Colecţiile şi seriile în care sunt organizate publicaţiile Editurii Christiana (perioada 2007-2015) PDF Imprimare Email

Notă: Multe titluri au apărut în afara colecţiior/seriilor de mai jos

 

I. Apologetică şi sectologie

*** «Zeul toleranţei» şi descreştinarea creştinismului. O perspectivă ortodoxă, cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-18-6

Preot Mihai-Andrei Aldea, Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN-10: 973-8125-85-5/ ISBN-13: 978-973-8125-85-8


II. Apologii contemporane

*** Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, cu o postfaţă de Părintele Galeriu, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-25-4
Răzvan Codrescu, În jurul lui Eminescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-20-9
Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţia a doua, îngrijită si prefaţată de Răzvan Codrescu, EdituraChristiana, Bucureşti, 2007, ISBN-10: 973-8125-88-X/ ISBN-13: 978-973-8125-88-9 [EPUIZAT]

 

III. Corifeii Rugului Aprins

Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, prima ediţie integrală îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-99-5âPreacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, îngrijită de Al. Dimcea şi editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-96-4

IV. Credinţă şi ştiinţă
Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu, Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-24-7
Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-05-6
V. Cruciaţii secolului XX
Preot Gheorghe Calciu, "Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-48-3
Răzvan Codrescu, În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-48-3
Dragoş Ursu, Ioana Ursu, Aiudule, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-43-8
Marcel Petrişor, Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-41-4
Dumitru Bacu, Piteşti – centru de reeducare studenţească, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-39-1
Ciabua Amiredijbi, Gora Mborgali sau Surâsul Destinului, traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-34-6 [EPUIZAT]
Lucian D. Popescu, Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-36-0
Constantin I. Stan, Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-38-4
Demostene Andronescu, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-17-9
Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-95-7
VI. Drept canonic
Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, ediţia a doua, cu un cuvânt înainte de Radu Săvulescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-22-3
Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, ediţia doua revăzută şi adăugită, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-04-9
Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, Editura Christiana, Bucureşti, 2008 ISBN 978-973-1913-06-3
Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-08-7
Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-10-0  [EPUIZAT]
Pr. Dr. Ion Mărăcineanu, Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima. Studiu juridico-canonic, Editura Christiana, București, 2014, ISBN 978-973-1913-67-4
VII. Învăţături şi rânduieli ortodoxe
Ieromonah Grigorie Sandu, Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, ediţia a doua revizuită şi completată, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-09-4
Răzvan Codrescu, Ghid pascal, volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P.S. Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, Editura Christiana/Editura Sfântul Siluan, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-16-2/ 978-973-1913-88994-0-7
VIII. Naturalia
Ec. Dr. Cristian George Popescu, Filiera plantelor medicinale şi aromatice, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-33-9  [EPUIZAT]
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Vindecarea, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-15-5
Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie, ediţia a doua revăzută şi adăugită, coordonatorul ediţiei Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă,  Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-81-0
IX. Ortodoxia luptătoare
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-42-1
Vasile M. Popescu, Un martir al Crucii. Viaţa si scrierile lui Teodor M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 973-8125-73-1 [EPUIZAT]
X. Poezia închisorilor comuniste
Maria-Rodica Trosca, Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-30-8
Constantin Oprişan, Cărţile spiritului şi alte poezii, ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-13-1; ediția a doua 2019
Ștefan Vlădoianu, Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu, Editura Christiana, București, 2018, ISBN 978-606-013-006-2
XI. Pulsul vremii
Demostene Andronescu, De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-45-2
Iuliana Zaharia, Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-28-8 [EPUIZAT]
XII. Tainele credinţei
Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii, ediţie alcătuită de Gabriela Moldoveanu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-26-
Ieromonah Grigorie Sandu, Mântuitoarea frică de Dumnezeu, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-89-6
Ieromonah Antonie, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, ediţia a treia, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, Editura Christiana, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-1913-01-8
Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-94-0
XIII. Teologie aplicată
Ierotheos Vlahos, Bioetică şi bioteologie, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, co-editare cu Sf. Mănăstire Nera, Editura Christiana, Bucureşrti, 2013, ISBN 978-973-1913-62-9
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Ieromonah Teofan Munteanu, Psihologia în textele Sfintei Scripturi, cu un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-50-6
Prof. Dr. Ilie Bădescu, Lector dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, Principiile cercetării martirologice, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-31-5
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Dr. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, ediţia a doua, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-19-3
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-97-1
Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Ec. Drd. Cristian George Popescu, Teologie socială, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-93-3
XIV. Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-23-0
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Editura Christiana, Bucureşti 2009, ISBN 978-973-1913-14-8
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfintilor Părinţi. XII. Iov, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-03-2
Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, ediţia a doua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-1913-11-7
Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-91-9
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN-10: 973-8125-84-7/ ISBN-13: 978-973-8125-84-1
XV. S.O.S. medical
Dr. Christa Todea-Gross, Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-56-8
Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-49-0

 


 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro