Lauda Sfintei Fecioare PDF Imprimare Email

Autor: Raluca Aştelian

Cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu

Editura Christiana, Bucureşti, 2010

Tuturor deopotrivă le mulţumesc pentru că au deschis un volum de versuri acum, când poezia pare un arhaism. De „La fereastra Preacuratei”, însă, lucrurile se văd altfel… (Autoarea)

Adevăratul pariu al acestor neostentativ-evlavioase mlădieri lirice, rămâne unul duhovnicesc, de înfiorare filocalică, mărturisitor dincolo de orice „literaturizare”: e… o mulţumire maternală de jos către Maica Îndurărilor de sus, care nu lasă rugăciunile fără răspuns, nici frumuseţea fără transcendenţă. (Răzvan Codrescu)

Volum broşat, 92 pagini + 8 planşe color, format 13x20

 

 
Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon PDF Imprimare Email
Autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia

Editura Christiana, Bucureşti, 2010

Seria de tâlcuiri verset cu verset ale cărţilor Vechiului Testament, continuată cu volumul de faţă, se întemeiază cu precădere pe marele tezaur exegetic al patristicii răsăritene, dar aduce, de câte ori este cazul, şi precizări istorice şi filologice de dată recentă. Autorii, îmbină rigorile teologiei cu exigenţele culturii actuale, oferind un valoros instrument de lucru adresat mai ales seminariştilor şi studenţilor în Teologie, dar şi intelectualităţii creştine în general.

Volum broşat, 524 pagini, format 13x20
 

 
Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic PDF Imprimare Email

Autor: Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu

Ediţia a II-a îngrijită de Radu Săvulescu

Editura Christiana, Bucureşti, 2010

Colecţia "Drept Canonic" 

Lucrarea de faţă, fără a se pretinde o tratare exhaustivă a dreptului matrimonial privind condiţiile pentru căsătorie şi cununie, va fi de folos atât teologilor, canoniştilor şi specialiştilor în ştiinţele juridice, cât şi studenţilor teologi şi credincioşilor mireni interesaţi, fiind un impuls în lupta actuală a Bisericii pentru afirmarea pe baze canonice a căsătoriei, o poziţie actuală faţă de problemele ridicate în domeniul matrimonial de societatea parcă tot mai săracă spiritual în care trăim, o reconsiderare canonică, teologică şi juridică a căsătoriei ca Sfântă Taină a Bisericii, atât din perspectivă ortodoxă cât şi în comparaţie cu tradiţia canonică a Bisericii Romano-Catolice, dar şi ca instituţie juridică de dreptul familiei din România. (Autorul)

Volum broşat, 268 pagini, format 20/13

 

 

 
Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică PDF Imprimare Email

Autor: Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu 

Cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe 

Editura Christiana, Bucureşti, 2010 

Colecţia "Credinţă şi ştiinţă" 

Cartea lect. univ. dr. ing. Andrei Drăgulinescu constituie o adevărată fereastră către înţelegerea pericolului pe care tehnologia telefoniei fără fir îl reprezintă nu numai pentru sănătatea omului dar şi pentru întreg biosul. Şi nu avem în faţă un eseu ziaristic sponsorizat de cei interesaţi de profit ci un studiu ce are în vedere experimente desfăşurate pe parcursul a peste treizeci de ani de cercetare ştiinţifică. Douăzeci de cărţi şi 700 de studii ştiinţifice alcătuiesc bibliografia acestei adevărate enciclopedii a tot ce implică telefonia mobilă. Poate că dacă am acorda mult mai puţină atenţie informaţiilor perverse promovate prin mass-media astăzi şi ne vom apleca mai atent asupra cărţii de calitate, am putea trăi o viaţă mult mai sănătoasă.
În mod sigur, de poluarea electromagnetică este aproape imposibil să te mai fereşti astăzi, însă dacă se va manifesta o opoziţie conştientă şi activă din partea populaţiei, atunci poluarea ar putea fi mult diminuată. (Biofizician Virgiliu Gheorghe, autorul cărţii Efectele televiziunii asupra minţii umane)
 
Volum broşat, 376 pagini, format 14,5x20,5
 

 
Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală PDF Imprimare Email

Autori: Prof. Univ. Dr Pavel Chirilă, Pr. Dr. Mihai Valică  

Ediţia a II-a 

Editura Christiana, Bucureşti, 2009

Colecţia "Teologie aplicată" 

Medicul creştin îşi însuşeşte în mod firesc conceptul de medicină creştină. Pentru el este inacceptabil, ba chiar păcat, să practice acte medicale care pentru medicina oficială par "fireşti": avortul, planning-ul familial, experienţele pe embrion, eutanasia etc. 
Spitalul creştin este o instituţie care aplică principiile conceptului de medicină creştină. Evoluţia sufletului bolnavului nu este indiferentă, ba chiar este, în fond, centrul de greutate care măsoară eficienţa îngrijirilor într-un spital creştin. Spitalul creştin are în centrul altarul, în jurul căruia medici, preoţi şi bolnavi descoperă sensul suferinţei şi viaţa în Hristos. Spitalul creştin acordă o asistenţă legată indisolubil, axiomatic chiar, de şansele mântuirii. Căci trupul este vindecabil sau nevindecabil, dar sufletul este întotdeauna vindecabil.
 
Volum broşat, 184 pagini, format 13x20
 

 
 
 

 
Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii PDF Imprimare Email
Volum alcătuit de Gabriela Moldoveanu 

Editura Christiana, Bucureşti, 2009 

Colecţia "Tainele credinţei" 

M-am gândit la această alcătuire nu ca la o carte, ci ca la poala Dumnezeieştii Liturghii. Poala Liturghiei nu este o  locaţie în care se adună creştini, ci creştinii înşişi adunaţi şi uniţi în Hristos. Tocmai pentru că nu este o locaţie, putem folosi una, cum ar fi pronaosul sau pridvorul, ori curtea Bisericii, sau o bibliotecă mânăstirească, aşa cum se adunau creştinii Rugului Aprins la Sfânta Mânăstire Antim. Sau o carte, iată!
Cartea se sfârşeşte fără să se sfârşească, întrucât este o carte despre sfinţenie şi sfinţenia este fără de sfârşit. (Autoarea)

Aşezată pe stâlpii de lumină teologică şi duhovnicească reprezentaţi de scrierile Părintelui Dumitru Stăniloae şi ale ieroschimonahului Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), cartea de faţă este alcătuită de autoare atât din texte proprii, cât şi din texte "cuminecătoare"... aducându-ne aminte, prin pilde vii, că adevărata comunicare, creştineşte vorbind, este întâi de toate cuminecare. (Răzvan Codrescu)
 
Volum broşat, 160 pagini + 8 planşe color, format 13x20

 
Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare PDF Imprimare Email

Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, cu o postfaţă de Părintele Galeriu, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu

Editura Christiana, Bucureşti, 2009

Colecţia "Apologii contemporane" 

Pe 30 octombrie 2009 s-au implinit 140 de ani de la naşterea doctorului Nicolae C. Paulescu (1869-1931), adevăratul descoperitor al insulinei (pe care el o numise pancreină) şi «cel mai mare interpret ştiinţific al divinităţii» (formulă prin care l-a definit colaboratorul şi editorul său interbelic dr. V. Trifu, dar care a fost larg colportată mai ales de Părintele Galeriu, mare admirator al doctorului Paulescu). Cu acest prilej, apare ediţia a doua, revizuită şi adăugită, ce adună la un loc atât scrieri despre N. C. Paulescu, cât şi scrieri de N. C. Paulescu, propunându-şi o introducere lămuritoare şi lesne accesibilă în gândirea filosofico-ştiinţifică a marelui savant, dar şi în complexa sa biografie.

Din cuprins:

Răzvan Codrescu Nicolae Paulescu sau ştiinţa lui scio Deum esse; Nichifor CrainicNicolae Paulescu, fondatorul naţionalismului creştin; Nicolae Paulescu Suflet şi Dumnezeu; Ideea de Dumnezeu în ştiinţă; Remediile patimilor sociale; Spitalul

Volum broşat, 296 pagini, format 13x20

 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro