La aniversarea lui Radu Gyr PDF Imprimare Email
 
Anul acesta se împlinesc 105 de ani de la naşterea (2 martie 1905, Cîmpulung Muscel) şi 35 de ani de la moartea (29 aprilie 1975, Bucureşti) lui Radu Gyr (pe numele adevărat Radu Demetrescu, fiu al actorului craiovean Coco Demetrescu), rapsodul aproape legendar al “sfintei tinereţi legionare”[1] şi (des)cîntătorul crucificat al temniţelor comuniste, una dintre figurile umane şi artistice cele mai complexe şi mai mucenicite ale istoriei noastre contemporane. Cum lumea românească postcomunistă nu s-a învrednicit să-i cinstească memoria pe măsură, iar leneşa cultură a începutului de veac şi de mileniu n-a catadicsit să-i restituie integral şi profesional opera poetică, dramatică şi eseistică (singurele eforturi constante în acest sens fiind cele ale admirabilei sale fiice, d-na Simona Popa, care nu poate suplini însă de una singură absenţa de la datorie a specialiştilor istoriei şi criticii literare), marele poet a rămas, pentru publicul mai larg, într-un nemeritat con de umbră, cum tinde să rămînă şi o mare parte a istoriei noastre recente... 


Poezia lui Radu Gyr

sau testamentul unei generaţii


Poet, dramaturg, eseist, gazetar, doctor în litere şi conferenţiar universitar (din acea şcoală clasicizantă – adeseori pe nedrept hulită – a totuşi ingeniosului teoretician şi critic literar Mihail Dragomirescu[2]), de mai multe ori laureat (1926, 1927, 1928 şi 1939) al Societăţii Scriitorilor Români, Institutului pentru Literatură şi Academiei Române, comandant legionar şi director general al teatrelor în timpul scurtei şi nefericitei guvernări legionare[3], Radu Gyr a împărtăşit crezul şi prigoana camarazilor săi sub toate cele trei regimuri de dictatură (dar mai ales sub cel comunist), însumînd 20 de ani de detenţie politică (la care se adaugă şi trimiterea sa abuzivă pe frontul din Est, de unde s-a şi întors rănit şi infirm[4]).

Citeşte mai mult...
 
"Puncte Cardinale": Anul 20 (II) PDF Imprimare Email

 
Gabriel Constantinescu
 
 

Volume Publicate de Actualii Membrii

ai Redacţiei Punctelor Cardinale


GABRIEL CONSTANTINESCU – director
(n. 5 noiembrie 1921, Sibiu)

Filosofia arabă a istoriei. Ibn Haldun, Ed. Anastasia (Col. “Religiile Cărţii”), Bucureşti, 1996;
 
Marginalii la Talmud, Ed. Dacia (Col. “Homo religiosus”), Cluj-Napoca, 1999;
 
Evreii în România (secolele XVI-XX), Ed. FRONDE, Alba Iulia-Paris, 2000;
 
Gîlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), Ed. Christiana, Bucureşti, 2002;
 
Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, Editura Christiana, Bucureşti, 2007. 

Citeşte mai mult...
 
"Puncte Cardinale": Anul 20 (I) PDF Imprimare Email
Puncte cardinale: numărul din iunie 2009
 
Ca un semnal pentru cei interesaţi, cele de mai jos sînt extrase din numărul festiv al revistei sibiene Puncte cardinale (anul XX, nr. 1-2/229-230, ianuarie-februarie 2010), care va apărea pe suport de hîrtie la începutul lunii februarie, marcînd intrarea în cel de-al 20-lea an de apariţie neîntreruptă. (În textele citate – „Puncte cardinale în conştiinţa cititorilor” – a fost păstrată ortografia fiecărui autor.)
 
Să ne rugăm pentru sănătatea d-lui Gabriel Constantinescu (n. 1921), întemeietorul şi directorul Punctelor cardinale, ce merită din plin bucuria acestui an jubiliar! (Răzvan CODRESCU)
 
Reacţionarismul de cursă lungă

Deşi oameni hotărîţi şi optimişti din fire, nici unul dintre noi nu ar fi crezut atunci, în ianuarie 1991, cînd am pornit la drum cu Punctele cardinale, că vom apărea fără întreruperi timp de două decenii, cu acelaşi nucleu redacţional şi cu cîteva mii de cititori fideli pe toate meridianele lumii.

Adversarii ideologici – care nu ne-au cruţat nici o clipă, ba chiar au izbutit, prin repetate mistificări şi insinuări mediatice, să ne diabolizeze în conştiinţa multor oameni ce n-au ajuns niciodată să ne citească efectiv – sînt extrem de indispuşi de această încăpăţînată “longevitate”, iar caracterizarea noastră cea mai frecventă, uşor de găsit în site-urile ostile de pe internet (unde se vede cum orice nealiniere ideologică este atent “monitorizată”, mai ales de cercurile evreieşti, cu un zel demn de o cauză mai bună), sună cam aşa: “Din 1991 apare la Sibiu revista Puncte cardinale, cea mai longevivă publicaţie reacţionară din România”.

Citeşte mai mult...
 
Un patriarh al rostirii ortodoxe româneşti PDF Imprimare Email
Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, va împlini în primăvara aceasta 89 de ani. O vîrstă pe care o onorează şi o sfidează deopotrivă. O onorează prin înţelepciune, prin autoritate, prin rotunjimea operei (atît teologice, cît şi literare). O sfidează prin robusteţe, prin luciditate, prin dinamism (atît pastoral, cît şi creator). Sînt oameni pentru care cărunteţea nu-i decît o a doua tinereţe, mai echilibrată şi mai consistentă: vlădica de la Cluj se numără printre ei, ca o imagine vie a duhului care prisoseşte asupra vremii.

Dincolo de prestanţa sa teologică şi arhierească, Părintele a fost şi rămîne un mare cărturar şi un creator harismatic (poet, dramaturg, prozator), răscumpărînd fără emfază şi cu sfîntă vrednicie complexele pe care uneori clerul ortodox le resimte în faţa culturii şi provocărilor modernităţii. O dată în plus, înaltul ierarh – împărtăşit în tinereţe din spiritul de aprofundare mistică, dar şi de emulaţie culturală al “Rugului Aprins” – s-ar cuveni să fie un model asumat pentru tinerele generaţii de teologi ortodocşi. Dacă vrem să putem înfrunta eficient, pe limba noastră, cultura modernă, cu sofisticatele ei superbii, trebuie să avem priceperea de a o face cu ea cu tot, fără a-i ignora, adică, nici problematica, nici mijloacele. Altminteri riscăm să ne definim prin proverbul cu “vulpea” şi cu “strugurii acri”…

Citeşte mai mult...
 
Cazul Anania: Calomnia are picioare scurte PDF Imprimare Email

 


MITROPOLIA CLUJULUI, ALBEI, CRISANEI SI MARAMUREŞULUI

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI


Comunicat de presă

Calomnii şi denigrări la adresa Mitropolitului Bartolomeu


Descarcă documentul (în format .pdf)

În urma aparitiei în paginile cotidianului „Evenimentul Zilei”, în zilele de 11 si 12 ianuarie 2010, sub semnătura jurnalistei Mirela Corlătan, a unor articole denigratoare la adresa Mitropolitului Bartolomeu al Clujului, dăm spre publicare următorul Comunicat de presă:


Articolele pun pe seama Mitropolitului Bartolomeu o serie de acuzatii privitoare la colaborarea cu fosta Securitate, însotite de documente din arhiva CNSAS. Semnatarul articolelor uită că pentru a demonstra calitatea de informator sub nume conspirativ trebuie să aducă probe concludente si indubitabile (declaratie olografă si angajament de colaborare semnat) si nu doar simple analogii literare si alăturări de texte.

Fără aceste probe, asupra demersului jurnalistic planează suspiciunea calomnierii si denigrării, fapte incriminate, în instantă, de Codul Penal, solutie pe care o luăm în calcul, în cazul în care jurnalista nu îsi demonstrează limpede afirmatiile, sau si le retrage, după caz.

E bine de stiut că Mitropolitul Bartolomeu si-a afirmat deschis pozitia ca dosarele detinute de CNSAS pe numele său să fie cercetate si, la nevoie, publicate, declarând deschis că nu a colaborat cu serviciile secrete „nici în detentie, nici în libertate; nici în tară, nici în străinătate; nici cu angajament, nici fără angajament; nici cu nume conspirativ, nici cu nume propriu”.

Astfel de articole calomnioase apărute în presa ultimelor două decenii confirmă faptul că necesara purificare a societătii românesti postcomuniste, prin deconspirarea Securitătii s-a început prea târziu, pe o bază legală incertă si cu instrumente incomplete, pentru ca acum să fie condusă de unii mercenari mediatici, care murdăresc si ultimele repere morale ale vietii noastre publice.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei

Pr. Bogdan Ivanov


 
Părintele Galeriu despre Naşterea Domnului PDF Imprimare Email

SENSUL ÎNNOITOR AL CRĂCIUNULUI

Trăim Naşterea Domnului, şi din plinătatea acestui Dar lumea – istoria – primeşte necontenit sens înnoitor. Ascultăm inspiratul Imn al sărbătorii cu aceeaşi emoţie genuină, sfîntă: “Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pămîntul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”.

Este fapt cardinal, unic: Dumnezeu, din veşnicia şi pretutindenitatea Lui, vine la noi, în acest “Astăzi” al timpului nostru şi într-un “loc” al pămîntului nostru, în Betleem. Adînc înţelegem că Dumnezeu Tatăl, Părintele nostru ceresc, din veci născînd pe Fiul Său, cum spune Psalmistul: “Zis-a Domnul Domnului meu: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut” (Psamul 2, 7), Îl trimite acum pe Fiul Său în timp, la plinirea vremii: “Iată, Fecioara va lua în pîntece şi va naşte fiu, şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14), adică, aşa cum s-a şi tîlcuit prin Evanghelie, “Dumnezeu este cu noi” (Matei 1, 23). “Fiul lui Dumnezeu fiu Fecioarei Se face”. Pentru noi s-a născut “prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”. Şi aşa, născîndu-se printre noi Fiul Părintelui ceresc, Dumnezeu şi Om, în El se întrupează, se revelează iubirea, în viul vieţii noastre.

Citeşte mai mult...
 
Erast Călinescu: Vremea colindelor PDF Imprimare Email
A fost odată ca niciodată o vreme cînd oamenii se cununau şi îşi botezau copiii în taină, acasă, iar femeile îşi pierdeau pîinea dacă erau văzute cu cruciuliţa la gît. La sfînta slujbă a Învierii, de pildă, turnătorii, trimişi anume, îi înscriau în catastifele lor murdare pe colegii de muncă ce îndrăzneau să ia Lumină pentru tot anul, în acea noapte, din sfintele biserici. Iar cînd credincioşii cîntau, afară, cu lumînările aprinse, “Hristos a înviat”, huruitul motocicletelor trimise anume încerca să acopere sfînta cîntare de bucurie...
 
În vremea aceea colindele erau interzise, iar prin oraşe colindau doar ţigănuşi, cerşind prin autobuze şi prin tramvaie, în felul lor, şi, ca să nu fie debarcaţi, îşi terminau colindele cu “Foaie verde de piper,/ să trăiască dom-şofer”...

Moş Crăciun era epurat şi el, avînd “origine nesănătoasă”, iar pe postul său era instalat “Moş Gerilă”, tovarăş de KGB cu sovieticul Morozko. Pomul de Crăciun se numea “Pom de iarnă” şi îşi aprindea luminile tocmai de Anul Nou, iar Buhaiul venea la Palat cu urături socialiste...

Citeşte mai mult...
 
Gheorghe Calciu în documentele C.N.S.A.S. PDF Imprimare Email
Pe 21 noiembrie şi 3 decembrie s-au împlinit 3 ani de la moartea şi respectiv înmormîntarea părintelui Gh. Calciu, deţinut politic sub comunişti timp de 21 de ani (1948-1964; 1979-1984). Deşi este în principiu recunoscut ca una dintre figurile mari ale rezistenţei anti-comuniste, mai circulă cu privire la biografia sa şi unele neadevăruri sau exagerări tendenţioase, pe care astăzi cercetarea documentară e chemată să le lămurească punctual. Textul de mai jos este parte dintr-o investigaţie amplă în arhivele C.N.S.A.S. (atîtea cîte sînt acum accesibile cercetării publice) şi cred că circumscriu corect una dintre etichetele colportate în mod curent pe seama părintelui Calciu, ca şi pe seama altor figuri eroice ale rezistenţei anticomuniste din generaţia sa. Cu îngăduinţa autorului (jurist şi teolog), voi posta aici, pe măsura definitivării lor, şi alte fragmente din biografia demistificatoare pe care o pregăteşte (şi care va fi publicată integral la Editura Christiana din Bucureşti, în colecţia “Ortodoxia luptătoare”). (R. C.)


“LEGIONARUL” GHEORGHE CALCIU
ÎN DOCUMENTELE C.N.S.A.S.


Cu lejeritate, cu dispreţ ori, mai rar, cu asumare, se afirmă despre părintele Calciu că a fost legionar. Studiul de faţă este o parte a unei mai largi cercetări a vieţii părintelui Gheorghe Calciu, pe urmele căruia se ajunge şi la acuzaţia de legionarism.

Părintele Gheorghe Calciu a fost condamnat penal de trei ori: în 1949, în 1957 şi în 1979. Dintre aceste trei condamnări, primele două sînt legate de legionarism, dar, în mod cert, numai în cazul celei dintîi se poate discuta despre activitatea sa legionară, căci a doua condamnare a fost urmarea evenimentelor din închisoarea Piteşti, iar varianta autorităţilor, cum că deţinuţii legionari s-ar fi torturat unii pe alţii în mod bestial şi inimaginabil cu singura intenţie de a discredita regimul comunist, este complet absurdă.

Citeşte mai mult...
 
Despre aditivii alimentari cu prof. univ. dr. Pavel Chirilă PDF Imprimare Email

http://www.agenda.ro/pictures/dulciuri%5B%5D_tn.jpg

Episodul 1: Aditivi alimentari (E-uri) – Termeni şi definiţii
Prof. univ. dr. Pavel Chirilă, medic primar medicină internă, homeopat şi fitoterapeut

Potrivit OMS, aditivii alimentari sunt substanţe care se folosesc la prepararea unor produse alimentare în scopul ameliorării calităţii acestora sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii avansate de prelucrare. Sunt substanţe chimice împărţite în 24 de categorii şi adăugate în diverse produse alimentare pentru a le îmbunătăţi aspectul, gustul sau a le prelungi termenul de valabilitate.

Litera “E” simbolizează faptul că au fost testate minim 6 ani si atestate la nivel european. Numărul care însoţeşte notaţia acestor aditivi marchează ordinea cronologică în care au fost descoperiţi. Cu toate acestea, eticheta produselor trebuie cercetată foarte bine înainte de consumarea produsului respectiv şi E-urile prezente confruntate cu lista celor care afectează cel mai grav organismul.

Prof. dr. Pavel Chirilă aminteşte în prima parte unele dintre cele mai întâlnite tipuri de aditivi: benzoatul de sodiu – care se găseşte în băuturile răcoritoare – şi aspartamul, E951 – folosit ca îndulcitor în băuturile carbogazoase şi în guma de mestecat. Vezi VIDEO

Citeşte mai mult...
 
Între teologie şi gnoză PDF Imprimare Email


Annick de Souzenelle

BOTEZUL DE FOC


„A răspuns Ioan tuturor, zicând:
Eu vă botez cu apă, dar vine
Cel ce este mai tare decât mine,
Căruia nu sunt vrednic să-I leg
cureaua încălţămintelor.
El va boteza cu Duh Sfânt
şi cu foc...” (Luca 3, 16)


În persoana lui Hristos, numit „al doilea Adam”, creştinii contemplă două naturi. Pe de-o parte, El este Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Pe de altă parte, prin întruparea Sa în lumea exilului nostru (a căderii), El este Om. Dar dacă, pentru a fi printre noi, ia trupul animal al omului aflat în exil, El este, de asemenea, Om din punct de vedere ontologic – creat după „chipul” lui Dumnezeu şi chemat să cucerească „asemănarea” în dinamica celor trei botezuri: botezul cu apă, botezul cu foc şi botezul corespunzător matricii craniului 1.

Ştim foarte puţin despre ultimele două botezuri şi mă tem că nici pe primul nu-l cunoaştem prea bine!

Pentru majoritatea creştinilor, deseori, botezul se reduce la un ritual exterior. Dar dacă acest ritual nu îl trimite pe creştin către o realitate interioară, el rămâne formal, orizontalizat în plan social, fără conştientizarea semnificaţiei sale ca act verticalizant. Iată de ce ignorăm celelalte două botezuri, care pun în lucrare verticalizarea fiinţei printr-o întoarcere la normele ontologice.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cele mai citite articole


Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan