Achizitii PDF Imprimare Email

alt

 

 

ANUNT PUBLICITAR- PROCEDURA DE CERCETAREA A PIETEI - STUDIU AL PIETEI - "Prestare servicii de catering pentru un Confertinta Nationala de deschidere a Proiectului organizata in data de 07.04.2011"

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL - CREŞTINĂ CHRISTIANA, în calitate de achizitor, cu sediul în Bucuresti, str. Theodor D. Speranţia, nr. 104, bl. S26, ap. 66, sector 3, nr. înregistrare 23-05.11.2007, având CIF 4681665, organizează la punctul de lucru din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti, în data de 04.04.2011 procedura de cercetare a pieteistudiu al pietei desfăşurată conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect ,,Prestare servicii de catering pentru Conferinta Nationala,, în cadrul proiectului Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern”.

1.Obiectul contractului: Prestare servicii de catering pentru un eveniment organizat in data de 07.04.2011, pentru un numar estimat de 40 de persoane.

- Serviciile de catering se pot suplimenta pentru un numar de cel mult 10 persoane fata de numarul estimat initial, cu incheierea unui act aditional la contract. Pretul contractului se va majora proportional cu numarul suplimentar de persoane, raportat la pretul unitar/persoana exprimat in oferta financiara.

2.Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2.1.

3.Valoarea estimata a acestui contract este de: 6000 lei.

4.Data limită pentru depunerea ofertei: 04.04.2011, ora 15.00.

5. Adresa la care se depune oferta: B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti;

6.Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0733967576, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoană de contact Diana Buttu.

Data publicarii: 29.03.2011

Documente suport (cu caracter obligatoriu):

1. Adresa de inaintare

2. Contract

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006

4. Declaratie privind eligibilitatea

5. Documentatie pentru ofertanti

6. Formular de oferta

7. Imputernicire

 

ANUNT PUBLICITAR - PROCEDURA DE CERCETAREA A PIETEI - STUDIU AL PIETEI - "Prestare servicii de catering pentru un eveniment organizat in data de 31.03.2011 la Ambasada Romaniei in Belgia"

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL - CREŞTINĂ CHRISTIANA, în calitate de achizitor, cu sediul în Bucuresti, str. Theodor D. Speranţia, nr. 104, bl. S26, ap. 66, sector 3, nr. înregistrare 23-05.11.2007, având CIF 4681665, organizează la punctul de lucru din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti, în data de 24.03.2011 procedura de cercetare a pieteistudiu al pietei desfăşurată conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect ,,Prestare servicii de catering pentru un eveniment organizat in data de 31.03.2011 la Ambasada Romaniei in Belgia,, în cadrul proiectului Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern”.

1.Obiectul contractului: Prestare servicii de catering pentru un  eveniment organizat in data de 31.03.2011 la Ambasada Romaniei in Belgia, pentru un numar estimat de 70 de persoane.

- Serviciile de catering se pot suplimenta pentru un numar de cel mult 10 persoane fata de numarul estimat initial, cu incheierea unui act aditional la contract. Pretul contractului se va majora proportional cu numarul suplimentar de persoane, raportat la pretul unitar/persoana exprimat in oferta financiara.

- Achizitorul are dreptul de a reduce unilateral numarul de persoane de la 70 pana la 50 cu obligatia notificarii prestatorului cu cel putin 72 de ore inainte de data organizarii evenimentului. In aceasta situatie pretul contractului se va reduce proportional cu reducerea numarului persoanelor, raportat la pretul unitar/persoana prevazut de catre prestator in oferta financiara.

2.Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2.1.

3.Valoarea estimata a acestui contract este de: 3850 euro.

4. Data limită pentru depunerea ofertei: 24.03.2011, ora 15.00.

5. Adresa la care se depune oferta: B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti;

6. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0733967576, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoană de contact Diana Buttu.

Data publicarii: 17.03.2011

Documente suport (cu caracter obligatoriu):

1. Adresa de inaintare

2. Contract

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006

4. Declaratie privind eligibilitatea

5. Documentatia pentru ofertanti

6. Formular de oferta

7. Imputernicire

 

ANUNT PUBLICITAR - PROCEDURA COMPETITIVA - "FURNIZARE HALATE SI GENTI IMPRIMATE"

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL - CREŞTINĂ CHRISTIANA, în calitate de achizitor, cu sediul în Bucuresti, str. Theodor D. Speranţia, nr. 104, bl. S26, ap. 66, sector 3, nr. înregistrare 23-05.11.2007, având CIF 4681665, organizează la punctul de lucru din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et. 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti, în data de 18.03.2011, ora 15.00, procedura competitiva desfăşurată conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect ,,Furnizare halate si genti imprimate,, în cadrul proiectului Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern”.

1. Obiectul contractului:

      - Furnizare 330 de genti imprimate

      - Furnizare 650 de halate imprimate

2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2.1.

3. Valoare totala estimata: 122500 lei

4. Criteriul pentru stabilirea ofertei câştigătoare: ,,preţul cel mai scăzut.

5. Adresa la care se depune oferta: B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti.

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 18.03.2011, ora 15.00.

7. Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 18.03.2011, ora 15.30, la punctul de lucru al achizitorului din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4,  Bucuresti.

8.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de pe website-ul www.editurachristiana.ro, de la punctul de lucru al achizitorului din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4,  Bucuresti, sau poate fi solicitată pe adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

9.Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0733967576, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoană de contact Diana Buttu.

Data publicarii: 07.03.2011

Documente suport (cu caracter obligatoriu):

1. Adresa de inaintare

2. Contract

3. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006

4. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere

5. Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani

6. Declaratie privind eligibilitatea

7. Documentatia pentru ofertanti

8. Formular de oferta

9. Formular de informatii generale

10. Imputernicire

 

 

ANUNT PUBLICITAR PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI - "FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE SI APA PENTRU GRUPUL TINTA"

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL - CREŞTINĂ CHRISTIANA, în calitate de Achizitor, cu sediul în Bucuresti, str. Theodor D. Speranţia, nr. 104, bl. S26, ap. 66, sector 3, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/Judecatoria Sector 3, Bucuresti, sub nr. 23-05.11.2007, având CIF 4681665, organizează la punctul de lucru din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti, în data de 27.12.2010, ora 11.00, procedura de cercetare a pieteistudiu al pietei, desfăşurată conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: “Furnizare produse alimentare si apa pentru grupul tinta” Cod CPV: 15800000-6, 15981100-9, pentru Proiectul “Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern”.

1. Obiectul contractului si descrierea acestuia: “Furnizare produse alimentare si apa pentru grupul tinta”, 330 de lunch box-uri ce vor contine 2 sandwich-uri, 2 mere si o sticla de apa plata la 0.5 L.

2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2.1.

3. Valoarea estimata: 5000 lei.

4. Criteriul pentru stabilirea ofertei câştigătoare: ,,preţul cel mai scăzut”.

5. Data limită pentru depunerea ofertei: 27.12.2010, ora 11.00.

6. Adresa la care se transmit ofertele de pret: B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti;

7. Ora, data şi locul evaluării ofertelor de pret: 27.12.2010, ora 12.00, la punctul de lucru al achizitorului din B-dul Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 2, et 1, ap. 27, sector 4, Bucuresti.

8. Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0733967576, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoană de contact: Diana Buttu.

Data publicarii: 20.12.2010

 

 
Parteneri PDF Imprimare Email

 

 
Proiect FSE POSDRU PDF Imprimare Email

alt

Înainte de a fi structura integratoare – definită juridic, politic şi economic – a 27 de state europene (cu peste 500 de milioane de cetăţeni), Uniunea Europeană exprimă o comunitate de valori spirituale şi materiale, o conştiinţă transnaţională de cultură şi civilizaţie. Ea continuă creator tradiţiile umaniste – antice, creştine şi moderne – ale bătrânului continent, pe fondul complex al realităţilor actuale şi într-un dialog permanent cu toate ariile de cultură şi civilizaţie ale lumii contemporane.

Aparţinând Europei milenare cu toată zestrea ei istorică, lingvistică şi spirituală, România se bucură, din 2007, şi de statutul de membră cu drepturi depline a noii Uniuni Europene, iar preocuparea prioritară a noilor generaţii româneşti este aceea de a-şi afirma europenitatea de fond în formele funcţionale ale Comunităţii Europene de azi, contribuind nu numai la consolidarea unei civilizaţii materiale înfloritoare, dar şi la aceea a unei armonioase civilizaţii moral-spirituale. Am dat trup cu toţii Europei comune, dar suntem chemaţi şi la înalta aspiraţie a unui „suflet pentru Europa”. Iar acest orizont de aspiraţie se reflectă mai ales în respectul şi grija faţă de fiinţa umană, faţă de fiecare semen al nostru, cu nevoile lui specifice şi curente. Uniunea Europeană sprijină generos orice efort organizat în această privinţă, iar Proiectul pe care-l prezentăm în broşura de faţă, şi care se află la început de drum, se înscrie în umanismul european al faptelor concrete, îmbinând formele funcţionale de sorginte occidentală cu minunatul fond de omenie românească.

 

Sub cuvântul de ordine „Dăm viaţă anilor”, Proiectul „Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern” (abreviat: SPGT) aduce în ţara „tinereţii fără bătrâneţe” noi temeiuri de speranţă şi bucurie, la nivelul exigenţelor europene ale secolului XXI.

 

DĂM VIAŢĂ ANILOR: PROIECTUL SPGT


Proiectul Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern (SPGT) este un proiect multi-regional (a se vedea cele două hărţi, cu euro-regiunile româneşti şi belgiene, de pe copertele interioare ale broşurii de faţă), desfăşurat în noul context socio-medical european, în care accentul cade pe valorificarea resurselor umane în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate şi a calităţii vieţii, inclusiv a prelungirii speranţei de viaţă. Seniorii noştri au dreptul nu doar la respect principial, ci şi la o asistenţă profesională în cămine şi instituţii geriatrice moderne şi performante, ceea ce nu este posibil fără un personal educat şi calificat după cele mai înalte standarde ale momentului.

Obiectivul fundamental al Proiectului SPGT este creşterea ocupabilităţii absolvenţilor de şcoli sanitare prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi optimizarea atitudinii faţă de muncă. Pe parcursul celor 3 ani de implementare a Proiectului, grupul-ţintă – format din 30 de grupuri de câte 30 de elevi asistenţi medicali în an terminal – va efectua 30 de stagii de practică geriatrică de câte 2 săptămâni în casele de bătrâni medicalizate ale partenerului belgian Armonea (Bruxelles), recomandat de o lungă şi bogată experienţă în domeniu (şi care asigură şi co-finanţarea Proiectului). Elevii români vor lua contact nemijlocit cu o manieră holistică de abordare a nevoilor seniorilor – ştiinţifică şi totodată umană, cu atitudinea pozitivă faţă de muncă, respectul strict al legislaţiei, acompaniamentul permanent al rezidenţilor, comunicarea empatică, atmosfera convivială, perfecţionarea profesională continuă etc.

Partenerii români – prezentaţi mai pe larg în continuare – din cadrul Proiectului sunt: Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Christiana (cu centrele sale şi şcolile postliceale sanitare din Bucureşti, Târgovişte, Slatina şi Galaţi), Şcolile postliceale sanitare Sf. Vasile cel Mare şi Fundeni din Bucureşti, precum şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan din Bucureşti.

Proiectul (ID 33957) – aprobat şi susţinut de Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (POSDRU) – se înscrie în liniile directoare ale politicilor şi strategiilor europene şi naţionale de dezvoltare: Strategia Europeană de Ocupare şi Strategia de la Lisabona, Liniile Directoare Integrate pentru Creştere Economică şi Ocupare, Programul Naţional de Reforme (PNR), Programul Naţional pentru Promovarea Ocupării Tinerilor, Programul Operaţional Regional (POR).

 


 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro