri, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu, 2015
Chelaru, Mirela, Douăzeci de pași spre mântuire în basmul creștin Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cu un cuvânt înainte de Pr. Constantin Necula, 2016
Chelaru, Mirela, Spovedania unui avocat. Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii, cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, 2020
Chirilă, Dr. Maria, Dr. Pavel Chirilă, Terapie naturistă. Îndrumător practic, ediţia a doua revăzută, 1992 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Dr. Maria Chirilă, Dr. Georgeta Dumitrescu, Dr. Corina Baban, Biochim. Nicoleta Macovei, Reţetar selectiv de etnofitoterapie, 1992 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Pr. Mihai Valică, Meditaţie la medicina biblică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Rev. Mihai Valică, Meditation on biblical medicine, with a foreword by Rev. Prof. Dr. Constantin Galeriu, translation from Romanian by Prof. Dr. Remus Rus, Sue Birchmore, Dr. Rodica Popescu, 1993
Chirilǎ, Dr. Pavel, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Concept-Diagnostic-Tratament, 1995; ediţia a doua: 2008, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie
Chirilă, Dr. Pavel, Dr. Maria Chirilă, Biol. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Dr. Lavinia Chirilă, Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, 2000 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Conceptul de medicină creştină. 1. Sfânta Scriptură citită de un medic ortodox, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2001 (col. “Teologie aplicată”) [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Concept of christian medicine, 1. The Holy Scripture, read by un orthodox physician, book drafted with the blessing of his Eminence Teofan, Metropolitan of Oltenia, 2003 [EPUIZAT]
Chirilă, Conf. Univ. Dr. Pavel, Pr. Dr. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 2004; ediţia a II-a: 2009
Chirilă, Conf. Univ. Dr. Pavel, Pr. Drd. Mihai Valică, Asist. Soc. Andreea Băndoiu, Introducere în teologia socială. Teze centrale pentru o doctrină socială a Bisericii, 2005 [EPUIZAT]
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel,  Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, 2008
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Vindecarea, 2009 [EPUIZAT]
Chirilă, Pavel, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, 2012
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Ieromonah Teofan Munteanu, Psihologia în textele Sfintei Scripturi, cu un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos (col. "Teologie aplicată"), 2012
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Prevenirea bolilor prin stilul de viaţă. Boli evitabile, 2012
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel , Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, 2014
Chirilă, Prof. Dr. Pavel, Ierom. Teofan Munteanu, Dr. Mădălina Popescu, Dr. Dragoș Matei, Ortodoxia ca stil de viață, 2017
Chirilă, Prof. Dr. Pavel, Fizician Nicoleta Sturzu, Fața tristă a medicinei contemporane, 2019
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, Calea vindecării. Principiile noogeniei, 2020
Chirilă, Prof. Dr. Pavel, Mânăstirea Călugăra. Un pustnic care strigă din pustiu, 2021
Clément, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, traducere de Monahia Siluana Vlad, 1996 [EPUIZAT]
Codrescu, Răzvan, Răsăritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], 2002
Codrescu, Răzvan, Recurs la Ortodoxie, 2002 [EPUIZAT]
Codrescu, Răzvan, Rug aprins. O sută de sonete şi false sonete, 2008
Codrescu, Răzvan, Teologia sexelor şi taina nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, urmată de Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail, apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2002 [EPUIZAT]
Codrescu, Răzvan, Cartea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, 2004
Codrescu, Răzvan, Ghid pascal, volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P.S. Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe")
Codrescu, Răzvan, În jurul lui Eminescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, 2009
Codrescu, Răzvan, Crucile pustiei. Poeme neptice, cu o postfaţă editorială de Gabriela Moldoveanu, 2010
Codrescu, Răzvan, În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a doua revăzută şi adăugită, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Codrescu, Răzvan, Rost de doină. Cîntece fără stăpîn, 2012
Codrescu, Răzvan, Sic credo. Mărturisiri dialogale, 2014
Codrescu, Răzvan, Erosstihuri, 2016
Codrescu, Răzvan, O introducere în creștinism, 2016
Codrescu, Răzvan, Spiritul dreptei. Între tradiție și actualitate, ediție definitivă, 2018
Codrescu, Răzvan, Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil ș Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, 2018
Codrescu, Răzvan, Tentative de dreapta în România postcomunistă, 2019
Codrescu, Răzvan, Povești de ocazie sau cum m-am ispitit să devin narator, 2020
Constantinescu, Gabriel, Gâlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), ediţie îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]
Constantinescu, Gabriel, Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, 2007 [EPUIZAT]
Constantinescu, Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L., Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, ediţia a doua, îngrijită de Radu Săvulescu, 2010 (Colecţia "Drept canonic")
Cornea, Monahul Daniel, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, 2004; ediția a doua: 2018
Cornea, Monahul Daniel, Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, cu o postfață de Andrei Dîrlău, 2017 (col. „Religie și cultură”)
Crăciun, Steluța, Crucea, scară către Tine, prefață de prof. dr. Adrian Opre, 2020

D
Dan, Valentin, Sonete de metoc, cu un Cuvânt ]nainte de Răzvan Codrescu, 2019
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri; Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov; Acatistul Sfântului, Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, ediţie alcătuită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 1999 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Scrieri, 1. Imn acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Cartea Muntelui Sfânt; Marea noapte de aur a Maicii Domnului; Apocalipsa lui Ioan; Am auzit cântecul Păsării Unice, îngrijirea ediţiei şi prefaţa: Alexandru Dimcea, 1999 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 1. Dumnezeu-Dragoste, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2003 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2008
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 3. Taina Sfintei Cruci, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2001 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 4. Ce e omul?, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Pr. Teoctist, Patriarhul B.O.R., 2003 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2004 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, prima ediţie integrală, îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2009
Dante – vezi Alighieri, Dante
Dida, Corneliu, Valea Nistrei (roman din ciclul Sud-Est Saga), ediția a doua, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, 2016
Dinescu, Arhim. Antipa, Ierom. Petroniu Tănase, Prodromu. Schitul românesc de la Sf. Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]
Drăgulinescu, Asist. Univ. Dr. Andrei, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, 2008
Drăgulinescu, Lect. Univ. Dr. Andrei, Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, 2010
E
Evdokimov, Paul, Vârstele vieţii spirituale, cuvânt înainte şi traducere de Pr. Prof. Ion Buga, 1993; ediţia a doua revăzută: 2003 [EPUIZAT]

Evdokimov, Paul, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, traducere de Gabriela Moldoveanu, 1994; ediţia a doua revăzută: 1999  (reimprimare: 2006) [EPUIZAT]

Evdokimov, Paul, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. Învăţătură patristică, liturgică şi iconografică, traducere, prefaţă şi note de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, 1995 [EPUIZAT]

Evdokimov, Paul, Femeia şi mântuirea lumii, traducere de Gabriela Moldoveanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, prefaţă de Olivier Clément, 1995; ediţia a doua: traducere de Gabriela Moldoveanu, 2004 [EPUIZAT]
F
Florea, Flavia, Manual de limba engleză pe texte biblice, patristice şi liturgice, pentru nivel mediu şi avansat, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003
G
Gavril, Mihail,  Lazăr sau vremea dintre valuri. Piesă de teatru într-un act, 2014
Georgescu, Călin, Cumpăna României, ed. a II-a, revizuită, cu prefață de Eugen Mihăescu, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Păun, postfață de dr. Pavel Chirilă, 2016
Gheorghe, Virgiliu, Andrei Dîrlău, Fața nevăzută a homosexualității, cu un cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2015
Gordon, Preot Dr. Vasile, Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003 [EPUIZAT]
Grigorie, Ieromonahul, Mântuitoarea frică de Dumnezeu, 2008 (col. "Tainele credinţei")
Grigorie, Ieromonahul, Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, ediţia a doua revizuită şi completată, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe")
H

Hallier, Părintele Amédée, Dr. Dominique Megglé, Monahul şi psihiatrul. Convorbiri despre fericire, traducere de sora Eugenia Vlad, prefaţă de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, 1997 [EPUIZAT]
I
Ianolide, Ioan, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2006 (col. “Predanie a Mărturisitorilor români din închisori”)

Ilie, Părintele Cleopa, Predici la Sărbătorile de peste an, 2001 (col. “Cuvinte de folos”) [EPUIZAT]

Ioan al Crucii, Sfântul, Integrala operei poetice, cu textul spaniol original şi cu fragmente din comentariile teologice în proză, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Anca Crivăţ, versiuni româneşti de Anca Crivăţ şi Răzvan Codrescu, 2003 [EPUIZAT]

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Epistolele pauline. 1. Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, traducere de P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, 2005 [EPUIZAT]

Ionaşcu, Arhim. Iuvenalie, Ispita faustiană. Aspecte ale bioeticii contemporane în lumina Ortodoxiei, cu un cuvânt înainte de Dr. Pavel Chirilă, 2005 [EPUIZAT]

J
Jinga, Pr. Constantin, Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, 2005 (col. “Corifeii Rugului Aprins”)


K
Kalomiros, Dr. Alexandros, Împotriva falsei uniri bisericeşti, cu un prolog de Photios Kontoglu, în româneşte de Dora Sereş, cu o lămurire editorială de Răzvan Codrescu, 2005 [EPUIZAT]
L
Lecca, Arhimandrit Paulin, Rugăciunea vameşului, postfaţă de Lidia Popiţa-Stoicescu, 1998 [EPUIZAT]
M
Macovei, Biol. Nicoleta, E-urile şi problemele de sănătate, 2001 [EPUIZAT]
Macovei, Biol. Nicoleta, O bombǎ chimică: aditivii alimentari, consilier ştiinţific: Conf. Dr. Mirela Mihaela Bratu, 2003 (col. “S.O.S. medical”) [EPUIZAT]
Mărăcineanu, Pr. Dr. Ion , Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima. Studiu juridico-canonic, 2014 (col. „Drept canonic”)
Meşkova, Lidia, Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti, traducere din limba rusă de Anastasia Mitric, cu o prefaţă de Ieromonah Teofan Munteanu, 2012 [pe pagina de titlu este trecut anul 2013]
Mihăilescu, Părintele Miron, Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după Liturghii, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea şi prefaţa Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2004 [EPUIZAT]
Mihăilescu, Părintele Miron, Vorbeşte Dumnezeu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2005 [EPUIZAT]
Mihalache, Niculae, Urma sufletului pe drumuri arse, 2004 [EPUIZAT]
Mihoc, Pr. Prof. Vasile, Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, 1996 [EPUIZAT]
Militaru, Preot Corneliu-Mihail, Testament. Eseu despre moarte & Jurnal de Amzei, 2020
N
Netea, Gelu, Gelu Netea despre Vasile Netea, cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2012 [EPUIZAT]
Nicolescu, Costion, Cine se teme de Biserică? Articole teologice şi eseuri teologice, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, 2002 [EPUIZAT]

Nicolescu, Costion, Teologul în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, apare cu binecuvântarea Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 2003
Niţă, Alexandru Mihail, Paradiziaca expediţie [roman], prefaţă de Pr. Prof. Vasile Mihoc, postfaţă de Răzvan Codrescu, 2011
O
Oancea, Părintele Zosim, Închisorile unui preot ortodox, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]

Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, 2008

Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, 2008

Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, ediţia doua revăzută şi adăugită, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, 2008

Oprişan, Constantin, Cărţile spiritului şi alte poezii,  ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, 2009 (col. "Poezia închisorilor comuniste"); ediția a doua 2019
P
Paţa, Gheorghe C., Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, 2002 [EPUIZAT]
Pârvan, Ştefan, Colţ de îngenunchere [poezii], 1998 [EPUIZAT]
Petrişor, Marcel, Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Petrișor, Marcel, Pățanii vrute și nevrute, 2015
Petrișor, Marcel, Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, 2019
Petrișor, Marcel, Ogive. Eseuri de epistemologie estetică, 2020
Petrișor, Marcel, Vrăjitorul din Bos și alte isprăvi, 2020
Platon, Mircea, Ortodoxia pe litere. Îndreptar de fundamentalism literar, 2006
Popescu, Lucian D., Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Popescu, Preot Acad. Niculae M., Preoţi de mir adormiţi în Domnul, alcătuirea şi îngrijirea ediţiei: Alexandru Dimcea, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ediţie publicată cu binecuvântarea Prea Fericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002
Popescu, Vasile M., Un martir al Crucii. Viaţa şi scrierile lui Teodor M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., 2006 (col. “Ortodoxia luptătoare”) [EPUIZAT]
Popescu, Ec. Dr. Cristian George, Filiera plantelor medicinale şi aromatice, 2011 (col. "Naturalia")
Popescu, Lector. Univ. Dr. Cristian George, Politica promoțională, 2011
Q
Quenot, Michel, Învierea şi icoana, traducere şi prefaţă de Pr. Dr. Vasile Răducă, volum editat cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 1999 [EPUIZAT]

R
Rose, Seraphim, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, traducere din limba engleză, 1996 [EPUIZAT]

S
Sava, Pr. Marian, Hristos – Profetul Profeţilor, 2000 [EPUIZAT]
Săbău, Lucian Dan, Născut, nu făcut. Povestiri din viul vieții, 2017
Săbău, Lucian Dan, Micul Ucigaș. Jurnal din vremea pandemiei, 2021
Stan, Constantin I., Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Stoica, Cosmin, Pelerinul nerugător. Gânduri despre duh și lume, 2015
Stoiculescu, Puiu, Omul şi criteriile/ Man and criteria, 2012
Stoiculescu, Puiu, Ăsta sunt eu! Istorii personale, 2013
Stoiculescu, Puiu, Diogene pe creste și prin poieni, 2014
Stoiculescu, Puiu, Post Diogene. Tot eu sunt ăsta!, 2015
Stoiculescu, Puiu, Sobrietate șugubeață, 2019
T
Taisia, Stareţa, Scrisori către o începătoare pe calea vieţii de dăruire lui Dumnezeu, traducere din limba engleză de Vasile Monahul de la Sfântul Munte, confruntare cu originalul în limba rusă de Nicoleta Macovei, 1997; reed. 2003; ediția a doua (co-editare cu Editura Sophia, Seria „Materikon”): 2017
Teşu, Pr. Ioan C., Teologia necazurilor şi alte eseuri, cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Părăian, 1998 [EPUIZAT]
Teşu, Pr. Ioan C., Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică, 2000 [EPUIZAT]
Teşu, Pr. Ioan C., Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, 2002 [EPUIZAT]
Tisserand, Robert, Arta aromoterapiei, traducere de Biol. Nicoleta Macovei şi Dr. M. Mihălcioiu, 1998 [EPUIZAT]
Todea-Gross, Dr. Christa, Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2012 (col. "S.O.S. medical)
Trosca, Maria-Rodica, Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Poezia închisorilor comuniste")
Tudor, Sandu – vezi Daniil de la Rarău
U
Ursu, Dragoş, Ioana Ursu, Aiudule, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată, 2011
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002; reed. 2008
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II. Ieşirea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002 [EPUIZAT]
Usca, Prof. Ana, Pr. Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. III. Leviticul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IV. Numerii, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. V. Deuteronomul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI. Iosua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VII. Judecătorii. Rut, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII. 1-2 Regi, serie editată cu binecuvantârea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX. 3-4 Regi, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2006
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XII. Iov, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2008
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2008
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2009
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2010
Usca, Preot Ioan Sorin, Prof. Ana Usca,Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XV: Isaia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2015
Usca, Preot Ioan Sorin,  Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVI: Ieremia. Plângerile lui Ieremia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2017
Usca, Pr. Ioan Sorin, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. I: Matei, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018
Usca, Pr. Ioan Sorin, Pr.Valer Budiul, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Iezechiel. Daniel, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018
Usca, Pr. Ioan Sorin, Pr.Vasile Bora, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVIII: Profeții mici, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2019
Usca, Pr. Ioan Sorin, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. X: Apocalipsa, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2020
V
Valică, Preot Emanuel, Tanatologia creștină între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturgico-pastorală, cu un cuvânt înainte de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, 2013
Valică, Pr. Prof. Dr. Mihai, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor, 2011 (col. "Ortodoxia luptătoare"  )
Valică, Pr. Dr.  Mihai, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă,  Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu,  Ec. Drd. Cristian George Popescu, Teologie socială, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Mitropolitul Olteniei, 2007
Valică, Pr. Dr.  Mihai, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, 2008 [EPUIZAT]
Vlad-Guga, Taţiana, Rană deschisă [poezii], 1999 [EPUIZAT]
Vlad-Guga, Taţiana, Frământări [poezii], cu o prefaţă de Aspazia Oţel Petrescu, 2010 [EPUIZAT]
Vlahos, Ierotheos, Bioetică şi bioteologie, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, 2013 (col. "Teologie aplicată")
Vlădoianu, Ștefan,Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu, 2018 (col. „Poezia închisorilor comuniste”)
W
Ware, Episcop Kallistos, Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, traducere de Gabriela Moldoveanu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]
Ware, Episcop Kallistos, Împărăţia lăuntrică, traducere din limba franceză de sora Eugenia Vlad, introducere de Maxime Egger, 1996 [EPUIZAT]
Ware, Prea Sfinţitul Kallistos, Rugăciune şi tăcere în spiritualitatea ortodoxă. Puterea numelui sau despre rugăciunea lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune, traduceri de Gabriela Moldoveanu şi Maica Siluana Vlad, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, cu o postfaţă de Maxime Egger, 2003  [EPUIZAT]

Z
Zaharia, Iuliana, Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, 2010 (col. "Pulsul vremii") [EPUIZAT]

 


 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro