Falsul zeu al toleranţei PDF Imprimare Email

Autor: Marius MANTA


Îmi revin în minte, din ce în ce mai des, fericiţii ani de după 1989, mai precis acea perioadă de graţie de-a lungul căreia mai multe edituri începuseră să tipărească literatură religioasă de calitate. În sfârşit, aveam de-a face cu texte ce îţi propuneau o micro-istorie a receptării lor, adesea cu un aparat critic ce se dovedea a fi util. Mai mult, librăriile erau asaltate de oameni ce rămăseseră din nefericire în afara aerului puternic al creştinismului autentic, dar care, acum, probau o certă nevoie de a-şi găsi modele. Iar când aflai Dogmatica lui Stăniloae (a mi se scuza familiaritatea!) ori setul complet Vieţile sfinţilor, cât şi Filocalia, te puteai considera un fericit. Circulau casete, compact-discuri, înregistrări video mai mult sau mai puţin clandestine, conturând nevoia evidentă a aceloraşi oameni de a rămâne în căutarea Adevărului. Până şi câteva din instituţiile de prestigiu admiteau, ba chiar girau un schimb de idei firesc şi netrucat, având în centru figuri monahale emblematice.

Această perspectivă fi-va, desigur, una eminamente subiectivă! Şi totuşi, reîntâlnindu-mi câţiva din prietenii de odinioară, am fost bucuros surprins de faptul că mai toţi, după măsura priceperii, au rămas cu o gândire vie, neinteresată de a pedepsi, de a înfiera, ci în primul rând de a restabili echilibrul, de a compensa răul prin fapte, idei, atitudini etc. Cu timpul, într-un firesc al lumii de azi, majoritatea ne-am abătut de la setul de principii declarate în gura mare, în primii ani de libertate. Interveniseră alte calcule, ne afundasem prin alte cotloane, căzusem, abdicasem dar parcă mai mereu am avut şansa de a ne redescoperi printr-un Altul, venit la momentul oportun. Se pare că ne-a fost îngăduită smerenia de a privi în direcţia potrivită.

Citeşte mai mult...
 
Pe drumul Învierii, la Piatra Neamţ PDF Imprimare Email

Cruciaţilor secolului XX

Se cuvenea ca ei măcar să fie
nemuritori, dar iată-i că se duc,
lăsînd în urmă neamul mai uituc
şi ţara lor de suflet mai pustie...

Tu, Doamne, care-i ştii de-a fir a păr,
şi mult le-ai dat, ca mult să le poţi cere,
credinţa lămureşte-o din durere,
nădejdea fă-o stîlp de adevăr,

iar peste toate pune steag iubirea,
să priveghem sub ea şi morţi, şi vii,
neistoviţi nicicînd şi nicăirea,
bătuţi pe crucea lumii de aci,
dar muşinînd cetatea care n-are
nevoie nici de lună, nici de soare!
 
                                                       Răzvan Codrescu

 
Crezul meu naţional PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU
 
 
Faptul că în micul meu volum În jurul lui Eminescu (Editura Christiana, Bucureşti, 2009) este inclus, în Addenda (pp. 109-111), şi textul intitulat “Recurs la «cadavrul din debara»”, în care încercam să arăt că, pe lîngă atîtea reproşuri legitime care i se vor fi făcut de-a lungul vremii d-lui Horia-Roman Patapievici (altminteri, vorba lui D’Annunzio, un nemico che vale la pena di avere), se numără şi măcar unul cu totul nelegitim (referitor la poziţia sa faţă de Eminescu), le-a produs unora nedumerire şi/sau amărăciune, ba chiar impresia că eu m-aş fi “patapievicizat”, devenind peste noapte, în răspărul întregului meu traseu existenţial şi intelectual, un denigrator nedrept al neamului românesc şi al ideii naţionale. Dacă impresia aceasta pripită ar fi fost formulată doar de anumiţi trepăduşi grobieni ai radicalismului tradiţionalist, nu m-aş fi sinchisit în nici un fel. Se întîmplă însă că ea a fost resimţită, pe alocuri, şi de cîţiva oameni la care ţin foarte mult, pe care-i preţuiesc sincer şi a căror cinste sufletească este mai presus de orice discuţie. Printre ei se numără şi monahul de aleasă osîrdnicie căruia i-am adresat nu demult scrisoarea de mai jos (şi al cărui nume îmi rezerv discreţia de a nu-l divulga). Lămuririle din ea pot fi de folos şi altora, aşa că m-am decis s-o postez şi aici, cu speranţa unei mai drepte înţelegeri a poziţiei mele – nu atît faţă de un Patapievici sau altul, cît faţă de însăşi problema naţională din perspectiva tradiţiei creştine şi a provocărilor crudei realităţi actuale. (Răzvan Codrescu)
 
 
O epistolă lămuritoare
 
 
Bucureşti, 12 aprilie 2010
Mult iubite ostenitor întru Hristos
şi nepreţuit frate [V.],

Îmi pare sincer rău pentru amărăciunea prilejuită de cutare text în care eu am înţeles să mă pronunţ ceva mai aspru la adresa poporului român, ceea ce a putut crea impresia că m-am lăsat furat de „ispita Patapievici”. Fără să mă fi supărat pe cineva (Doamne fereşte!), mă simt dator cu cîteva lămuriri principiale, care privesc nu numai textul cu pricina, ci întreg scrisul meu, întreaga mea atitudine faţă de „problema naţională”.

Citeşte mai mult...
 
Călătorie la marginea vieţii PDF Imprimare Email
Despre cum se întâlnesc oamenii cu moartea
 
de Horia Ţurcanu


Calatorie la marginea vietiiUltima Înviere

Lumânări şi candele şi felinare sunt aprinse deja în frigul nopţii, atunci când primii oameni încep să apară. Este o curte minusculă, iar de jur imprejur, pe garduri, sunt uriaşe plante căţărătoare, mâna-Maicii-Domnului, glicină şi iederă, care au crescut atât de mari şi de dese, încât frunzele lor par un zid. Unul câte unul, oamenii intră prin mica deschizătură a zidului vegetal, îşi fac cruce şi se aşează cuminţi, aşteptând ca noaptea cea mare a Învierii să înceapă. În mijloc este bisericuţa, albă, cu o singură podoabă: o zugrăvire a Arhanghelilor Mihail şi Gavriil, abia luminată de flăcăruile dimprejur.

Curtea bisericii este ca un glob făcut din lumini şi umbre mişcătoare, ţinut la un loc de vegetaţia izbucnită din pământ, îmbrăţişând bisericuţa şi oamenii la un loc.

Aştept. Poate că sunt orele 11 din noapte. Sunt la marginea Bucureştilor, undeva, în şoseaua Andronache. Bisericuţa asta nici nu se vede din drum, e o biserică nevăzută, ascunsă în adâncurile întunecoase ale vegetaţiei, în aşa fel încât nimeni nu ajunge aici întâmplător. „Sunt oameni din imprejurimi”, îmi spun, pe măsură ce curtea începe să devină neîncăpătoare. Pe mica troiţă, florile de glicină atârnă deodată cu clopotele. Am mai fost aici, acum mult timp, poate un an, poate mai mult. Îl cunosc pe părintele Zosima, cel care va oficia slujba acestei nopţi. Unii dintre aceia pe care i-am cunoscut atunci acum nu mai sunt printre noi. S-au dus.

Slujba a început, bisericuţa şi curtea sunt pline ochi, zeci, poate sute de oameni sunt strânşi împrejurul ei ca fluturii la lumină, pe cerul întunecat, nori portocalii aleargă cu viteză. E frig, eu străbat încet mulţimea, căutând un chip cunoscut. Biserica, oamenii şi zidurile vegetale dimprejur sunt o singură fiinţă globulară. Slujba creşte şi creşte, un murmur adânc se înalţă din mulţime, oamenii se strâng unii în alţii, timpul dispare, poate că ceasurile au stat în loc, şi tocmai când părintele Zosima iese în uşa bisericii, tocmai atunci o văd pe femeia pe care o caut. Fără ca ea să ştie, o voi însoţi.

Citeşte mai mult...
 
Akedia PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU
(poem neptic)
 
Mi-au devenit ai zilei zori povară
şi vremea trece parcă tot mai greu,
pe buze ruga-i doar icnire-amară,
iar gîndu-mi fuge-n alte părţi mereu...

M-am plictisit de lume şi de mine,
dar şi de dorul slavei Tale mute,
şi-aşa de singur sînt că nu-mi mai vine
decît să casc de stearpa mea virtute.

Nu-i nici măcar vreun demon de amiază
să dea tîrcoale-n jur chiliei mele,
ci doar lumina cade, ca o piază,
pe sila mea de bune şi de rele.

De ce-ar mai fi să-mi pese de păcat
cînd nu mai am credinţa de-altădată
şi nu mă simt decît un stîrv uitat,
pe care moartea prin pustie-l cată?

Citeşte mai mult...
 
Răzvan Codrescu: Crucile pustiei PDF Imprimare Email
 
ÎN CURÎND,
 
LA EDITURA CHRISTIANA:În cursul lunii iunie, la Editura Christiana din Bucureşti, poemele neptice, în număr de 24, vor apărea în volum, sub titlul generic Crucile pustiei. Postez aici cîteva extrase din viitorul volum, mulţumindu-le totdeodată tuturor celor care mi-au fost aproape în sinuosul proces de gestaţie a cărţii. (Răzvan CODRESCU)


Motto:

Sînt fraţii fel de fel – şi-aşa e bine,
prin rînduiala proniei divine.
Numai pustia-i una şi ne-nghite
cu toată bezna noastră de ispite.
Şi lămuriţi în vintrea ei ca-n chit,
a treia zi ne varsă la zenit.

O, Doamne, Care-ai pus lumina-n noi,
primeşte-ne-n pustia de apoi!
Şi cîte lipsă-n pîrga noastră sînt,
cu Duhul Tău plineşte-le-n Cuvînt.
Căci cele multe trag să fie una,
iar Tu le eşti în veci de veci cununa.

(stihuire elinească anonimă
de pe un hrisov dispărut,
în tălmăcirea liberă a autorului)

Citeşte mai mult...
 
Cap de vedenie PDF Imprimare Email

de Răzvan CODRESCU
(poem neptic)

Venea-n amurg şi se ducea cu zorii,
de ani întregi, dar doar pe lună plină...
Şedea-n genunchi, la fel cu rugătorii,
şi ochii ei făceau în jur lumină.

Era frumoasă, Doamne, de nespus
şi-atît de tristă-ncît durea privirea,
un plînset toată de la tălpi în sus,
cum n-am văzut nicicînd şi nicăirea.

În coama ei se alinta văzduhul
ca-ntr-un frunziş de toamnă ruginie,
iar eu, răpit cu văzul şi cu duhul,
săpat păream în piatra din chilie...

Crezui întîi că-i vraja minţii mele,
precum în vis ceva ţi se năzare,
dar n-avea urma ei cum să mă-nşele,
căci zile-ntregi se desluşea-n cărare.

Citeşte mai mult...
 
F.O.R. şi A.F.R. în apărarea familiei PDF Imprimare Email
 
Comunicat


Forul Ortodox Român (FOR) şi Alianţa Familiilor din România (AFR) atrag atenţia întregii clase politice că este direct responsabilă pentru gravele ameninţări şi loviturile neîncetate la care este supusă familia în România.

Din cauza problemelor de ordin material, dar şi a celor de ordin moral şi legislativ, instituţia familiei riscă să dispară sau să se transforme într-o curiozitate inutilă în cadrul societăţii moderne. Iar în absenţa familiei româneşti solide, însuşi viitorul ţării este pus sub semnul întrebării.

FOR şi AFR protestează împotriva preconizatei măsuri guvernamentale de reducere a indemnizaţiei pentru creşterea copilului nou-născut. Această măsură descurajează serios natalitatea şi riscă să provoace încă o creştere a valului de avorturi – prin care România deja ocupă un trist loc de lider în lumea civilizată.

Citeşte mai mult...
 
De la Avva Antonie citire PDF Imprimare Email

[Parintele-iustin-parvu-manastirea-petru-voda.jpg] de Răzvan CODRESCU
(poem neptic)

Închin acest al optulea poem neptic, cu fiiască plecăciune, Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu, avva pustiei româneşti, la împlinirea  patriarhalei vîrste de 91 de ani (10 februarie 2010).


Venit-au fraţii, dar ajunşi la el,
se tot codeau şi nu găseau cuvinte...
Şi-a zis bătrînul: “Răsuflaţi niţel,
că face bine-adusului aminte!”.

Aceia îl priveau cu ochii mari,
şi încîntaţi să-i fie aşa de-aproape,
şi ispitiţi să-l pună la cîntari,
cu-n gînd viclean clipindu-le pe pleoape.

Sfiala lor părea cumva să-i doară,
umbriţi de el, dar şi geloşi de sine –
şi-un drac sprinţar, cu coada lui uşoară,
juca de zor în poala lunii pline...

Şi-ntr-un tîrziu: “Venim anume, avvă,
să-ţi cerem un cuvînt de mîntuire”,
se-ncumetă, dregîndu-şi vocea gravă,
să zică unul, mai scorţos din fire.

Citeşte mai mult...
 
Povestea unei convertiri PDF Imprimare Email


Un prolog al Părintelui Calciu

Mai cu seamă după apariţia căr­ţii mele Christ is calling you (Hristos te cheamă), în 1997, am fost invitat în multe comunităţi americane ortodoxe spre a le vor­bi şi prin viu grai despre Ortodoxie, despre suferinţele Bise­ricii Ortodoxe Române şi despre toate încercările prin care a trecut poporul nostru. Am fost surprins să descopăr ce mare influenţă are Ortodoxia asupra unor comunităţi ame­­­ricane: pe măsură ce Catolicismul (din ce în ce mai secu­larizat) şi Protestantismul (despuiat de orice căldură spiri­tuală) pierd evident terenul, Ortodoxia îl cîştigă, prin pre­dania unor preoţi şi monahi care aduc în sufletul omului american o vibraţie nouă a credinţei adevărate. Dacă pînă nu prea demult răspîndirea Ortodoxiei revenea aproape în exclusivitate ruşilor, astăzi Ortodoxia românească îşi afirmă din ce în ce mai mult prezenţa, nu atît prin preoţii din Ame­rica (unde bisericile noastre sînt încă “naţionale”, slujindu-se în limba română), cît mai cu seamă prin miracolul mă­năs­tirilor şi vieţii monahale din România, pe care ameri­canii încep s-o descopere cu emoţie.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cele mai citite articole


Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan