Piteşti: Mărturii referenţiale PDF Imprimare Email

ÎN CURÎND,

LA EDITURA CHRISTIANA:
Cu o prefaţă de
Pr. Gheorghe Calciu
Ediţia a IV-a,
îngrijită de
Răzvan Codrescu
INTRODUCERE EDITORIALĂ
Aşa cum despre scriitorii realişti ruşi din secolul al XIX-lea s-a putut spune că se trag toţi din Mantaua lui Gogol, tot aşa despre memorialiştii români ai temniţelor comuniste din secolul XX s-ar putea spune că se trag toţi din Piteştiul lui Dumitru Bacu (1923-1997)1, carte redactată între 1958 şi 1962 şi apărută în Spania în 19632, pe cînd în România închisorile politice încă nu fuseseră lichidate3, iar la Aiud era în toi ultima fază a „reeducării”4.
Oricît de mult s-a scris ulterior sau se va mai scrie de aici înainte despre „fenomenul Piteşti”5, cartea de faţă, chiar dacă nesigură pe alocuri şi amendabilă în cîteva detalii (cum cititorul va constata din notele de subsol editoriale), îşi păstrează prestanţa unică şi perpetua forţă mărturisitoare, autorul avînd nu numai meritul dezvăluirii în premieră a unor fapte de-a dreptul stupefiante, ci şi darul interpretării lor dintr-o neostetantivă perspectivă creştină, scrisul său constituindu-se nu o dată într-o gravă meditaţie asupra condiţiei umane în confruntare cu una dintre cele mai radicale şi mai perverse experienţe pe care i le-a hărăzit istoria. Ajuns doar în treacăt la penitenciarul Piteşti (a stat mai mult la Aiud, Gherla, Jilava şi Canal) şi netrăind personal „reeducarea”, regretatul D. Bacu a realizat o documentare orală absolut impresionantă, atît în ultimii săi ani de închisoare (1953-1956), cît şi în anii imediat următori eliberării (după propria mărturisire, pînă prin 1959), de o autenticitate pe care n-o pot suplini preciziunile reci ale documentelor de arhivă.
Cartea a beneficiat în 1971 şi de o traducere în limba engleză: The Anti-Humans. Students Reeducation” in Romanian Prisons, Ed. Soldiers of the Cross”, Englewood, Colorado, iar pe la jumătatea anilor `70 a fost citită şi la postul de radio „Europa Liberă”.
În 1989, a cunoscut a doua ediţie în exil (Canada: Editura Cuvântul Românesc, Hamilton/Ontario), fără intervenţii în text, dar cu o notă inedită a autorului şi cu o emoţionantă prefaţă a părintelui Gheorghe Calciu (chiar unul dintre personajele deloc menajate ale cărţii), cel care a petrecut 21 de ani în temniţele comuniste (16 sub Gheorghiu-Dej şi 5 sub Ceauşescu) şi care a trăit din plin tragedia Piteştiului („Mi se spunea îngerul căzut cu ochi albaştri…”, mărturisea înfiorat într-un interviu dinspre sfîrşitul vieţii), reuşind însă poate cea mai spectaculoasă şi profundă redresare morală dintre toţi „piteştenii” care au supravieţuit, practic, propriei lor nimiciri. Pînă la urmă, „poate că din toată istoria Piteştiului nu ar trebui să rămînă decît: «Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri»”.
Un demers nefericit l-a reprezentat ediţia a treia a cărţii, prima apărută în ţară, în 1991, sub egida unei edituri bucureştene fantomatice (Atlantida). în cele mai derizorii condiţii tehnice şi grafice. Din păcate, editorul amator, fostul „piteştean” Octavian Voinea (Dumnezeu să-l odihnească), pe lîngă faptul că a inventat un nou subtitlu patetic (La Buchenwald se murea mai uşor) şi un motto psihanalizabil („Din granit dacă aţi fi – şi totuşi nu veţi putea să ţineţi pînă la capăt!”), a intervenit masiv, din considerente personale, atît în textul autorului, cît şi al prefaţatorului, retezînd fără scrupule tot ce s-a întîmplat să nu-i convină.
Această a patra ediţie, a cărei nevoie se resimţea demult, chiar de nu va fi fiind desăvîrşită, este de fapt prima ediţie integrală şi profesională care apare în România. Am avut ca text de bază pe cel al ediţiei „canadiene”, pe care l-am „diortosit” discret (mai cu seamă la nivelul ortografiei şi punctuaţiei), îndreptînd tacit anumite evidente „scăpări” sau inconsecvenţe, perpetuate sau acumulate în ediţiile anterioa-re. Cele cîteva paranteze drepte din text sînt toate editoriale, ca şi majoritatea covîrşitoare a notelor de subsol. Am păstrat nota autorului la ediţia a doua, precum şi prefaţa părintelui Calciu, adăugînd, pe lîngă această lămurire preliminară, o bibliografie la zi a „experimentului Piteşti”.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan