Titlurile Editurii Christiana în ordinea anilor de apariţie PDF Imprimare Email

2021

1. Lucian Dan Săbău, Micul Ucigaș. Jurnal din vremea pandemiei, ISBN 978-606-013-025-3

2. Prof. Dr. Pavel Chirilă, Mânăstirea Călugăra. Un pustnic care strigă din pustiu, ISBN 978-606-013-026-0

 

2020

1. „Nemurotorul Jacques” (Vasile-Jacques Iamandi) iscodit de Moise Monahul, ediție îngrijită și prefațată de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Claudiu Târziu (col. „Cruciații secolului XX”), ISBN 978-606-013-015-4

2. Pr. Ioan Sorin Usca, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. X: Apocalipsa, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-016-1

3. Preot Corneliu-Mihail Militaru, Testament. Eseu despre moarte & Jurnal de Amzei, ediție îngrijită de Decebal Becea și Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Preot Alin Sandu, ISBN 978-606-013-020-8

4. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, Calea vindecării. Principiile noogeniei, ISBN 978-606-013-017-8

5. Marcel Petrișor, Ogive. Eseuri de epistemologie estetică, ISBN 978-606-013-019-2

6. Steluța Crăciun, Crucea, scară către Tine, prefață de prof. dr. Adrian Opre, ISBN 978-606-013-018-5

7. Răzvan Codrescu, Povești de ocazie sau cum m-am ispitit să devin narator, ISBN 978-606-013-022-2

8. Marcel Petrișor, Vrăjitorul din Bos și alte isprăvi, ISBN 978-606-013-024-6

9. Mirela Chelaru, Spovedania unui avocat. Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii, cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, ISBN 978-606-013-023-9

 

2019

1. Doctorul Nicolae C. Paulescu sau Știința mărturisitoare, ediția a treia, crestomație, note și tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, , cu o postfață de Părintele Galeriu, ISBN 978-606-013-007-9

2. Valentin Dan, Sonete de metoc, cu un Cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, ISBN 978-606-013-009-3

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Pr. Vasile Bora, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVIII: Profeții mici, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-008-6

4. Puiu Stoiculescu, Sobrietate șugubeață, ISBN 978-606-013-010-9

5. Prof. Dr. Pavel Chirilă, Fizician Nicoleta Sturzu, Fața tristă a medicinei contemporane, ISBN 978-606-013-011-6

6. Marcel Petrișor, Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, ISBN 978-66-013-012-3

7. Răzvan Codrescu, Tentative de dreapta în România postcomunistă, ISBN 978-606-013-013-0

8. Constantin Oprişan, Cărţile spiritului şi alte poezii,  ediţie a doua, îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu (col. "Poezia închisorilor comuniste"), ISBN 978-606-013-014-7

 

2018

1. Răzvan Codrescu, Spiritul dreptei. Între tradiție și actualitate, ediție definitivă, ISBN 978-973-1913-99-5

2. Monahul Daniel Cornea, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, ediția a doua, ISBN 978-606-013-000-0

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. I: Matei, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-002-4

4. Pr. Ioan Sorin Usca,  Pr. Valer Budiul, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Iezechiel. Daniel, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-003-1

5. Sorin Berilă, Stalingrad. O poveste românească spusă de veteranul Nică Paiu, cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, ISBN 978-606-013-004-8

6. Răzvan Codrescu, Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, ISBN 978-606-013-005-5

7. Ștefan Vlădoianu, Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu (col. „Poezia închisorilor comuniste”), ISBN 978-606-013-006-2

 

2017

1. Rugăciuni de rostit neîncetat, ISBN 978-973-1913-92-6

2. Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Ce e omul?, ediția a II-a, revăzută și adăugită, îngrijitorii ediției: Alexandru Dimcea și Maica Hristofora Moldoveanu, ISBN 978-973-1913-35-3

3. Răzvan Codrescu, Gîlceava dracului cu lumea sau De ce este dracul chiar așa de negru cum pare, ISBN 978-973-1913-95-7

4. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVI: Ieremia. Plângerile lui Ieremia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-1913-94-0

5. Stareța Taisia, Scrisori către o începătoare pe calea vieții întru Hristos, ediția a doua, traducere din limba engleză de Vasile Monahul, de la Sfântul Munte, co-editare cu Editura Sophia, ISBN 978-973-136-576-3 (Sophia); 978-973-1913-93-3 (Christiana)

6. Prof. Dr. Pavel Chirilă, Ierom. Teofan Munteanu, Dr. Mădălina Popescu, Dr. Dragoș Matei, Ortodoxia ca stil de viață, ISBN 978-973-1913-96-4

7. Monahul Daniel Cornea, Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, cu o postfață de Andrei Dîrlău (col. „Religie și cultură”), ISBN 978-973-1913-97-1


8. Lucian Dan Săbău, Născut, nu făcut. Povestiri din viul vieții, ISBN 978-973-1913-98-8


2016

1. Yehouda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic (coordonatori), Vaccinurile și autoimunitatea, traducere de Tatiana Tarog, cu o prefață de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-85-8

2. Răzvan Codrescu, Erosstihuri, ISBN 978-973-1913-89-6

3. Călin Georgescu, Cumpăna României, ed. a II-a, revizuită, cu prefață de Eugen Mihăescu, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Păun, postfață de dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-87-2

4. Corneliu Dida, Valea Nistrei (roman din ciclul Sud-Est Saga), ediția a doua, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-90-2

5. Mirela Chelaru, Douăzeci de pași spre mântuire în basmul creștin Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cu un cuvânt înainte de Pr. Constantin Necula, ISBN 978-973-1913-88-9

6. Arhimandrit Spiridon Bilalis, Martirii Ortodoxiei (Teologia martiriului), traducere din limba neogreacă de Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, ISBN 978-973-1913-86-5

7. Răzvan Codrescu, O introducere în creștinism, ISBN 978-973-1913-91-9

 

2015

1. Cosmin Stoica, Pelerinul nerugător. Gânduri despre duh și lume, ISBN 978-973-1913-73-5

2. Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău, Fața nevăzută a homosexualității, cu un cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-72-8 [EPUIZAT]

3. Valentin-Lucian Beloiu, Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a pelerinajului, ediția a doua revăzută, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Nicu Octavian, ISBN 978-973-1913-75-9

4. Părintele Gheorghe Calciu, Cuvintele către tineri, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-77-3

5. Centrul Medical Naturalia [Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Nicoleta Sturzu, Corina Munteanu, Steliana Mițan, Daniela Chiriac], Conceptul alimentului integral. Rețete, cu o prefață de Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-76-6

6. Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XV: Isaia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-1913-81-0

7. Puiu Stoiculescu, Post Diogene. Tot eu sunt ăsta!, ISBN 978-973-1913-82-7

8. Marcel Petrișor, Pățanii vrute și nevrute, ISBN 978-973-1913-83-4

 

2014

1. Dezgroparea Părintelui Calciu. Dosarul unui abuz, Mic documentar îngrijit de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-69-8

2. Pr. Dr. Ion Mărăcineanu, Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima. Studiu juridico-canonic, ISBN 978-973-1913-67-4

3. Răzvan Codrescu, Sic credo. Mărturisiri dialogale, cu o prefață de Costion Nicolescu, ISBN 978-973-1913-63-6

4. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-60-5

5. Puiu Stoiculescu, Diogene pe creste și prin poieni, ISBN 978-973-1913-70-4

6. Mihail Gavril, Lazăr sau vremea dintre valuri. Piesă de teatru într-un act, ISBN 978-973-1913-71-1

 

2013

1. Ierotheos Vlahos, Bioetică şi bioteologie, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, co-editare cu Sf. Mănăstire Nera (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-62-9

2. Puiu Stoiculescu, Ăsta sunt eu! Istorii personale, ISBN 978-973-1913-64-3

3. Preot Emanuel Valică, Tanatologia creștină între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturgico-pastorală, cu un cuvânt înainte de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ISBN 978-073-1913-66-7

4. Manual de psihoterapie și diversitate religioasă, editat de P. Scott Richards și Allen E. Bergin, sub egida Asociației Americane de Psihologie, tradus în românește de Maica Anastasia Igiroșanu, cu un cuvânt înainte la ediția românească de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-68-1

 

2012

1. Gelu Netea despre Vasile Netea, cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-47-6 [EPUIZAT]

2. Demostene Andronescu, De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii, ISBN 978-973-1913-45-2

3. Răzvan Codrescu, În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a II-a revăzută şi adăugită (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-48-3

4. Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, ISBN 978-973-1913-49-0

5. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Ieromonah Teofan Munteanu, Psihologia în textele Sfintei Scripturi, cu un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-50-6

6. Preot Gheorghe Calciu, "Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-48-3 [EPUIZAT]

7. Puiu Stoiculescu, Omul şi criteriile/ Man and criteria, ediţia a doua revăzută, cu traducere în limba engleză de Carmen Paţac, ISBN 978-973-1913-54-4

8. Răzvan Codrescu, Rost de doină. Cîntece fără stăpîn, ISBN 978-973-1913-55-1

9. Dr. Christa Todea-Gross, Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă ("S.O.S. medical"), ISBN 978-973-1913-56-8

10. Lidia Meşkova, Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti, traducere din limba rusă de Anastasia Mitric, cu o prefaţă de Ieromonah Teofan Munteanu, ISBN 978-973-1913-58-2 [pe pagina de titlu este trecut anul 2013]

11. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prevenirea bolilor prin stilul de viaţă. Boli evitabile, ISBN 978-973-1913-61-2

 

2011

1. Ec. Dr. Cristian George Popescu, Filiera plantelor medicinale şi aromatice (col. "Naturalia"), ISBN 978-973-1913-33-9  [EPUIZAT]

2. Dumitru Bacu, Piteşti – centru de reeducare studenţească, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-39-1

3. Marcel Petrişor, Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-41-4

4. Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor (col. "Ortodoxia luptătoare"), ISBN 978-973-1913-42-1

5. Alexandru Mihail Niţă, Paradiziaca expediţie, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc şi o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-44-5

6. Dragoş Ursu, Ioana Ursu, Aiudule, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-43-8 [EPUIZAT]

7. Lector Univ. Dr. Cristian George Popescu, Politica promoțională (Note de curs), ISBN 978-973-1913-46-9 [EPUIZAT]

 

2010

1. Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu, Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe (col. "Credinţă şi ştiinţă"), ISBN 978-973-1913-24-7

2. Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, ediţia a doua, îngrijită de Radu Săvulescu (col. "Drept canonic"), ISBN 978-973-1913-22-3

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, ISBN 978-973-1913-23-0

4. Raluca Aştelian, Lauda Sfintei Fecioare [poezii], cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-28-5

5. Maria-Rodica Trosca, Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu (col. "Poezia închisorilor comuniste"), ISBN 978-973-1913-30-8

6. Iuliana Zaharia, Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu (col. "Pulsul vremii"), ISBN 978-973-1913-28-8 [EPUIZAT]

7. Taţiana Vlad Guga, Frământări [poezii], cu o prefaţă de Aspazia Oţel Petrescu, ISBN 978-973-1913-29-2 [EPUIZAT]

8. Răzvan Codrescu, Crucile pustiei. Poeme neptice [poezii], cu o postfaţă editorială de Gabriela Moldoveanu, ISBN 978-973-1913-37-7

9. Constantin I. Stan, Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), cu un argument editorial de Răzvan Codrescu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-38-4

10. Lucian D. Popescu, Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-36-0

11. Prof. Dr. Ilie Bădescu, Lector dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, Principiile cercetării martirologice (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-31-5

12. Ciabua Amiredijbi, Gora Mborgali sau Surâsul Destinului, traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-34-6 [EPUIZAT]


2009

1. Ieromonah Grigorie Sandu, Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, ediţia a doua revizuită şi completată, ISBN 978-973-1913-09-4

2.
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Vindecarea, ISBN 978-973-1913-15-5

3.
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, ISBN 978-973-1913-14-8  

4. Răzvan Codrescu, Ghid pascal,  volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P. S. Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera/Editura Sf. Siluan (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe"), ISBN 978-973-1913-16-2/ 978-973-1913-88994-0-7

5. Constantin Oprişan, Cărţile spiritului şi alte poezii, ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu (col. "Poezia închisorilor comuniste"), ISBN 978-973-1913-13-1

6. Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, prima ediţie integrală îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 978-973-1913-99-5

7. Răzvan Codrescu, În jurul lui Eminescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu (col. “Apologii contemporane”), ISBN 978-973-1913-20-9

8. Demostene Andronescu, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-17-9

9. Radu Muţiu, Sub soarele anilor [poezii], cu un epilog de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-21-6 [EPUIZAT]

10. «Zeul toleranţei» şi descreştinarea creştinismului. O perspectivă ortodoxă, cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu (col. “Apologii contemporane”), ISBN 978-973-1913-18-6

11. Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Părintele Galeriu (col. “Apologii contemporane”), ISBN 978-973-1913-25-4

12. Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii, ediţie alcătuită de Gabriela Moldoveanu (col. "Tainele credinţei"), ISBN 978-973-1913-26-1

13. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Dr. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, ediţia a doua, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-19-3


2008

1. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, ISBN 978-973-8125-97-1

2. Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, ediţia doua revăzută şi adăugită, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, ISBN 978-973-1913-04-9

3. Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, ISBN 978-973-1913-06-3

4.
Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, ISBN 978-973-1913-08-7

5.
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfintilor Părinţi. XII. Iov, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-1913-03-2

6. Pr. Mihai-Andrei Aldea, Drumul spre Vozia. I. Cei trei şi pădurea cea mare [roman], ISBN 978-973-8125-99-5

7.
Ieromonah Grigorie Sandu, Mântuitoarea frică de Dumnezeu (col. "Tainele credinţei"), ISBN 978-973-8125-89-6

8. Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, ISBN 978-973-1913-05-6

9. Răzvan Codrescu, Rug aprins. O sută de sonete şi false sonete, ISBN 978-973-1913-12-4

10.
Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, ISBN 978-973-1913-10-0 [EPUIZAT]

11. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, ediţia a doua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-1913-11-7

12. Ieromonah Antonie, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, ediţia a treia, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, ISBN 978-973-1913-01-8

13. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, îngrijită de Al. Dimcea şi editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 978-973-8125-96-4

14. Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homopatie, ediţia a doua revăzută şi adăugită, coordonatorul ediţiei Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-8125-81-0


2007


1. Testamentul Părintelui Calciu (1925-2006). Ultimele sale cuvinte, cu un portret biografic şi şapte evocări, volum alcătuit de Răzvan Codrescu, Lucian D. Popescu şi Claudiu Târziu, (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN-10 : 973-8125-87-1/ ISBN-13 : 978-973-8125-87-2 [EPUIZAT]

2. Gabriel Constantinecu, Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, ISBN-10 : 973-8125-86-3/ ISBN-13 : 978-973-8125-46-5 [EPUIZAT]

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN-10: 973-8125-84-7/ ISBN-13: 978-973-8125-84-1

4. Preot Mihai-Andrei Aldea, Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, ISBN-10: 973-8125-85-5/ ISBN-13: 978-973-8125-85-8

5. Preot Mihai-Andrei Aldea, Zbor prin vâltoarea vremilor. Românii între întunericul veacului şi lumina lui Hristos, ISBN-13: 978-973-8125-90-2

6.
Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, ISBN 978-973-8125-95-7

7. Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-8125-91-9

8. Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-8125-94-0

9.
Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Ec. Drd. Cristian George Popescu, Teologie socială, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, ISBN 978-973-8125-93-3

10. Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţia a doua, îngrijită si prefaţată de Răzvan Codrescu, ISBN-10: 973-8125-88-X/ ISBN-13: 978-973-8125-88-9

11. Rugăciune de fiecare zi din Sfintele Scripturi. Alcătuire a doi sau trei adunaţi în numele Domnului, ediţia a doua, apărută cu binecuvântarea [şi cuvântul înainte al] P. S. Dr. Laurenţiu [Streza], Episcopul Caransebeşului, ISBN 978-973-8125-92-6

2006

1. Mircea Platon, Ortodoxia pe litere. Îndreptar de fundamentalism literar, ISBN 973-8125-75-8

2. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX. 3-4 Regi, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-78-2

3.
Vasile M. Popescu, Un martir al Crucii. Viaţa si scrierile lui Teodor M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S. (col. “Ortodoxia luptătoare”), ISBN 973-8125-73-1 [EPUIZAT]

4. Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-82-0/ 978-973-8125-82-7

5.
Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa (col. “Predanie a Mărturisitorilor români din închisori”), ISBN-10: 973-8125-80-4/ ISBN-13: 978-973-8125- 80-3

2005


1. Arhim. Iuvenalie Ionaşcu, Ispita faustiană. Aspecte ale bioeticii contemporane în lumina Ortodoxiei, cu un cuvânt înainte de Dr. Pavel Chirilă, ISBN 973-8125-68-5 [EPUIZAT]

2. Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, Asist. Soc. Andreea Băndoiu, Introducere în teologia socială. Teze centrale pentru o doctrină socială a Bisericii, ISBN 973-8125-70-7 [EPUIZAT]

3. Dr. Alexandros Kalomiros, Împotriva falsei uniri bisericeşti, cu un prolog de Photios Kontoglu, în româneşte de Dora Sereş, cu o lămurire editorială de Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-76-6 [EPUIZAT]

4.
Bolile homosexualilor. Un documentar medical la zi, alcătuit, tradus, prefaţat şi adnotat de Dr. Genoveva Tudor [Matei], cu un epilog teologic de Răzvan Codrescu (col. “S.O.S. medical”), ISBN 973-8125-71-5

5. Părintele Miron Mihăilescu, Vorbeşte Dumnezeu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, ISBN 973-8125-77-4 [EPUIZAT]

6. Pr. Constantin Jinga, Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera (col. “Corifeii Rugului Aprins”), ISBN 973-8125-66-9

7. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VII. Judecătorii. Rut, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-65-0

8. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII. 1-2 Regi, serie editată cu binecuvantârea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-69-3

9.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistolele pauline. 1. Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, traducere de P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, ISBN 973-8125-67-7 [EPUIZAT]

2004

1. Acatistele Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail şi al Îngerului Păzitor, ISBN 973-8125-50-2; ediţia a doua: 2006, ISBN-10 : 973-8125-83-9/ ISBN-13 : 978-973-8125-83-4 [EPUIZAT]

2. Arhim. Antipa Dinescu, Ierom. Petroniu Tănase, Prodromu. Schitul românesc de la Sf. Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-57-X [EPUIZAT]

3. Carte de înţelegere a rugăciunilor de toate zilele şi a slujbelor bisericeşti, alcătuirea Înalt Prea Sfinţitului Gurie Grosu, Mitropolitul Basarabiei, adăugită şi actualizată, ISBN 973-8125-60-X; ediţia a doua îmbunătăţită: 2006 (col. “Învăţături şi rânduieli ortodoxe”), ISBN 973-8125-79-0

4. Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, ISBN 973-8125-61-8; ediţia a II-a: 2009 (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-19-3

5. Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-43-X [EPUIZAT]

6. Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după Liturghii cu Părintele Miron Mihăilescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea şi prefaţa Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, ISBN 973-8125-63-4 [EPUIZAT]

7. Monahul Daniel Cornea, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, ISBN 973-8125-62-6 [EPUIZAT]

8. Niculae Mihalache, Urma sufletului pe drumuri arse, ISBN 973-8125-55-3 [EPUIZAT]

9. Părintele Zosim Oancea, Închisorile unui preot ortodox, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-51-0 [EPUIZAT]

10. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfintilor Părinţi. V. Deuteronomul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-52-9

11.
Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI. Iosua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-53-7

12.
Preot Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină, traducere de Gabriela Moldoveanu, cu o prezentare şi un interviu de Costion Nicolescu, ISBN 973-8125-59-6

13. Răzvan Codrescu, Cartea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, ISBN 973-8125-54-5


2003

1. “Fiecare în rândul cetei sale”. Pentru o teologie a neamului: Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Răzvan Codrescu, Radu Preda, ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, ISBN 973-8125-42-1 [EPUIZAT]

2. “Biserica de acasă”. Rugăciuni şi rânduieli ortodoxe pentru căsătorie şi binele familiei, texte alese şi îngrijite de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, ISBN 973-8125-24-3; ediţia a doua: 2004, ISBN 973-8125-64-2; ediţia a treia: 2006, ISBN 973-8125-74-X [EPUIZAT]

3. Biol. Nicoleta Macovei, O bombǎ chimică: aditivii alimentari, consilier ştiinţific: Conf. Dr. Mirela Mihaela Bratu (col. “S.O.S. medical”), ISBN973-8125-40-5 [EPUIZAT]

4. Costion Nicolescu, Teologul în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, [cu ultimul interviu al Părintelui Stăniloae], carte apărută cu binecuvântarea Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ISBN 973-8125-48-0

5. Dr. Pavel Chirilă, Concept of christian medicine, 1. The Holy Scripture, read by an orthodox physician, book drafted with the blessing of his Eminence Teofan, Metropolitan of Oltenia, ISBN 973-8125-29-4 [EPUIZAT]

6. Flavia Florea, Manual de limba engleză pe texte biblice, patristice şi liturgice, pentru nivel mediu şi avansat, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-45-6

7. Prea Sfinţitul Kallistos Ware, Rugăciune şi tăcere în spiritualitatea ortodoxă. Puterea numelui sau despre rugăciunea lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune, traduceri de Gabriela Moldoveanu şi Maica Siluana Vlad, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, cu o postfaţă de Maxime Egger, ISBN 973-8125-42-1 [EPUIZAT]

8. Sfântul Ioan al Crucii, Integrala operei poetice, cu textul spaniol original şi cu fragmente din comentariile teologice în proză, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Anca Crivăţ, versiuni româneşti de Anca Crivăţ şi Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-21-9 [EPUIZAT]

9. Preot Dr. Vasile Gordon, Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-41-3 [EPUIZAT]

10. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IV. Numerii, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-47-2

11. Prof. Ana Usca, Pr. Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. III. Leviticul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-22-7

12. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 4. Ce e omul?, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-46-4 [EPUIZAT]

2002

1. Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu (col. “Apologii contemporane”), ISBN 973-8125-30-8; ediţia a doua revizuită şi adăugită: 2009, ISBN 978-973-1913-25-4

2.
Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţie îngrijită si prefaţă de Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-15-4; ediţia a doua: 2007, ISBN-10: 973-8125-88-X/ ISBN-13: 978-973-8125-88-9 [EPUIZAT]

3. Arhimandrit Grigorie Băbuş, Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-16-2 [EPUIZAT]

4. Arhimandrit Grigorie Băbuş, Lumină pentru suflet. Predici şi cuvântări, ediţie alcătuită şi îngrijită de Alexandru Dimcea, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-33-2 [EPUIZAT]

5.
Arhimandrit Grigorie Băbuş, Izvoare liturgice si pastorale, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-19-7

6.
Costion Nicolescu, Cine se teme de Biserică? Articole teologice şi eseuri teologice, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, ISBN 973-8125-31-6 [EPUIZAT]

7. Gabriel Constantinescu, Gâlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), ediţie îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu, ISBN 973-8125-36-7 [EPUIZAT]

8. Gheorghe C. Paţa, Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, ISBN 973-98985-7-2 [EPUIZAT]

9. Occidentali convertiţi la Ortodoxie. Şase ipostaze mărturisitoare, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa (col. “Tainele credinţei”), ISBN 973-8125-17-0 [EPUIZAT]

10. Pr. Ioan C. Teşu, Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, ISBN 973-8125-14-6 [EPUIZAT]

11. Preot Acad. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, alcătuirea şi îngrijirea ediţiei: Alexandru Dimcea, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ediţie publicată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-34-0

12. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-38-3; ediţia a doua: 2008, ISBN 978-973-1913-11-7

13. Răzvan Codrescu, Răsăritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], ISBN 973-8125-18-9

14. Răzvan Codrescu, Recurs la Ortodoxie, 2002, ISBN 973-8125-32-4 [EPUIZAT]

15. Răzvan Codrescu, Teologia sexelor şi taina nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, urmată de Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail (apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului), ISBN 973-8125-37-5 [EPUIZAT]

16. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II. Ieşirea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ISBN 973-8125-39-1 [EPUIZAT]

17. Vatra Dornei [lucrarea este rezultatul strădaniei unui grup de dreptmăritori creştini de la Catedrala “Sfânta Treime” din Vatra Dornei], În căutarea luminii Sfintei Treimi, ISBN 973-8125-35-9 [EPUIZAT]


2001

1. Acatistul Sfintelor Patimi. Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, carte editată cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, co-editare Sf. Mânăstire Nera, ISBN 973-8125-08-1 [EPUIZAT]

2. Rugăciuni pentru bolnavi şi învăţături de credinţă ortodoxă despre boală, carte editată cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, ISBN 973-8125-06-5 [EPUIZAT]

3.
Un preot de mir cu Sfinte Moaşte: Sfântul Iona făcătorul de minuni din Odessa, cu un cuvânt al Preacuviosului Arhimandrit Benedict Ghiuş despre însingurare şi comuniune, ISBN 973-8125-05-07 [EPUIZAT]

4. Biol. Nicoleta Macovei, E-urile şi problemele de sănătate, ISBN 973-8125-11-1  [EPUIZAT]

5. Dr. Pavel Chirilă, Conceptul de medicină creştină. 1. Sfânta Scriptură citită de un medic ortodox, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei (col. “Teologie aplicată”), ISBN 973-8125-12-X [EPUIZAT]

6. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 3. Taina Sfintei Cruci, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-07-3 [EPUIZAT]

7. Predicile Părintelui Cleopa Ilie. Predici la Sărbătorile de peste an (col. “Cuvinte de folos”), ISBN 973-8125-13-8 [EPUIZAT]

8.
Preot Dan Bădulescu, Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă, ISBN 973-8125-10-3 [EPUIZAT]


2000

1.
Canon de rugăciune pentru copilul bolnav şi alte rugăciuni. Povăţuiri pentru folosul copiilor, tipărită cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, ISBN 973-8125-01-4 [EPUIZAT]

2. Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Biol. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Dr. Lavinia Chirilă, Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, ISBN 973-98985-9-9 [EPUIZAT]

3. Ieromonah Antonie, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, ISBN 973-8125-04-9; ediţia a doua: 2003, ISBN 973-8125-26-X;  ediţia a treia: 2008, ISBN 978-973-1913-01-8

4. Pr. Ioan C. Teşu, Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică, ISBN 973-8125-03-0 [EPUIZAT]

5. Pr. Marian Sava, Hristos – Profetul Profeţilor, ISBN 973-8125-05-7 [EPUIZAT]

6. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 1. Dumnezeu-Dragoste, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-98985-5-6; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2003, ISBN 973-8125-25-1 [EPUIZAT]

7. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-8125-02-2; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2008, ISBN 978-973-8125-96-4

1999

1.
Acatiste, carte tipărită cu binecuvântarea [şi Predoslovia] P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, ISBN 973-98985-6-4; ediţia a doua: 2000, ISBN 973-8125-00-6; ediţia a treia: 2001, ISBN 973-8125-09-X; ediţia a patra: 2004, ISBN 973-8125-56-1; ediţia a cincea: 2006, ISBN 973-8125-72-3 [EPUIZAT]

2. Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri; Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov; Acatistul Sfântului, Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, ediţie alcătuită de Alexandru Dimcea, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. ISBN 973-98985-4-8 [EPUIZAT]

3. Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), Scrieri. 1: Imn acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Cartea Muntelui Sfânt; Marea noapte de aur a Maicii Domnului; Apocalipsa lui Ioan; Am auzit cântecul Păsării Unice, îngrijirea ediţiei şi prefaţa: Alexandru Dimcea. ISBN 973-98985-2-1 [EPUIZAT]

4. Michel Quenot, Învierea şi icoana, traducere şi prefaţă de Pr. Dr. Vasile Răducă, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord. ISBN 973-98985-0-5 [EPUIZAT]

5. Tatiana Vlad-Guga, Rană deschisă [poezii]. ISBN 973-98985-3-X [EPUIZAT]


1998

1. Arhimandrit Paulin Lecca, Rugăciunea vameşului, postfaţă de Lidia Popiţa-Stoicescu. ISBN 973-97364-7-5 [EPUIZAT]

2. Pr. Ioan C. Teşu, Teologia necazurilor şi alte eseuri, cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Părăian. ISBN 973-97364-9-1 [EPUIZAT]

3. Robert Tisserand, Arta aromoterapiei, traducere de Biol. Nicoleta Macovei şi Dr. M. Mihălcioiu, ISBN 973-97364-6-7 [EPUIZAT]

4. Ştefan Pârvan, Colţ de îngenunchere [poezii]. ISBN 973-97364-8-3 [EPUIZAT]

1997

1. Rugăciune de fiecare zi din Sfintele Scripturi. Alcătuire a doi sau trei adunaţi în numele Domnului, cu binecuvântarea [şi cuvântul înainte al] P. S. Dr. Laurenţiu [Streza], Episcopul Caransebeşului, ISBN 973-97364-5-9; ediţia a doua: 2007, ISBN 978-973-8125-92-6 [EPUIZAT]

2. Părintele Amédée Hallier, Dr. Dominique Megglé, Monahul şi psihiatrul. Convorbiri despre fericire, traducere de sora Eugenia Vlad, prefaţă de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, ISBN 973-97364-4-0 [EPUIZAT]

3. Stareţa Taisia, Scrisori către o începătoare pe calea vieţii de dăruire lui Dumnezeu, traducere din limba engleză de Vasile Monahul de la Sfântul Munte, confruntare cu originalul în limba rusă de Nicoleta Macovei, ISBN 973-97364-3-2; ediţia a doua: 2003, ISBN 973-8125-44-8 [EPUIZAT]

1996

1. Episcop Kallistos Ware, Împărăţia lăuntrică, traducere din limba franceză de sora Eugenia Vlad, introducere de Maxime Egger, ISBN 973-95098-9-4 [EPUIZAT]

2. Olivier Clément, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, traducere de Monahia Siluana Vlad, ISBN 973-97364-0-8 [EPUIZAT]

3. Pr. Prof. Vasile Mihoc, Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, ISBN 973-97364-2-4 [EPUIZAT]

4. Seraphim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, traducere din limba engleză, ISBN 973-97364-1-6 [EPUIZAT]

1995

1. Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Concept-Diagnostic-Tratament, ISBN 973-95098-6-X; ediţia a doua revăzută şi adăugită: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă (coord.), Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie, 2008, ISBN 978-973-8125-81-0

2.
Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. Învăţătură patristică, liturgică şi iconografică, traducere, prefaţă şi note de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, ISBN 973-95098-7-8 [EPUIZAT]

3. Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, traducere de Gabriela Moldoveanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, prefaţă de Olivier Clément, ISBN 973-95098-8-6; ediţia a doua: traducere de Gabriela Moldoveanu, 2004, ISBN 973-8125-58-8 [EPUIZAT]

1994

1.
Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, traducere de Gabriela Moldoveanu; ediţia a doua revăzută: 1999, ISBN 973-98985-1-3 (reimprimare: 2006) [EPUIZAT]

1993

1. Paul Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale, cuvânt înainte şi traducere de Pr. Prof. Ion Buga, ISBN 973-95098-35; ediţia a doua revăzută: 2003, ISBN 973-8125-23-5 [EPUIZAT]

2. Dr. Pavel Chirilă, Rev. Mihai Valică, Meditation on biblical medicine, with a foreword by Rev. Prof. Dr. Constantin Galeriu, translation from Romanian by Prof. Dr. Remus Rus, Sue Birchmore, Dr. Rodica Popescu, ISBN 973-95098-5-1

 

1992

1.
Dr. Pavel Chirilă, Pr. Mihai Valică, Meditaţie la medicina biblică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr Constantin Galeriu, ISBN 973-95098-0-0 [EPUIZAT]

3. Dr. Maria Chirilă, Dr. Pavel Chirilă, Terapie naturistă. Îndrumător practic, ediţia a doua revăzută, ISBN 973-95098-1-9 [EPUIZAT]

4. Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Dr. Georgeta Dumitrescu, Dr. Corina Baban, Biochim. Nicoleta Macovei, Reţetar selectiv de etnofitoterapie, ISBN 973-95098-3-5 [EPUIZAT]

5. Episcop Kallistos Ware, Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, traducere de Gabriela Moldoveanu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, ISBN 973-95098-2-7 [EPUIZAT]

 
Apariţiile Editurii Christiana în ordinea alfabetică a titlurilor PDF Imprimare Email

A

Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, autor: Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), prima ediţie integrală îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2009

Acatiste, carte tipărită cu binecuvântarea [şi Predoslovia] P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 1999; ediţia a doua: 2000; ediţia a treia: 2001 ; ediţia a patra: 2004; ediţia a cincea: 2006 [EPUIZAT]
Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri; Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov; Acatistul Sfântului, Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, autor: Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), ediţie alcătuită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, 1999 [EPUIZAT]
Acatistele Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail şi al Îngerului Păzitor, 2004; ediţia a doua: 2006 [EPUIZAT]
Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, autor: Răzvan Codrescu, 2018
Acatistul Sfintelor Patimi. Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, editate cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, co-editare Sfânta Mânăstire Nera, 2001 [EPUIZAT]

Aiudele, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată, autori: Dragoş Ursu, Ioana Ursu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]

Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima, autor: Pr. Dr. Ion Mărăcineanu, 2014

Arta aromoterapiei, autor: Robert Tisserand, traducere de Biol. Nicoleta Macovei şi Dr. M. Mihălcioiu, 1998 [EPUIZAT]

Ă
Ăsta sunt eu! Istorii personale, autor: Puiu Stoiculescu, 2013


B

Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, autor: Arhimandrit Grigorie Băbuş, ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]

Bioetică şi bioteologie, autor: Mitropolit Ierotheos Vlahos, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, co-editare cu Sf. Mănăstire Nera, 2013

"Biserica de acasă". Rugăciuni şi rânduieli ortodoxe pentru căsătorie şi binele familiei, texte alese şi îngrijite de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2003; ediţia a doua: 2004 ; ediţia a treia: 2006 [EPUIZAT]

Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, autor: Preot Dr. Vasile Gordon, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003 [EPUIZAT]

Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, autor: Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, ediţia a doua, îngrijită de Radu Săvulescu, 2010 (Colecţia "Drept canonic")

Bolile homosexualilor. Un documentar medical la zi, alcătuit, tradus, prefaţat şi adnotat de Dr. Genoveva Tudor [Matei], cu un epilog teologic de Răzvan Codrescu, 2005 (col. “S.O.S. medical”)  

Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, autori: Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Biol. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Dr. Lavinia Chirilă, 2000 [EPUIZAT]


C

Caiete. 1. Dumnezeu-Dragoste, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2003 [EPUIZAT]

Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2008

Caiete. 3. Taina Sfintei Cruci, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2001 [EPUIZAT]

Caiete. 4. Ce e omul?, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003; ediția a doua, revăzută și adăugită, îngrijită de Alexandru Dimcea și Maica Hristofora Moldoveanu, 2017

Calea vindecării. Principiile noogeniei, autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, 2020

Canon de rugăciune pentru copilul bolnav şi alte rugăciuni. Povăţuiri pentru folosul copiilor, carte tipărită cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000 [EPUIZAT]

Carte de înţelegere a rugăciunilor de toate zilele şi a slujbelor bisericeşti, alcătuirea Înalt Prea Sfinţitului Gurie Grosu , Mitropolitul Basarabiei, adăugită şi actualizată, 2004; ediţia a doua îmbunătăţită: 2006 (col. “Învăţături şi rânduieli ortodoxe”)

Cartea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, autor: Răzvan Codrescu, 2004

Cărţile spiritului şi alte poezii, autor: Constantin Oprişan, ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, 2009

Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii, ediţie alcătuită de Gabriela Modoveanu, 2009 (col. "Tainele credinţei")

Cine se teme de Biserică? Articole teologice şi eseuri teologice, autor: Costion Nicolescu, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, 2002 [EPUIZAT]

Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, autor: Monahul Daniel Cornea, cu o postfață de Andrei Dîrlău, 2017 (col. „Religie și cultură”)

Colţ de îngenunchere [poezii], autor: Ştefan Pârvan, 1998 [EPUIZAT]

Concept of christian medicine, 1. The Holy Scripture, read by an orthodox physician, autor: Dr. Pavel Chirilă, book drafted with the blessing of his Eminence Teofan, Metropolitan of Oltenia, 2003 [EPUIZAT]

Conceptul de medicină creştină. 1. Sfânta Scriptură citită de un medic ortodox, autor: Dr. Pavel Chirilă, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2001 (col. “Teologie aplicată”) [EPUIZAT]

Conceptul alimentului integral. Rețete, autori: Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Nicoleta Sturzu, Corina Munteanu, Steliana Mițan, Daniela Chiriac, cu o prefață de Dr. Pavel Chirilă, 2015

Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), autor: Constantin I. Stan, cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Crucea, scară către Tine, autor: Steluța Crăciun, prefață de prof. dr. Adrian Opre, 2020

Crucile pustiei. Poeme neptice, autor: Răzvan Codrescu, cu o postfaţă editorială de Gabriela Moldoveanu, 2010

Cumpăna României, autor: Călin Georgescu, ed. a II-a, revizuită, cu prefață de Eugen Mihăescu, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Păun, postfață de dr. Pavel Chirilă, 2016

Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), autor: Marcel Petrişor, ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. Învăţătură patristică, liturgică şi iconografică, autor: Paul Evdokimov, traducere, prefaţă şi note de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, 1995 [EPUIZAT]

Cuvintele către tineri, autor: Părintele Gheorghe Calciu, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu,2015


D

De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii, autor: Demostene Andronescu, [cuvânt înainte de Răzvan Codrescu], 2011

Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, autor: Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu, 2008

Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, autor: Seraphim Rose, traducere din limba engleză, 1996  [EPUIZAT]

Dezgroparea Părintelui Calciu. Dosarul unui abuz, Mic documentar îngrijit de Răzvan Codrescu, 2014

Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică, autor: Pr. Ioan C. Teşu, 2000 [EPUIZAT]

Divina Comedie. Infernul, autor: Dante Alighieri, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, 2006

Diogene pe creste și prin poieni, autor: Puiu Stoiculescu, 2014

Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, 2002; ed. a II-a: 2009 (col. “Apologii contemporane”); ed. a III-a: 2019 (col. “Apologii contemporane”)

Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, autor: Maria-Rodica Trosca, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010, (col. "Poezia închisorilor comuniste")

Douăzeci de pași spre mântuire în basmul creștin Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, autor: Mirela Chelaru, cu un cuvânt înainte de Pr. Constantin Necula, 2016

Drumul spre Vozia. I. Cei trei şi pădurea cea mare [roman], autor: Pr. Mihai-Andrei Aldea, 2008


E

Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, autor: Pr. Dr. Mihai Valică, 2008 [EPUIZAT]

Erossstihuri, autor: Răzvan Codrescu, 2016

E-urile şi problemele de sănătate, autor: Biol. Nicoleta Macovei, 2001 [EPUIZAT]


F

Fața nevăzută a homosexualității, autori: Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău, cu un cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2015

Fața tristă a medicinei contemporane, autori: Prof. Dr. Pavel Chirilă, Fizician Nicoleta Sturzu, 2019

Femeia şi mântuirea lumii, autor: Paul Evdokimov, traducere de Gabriela Moldoveanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, prefaţă de Olivier Clément, 1995; ediţia a doua: traducere de Gabriela Moldoveanu, 2004 [EPUIZAT]

"Fiecare în rândul cetei sale". Pentru o teologie a neamului: Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Răzvan Codrescu, Radu Preda, ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2003 [EPUIZAT]

File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, autor: Ieromonahul Antonie, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000; ediţia a doua: 2003; ediţia a treia: 2008

Filiera plantelor medicinale şi aromatice, autor: Ec. Dr. Cristian George Popescu, 2011 (col. "Naturalia") [EPUIZAT]

Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, autor: Preot Gheorghe Calciu, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Frământări [poezii], autor: Taţiana Vlad Guga, cu o prefaţă de Aspazia Oţel Petrescu, 2010 [EPUIZAT]


G

Gâlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), autor: Gabriel Constantinescu, ediţie îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]

Gîlceava dracului cu lumea sau De ce este dracul chiar așa de negru cum pare, autor: Răzvan Codrescu, 2017

Gelu Netea despre Vasile Netea, autor: Gelu Netea, cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2012 [EPUIZAT]

Ghid pascal, autor: Răzvan Codrescu, volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P.S. Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, Editura Christiana/Editura Sfântul Siluan, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe")

Gora Mborgali sau Surâsul Destinului [roman], autor: Ciabua Amiredijbi, traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]


H

Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, 2008

Homo americanus. O radiografie ortodoxă, autor: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, ediţie îngrijită şi prefaţă de Răzvan Codrescu, 2002; ediţia a doua: 2007 [EPUIZAT]

Hristos – Profetul Profeţilor, autor: Pr. Marian Sava, 2000 [EPUIZAT]


I

Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, autor: Pr. Constantin Jinga, 2005 (col. “Corifeii Rugului Aprins”)

Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, 2008

Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, autor: Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2004 [EPUIZAT]

Infernul – vezi Divina Comedie

Integrala operei poetice
, cu textul spaniol original şi cu fragmente din comentariile teologice în proză, autor: Sfântul Ioan al Crucii, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Anca Crivăţ, versiuni româneşti de Anca Crivăţ şi Răzvan Codrescu, 2003 [EPUIZAT]

Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, autor: Lucian D. Popescu, 2010, (col. "Cruciaţii secolului XX")

Introducere în teologia socială. Teze centrale pentru o doctrină socială a Bisericii, autori: Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, Asist. Soc. Andreea Băndoiu, 2005 [EPUIZAT]

Ispita faustiană. Aspecte ale bioeticii contemporane în lumina Ortodoxiei, autor: Arhim. Iuvenalie Ionaşcu, cu un cuvânt înainte de Dr. Pavel Chirilă, 2005

Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, autor: Gheorghe C. Paţa, 2002 [EPUIZAT]

Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după liturghii cu Părintele Miron Mihăilescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea şi prefaţa Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2004 [EPUIZAT]

Izvoare liturgice si pastorale, autor: Arhimandrit Grigorie Băbuş, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002

Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, autor: Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, 2010


Î

Împărăţia lăuntrică, autor: Episcop Kallistos Ware, traducere din limba franceză de sora Eugenia Vlad, introducere de Maxime Egger, 1996 [EPUIZAT]

Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă, autor: Preot Dan Bădulescu, 2001 [EPUIZAT]

Împotriva falsei uniri bisericeşti, autor: Dr. Alexandros Kalomiros, cu un prolog de Photios Kontoglu, în româneşte de Dora Sereş, cu o lămurire editorială de Răzvan Codrescu, 2005 [EPUIZAT]

În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a doua revăzută şi adăugită, autor: Răzvan Codrescu, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")

În căutarea luminii Sfintei Treimi, Vatra Dornei [lucrarea este rezultatul strădaniei unui grup de dreptmăritori creştini de la Catedrala “Sfânta Treime” din Vatra Dornei], 2002 [EPUIZAT]

Închisorile unui preot ortodox, autor : Părintele Zosim Oancea, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]

În jurul lui Eminescu, autor: Răzvan Codrescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, 2009

Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, autor: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2014

Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, autor: Ioan Ianolide, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2006 (col. “Predanie a Mărturisitorilor români din închisori”)

Învierea şi icoana, autor: Michel Quenot, traducere şi prefaţă de Pr. Dr. Vasile Răducă, volum editat cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 1999 [EPUIZAT]

 

L

Lauda Sfintei Fecioare [poezii], autor: Raluca Aştelian, cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010

Lazăr sau vremea dintre valuri. Piesă de teatru într-un act, autor: Mihail Gavril, 2014

Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, carte apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, ediţia doua revăzută şi adăugită, 2008

Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, autor: Pr. Mihai-Andrei Aldea, 2007

Lumină pentru suflet. Predici şi cuvântări, autor: Arhimandrit Grigorie Băbuş, ediţie alcătuită şi îngrijită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]


M

Manual de limba engleză pe texte biblice, patristice şi liturgice, pentru nivel mediu şi avansat, autor: Flavia Florea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003

Manual de psihoterapie și diversitate religioasă, editat de P. Scott Richards și Allen E. Bergin, sub egida Asociației Americane de Psihologie, trad. Maica Anastasia Igiroșanu, cu un cuvânt înainte la ediția românească de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2013

Martirii Ortodoxiei (Teologia martiriului), autor: Arhimandrit Spiridon Bilalis, traducere din limba neogreacă de Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, 2016

Mânăstirea Călugăra. Un pustnic care strigă din pustiu, autor: Prof. Dr. Pavel Chirilă, 2021

Mântuitoarea frică de Dumnezeu, autor: Ieromonah Grigorie Sandu, 2008 (col. "Tainele credinţei")

Medicină naturistă. Concept-Diagnostic-Tratament, autori: Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, 1995; ediţia a doua: revăzută şi adăugită, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie, coordonatorul ediţiei Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2008

Meditation on biblical medicine, autori: Dr. Pavel Chirilă, Rev. Mihai Valică, with a foreword by Rev. Prof. Dr. Constantin Galeriu, translation from Romanian by Prof. Dr. Remus Rus, Sue Birchmore, Dr. Rodica Popescu, 1993

Meditaţie la medicina biblică, autori: Dr. Pavel Chirilă, Pr. Mihai Valică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]

Micul Ucigaș. Jurnal din vremea pandemiei, autor: Lucian Dan Săbău, 2021

Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a pelerinajului, autor: Valentin-Lucian Beloiu, ediția a doua revăzută, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Nicu Octavian, 2015

Monahul şi psihiatrul. Convorbiri despre fericire, autor: Părintele Amédée Hallier, Dr. Dominique Megglé, traducere de sora Eugenia Vlad, prefaţă de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, 1997 [EPUIZAT]

 

N

Născut, nu făcut. Povestiri din viul vieții, autor: Lucian Dan Săbău, 2017

„Nemurotorul Jacques” (Vasile-Jacques Iamandi) iscodit de Moise Monahul, ediție îngrijită și prefațată de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Claudiu Târziu, 2020 (col. „Cruciații secolului XX”)

Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. I: Matei, autor: Pr. Ioan Sorin Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018

Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. X: Apocalipsa, autor: Pr. Ioan Sorin Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2020

Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, autori: Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, 2012

 

O

O bombǎ chimică: aditivii alimentari, autor: Biol. Nicoleta Macovei, consilier ştiinţific: Conf. Dr. Mirela Mihaela Bratu, 2003 (col. “S.O.S. medical”) [EPUIZAT]

Occidentali convertiţi la Ortodoxie. Şase ipostaze mărturisitoare, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2002 (col. “Tainele credinţei”) [EPUIZAT]

Ogive. Eseuri de epistemologie estetică, autor: Marcel Petrișor, 2020

O introducere în creștinism, autor: Răzvan Codrescu, 2016
Omilii la Epistolele pauline. 1. Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, autor: Sfântul Ioan Gură de Aur, traducere de P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, 2005 [EPUIZAT]

Omul şi criteriile/ Man and criteria, autor: Puiu Stoiculescu, 2012

Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, autor: Pr. Ioan C. Teşu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, 2002 [EPUIZAT]

Ortodoxia ca stil de viață, autori: Prof. Dr. Pavel Chirilă, Ierom. Teofan Munteanu, Dr. Mădălina Popescu, Dr. Dragoș Matei, 2017

Ortodoxia pe litere. Îndreptar de fundamentalism literar, autor: Mircea Platon, 2006


P

Paradiziaca expediţie [roman], autor: Alexandru Mihail Niţă, prefaţă de Pr. Prof. Vasile Mihoc, postfaţă de Răzvan Codrescu, 2011

Pățanii vrute și nevrute, autor: Marcel Petrișor, 2015

Pelerinul nerugător. Gânduri despre duh și lume, autor: Cosmin Stoica, 2015

Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie, autor: Marcel Petrișor, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu (2019)

Piteşti – centru de reeducare studenţească, autor: Dumitru Bacu, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Post Diogene. Tot eu sunt ăsta!, autor: Puiu Stoiculescu, 2015

Povești de ocazie sau cum m-am ispitit să devin narator, autor: Răzvan Codrescu, 2020

Predici la Sărbătorile de peste an, autor: Părintele Cleopa Ilie, 2001 (col. “Cuvinte de folos”) [EPUIZAT]

Preoţi de mir adormiţi în Domnul, autor: Preot Acad. Niculae M. Popescu, alcătuirea şi îngrijirea ediţiei: Alexandru Dimcea, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ediţie publicată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002

Prevenirea bolilor prin stilul de viaţă. Boli evitabile, autor: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2012

Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor, autori: Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2011 (col. "Ortodoxia luptătoare")

Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, 2008

Principiile cercetării martirologice, autori: Prof. Dr. Ilie Bădescu, Lector dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, 2010 (col. "Teologie aplicată")

Prodromu. Schitul românesc de la Sf. Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni, autori: Arhim. Antipa Dinescu, Ierom. Petroniu Tănase, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]

Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, autor: Iuliana Zaharia, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, 2010, (col. "Pulsul vremii") [EPUIZAT]

Psihologia în textele Sfintei Scripturi, autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Ieromonah Teofan Munteanucu, un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos, 2012 (col. "Teologie aplicată")

Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, autor: Episcop Kallistos Ware, traducere de Gabriela Moldoveanu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]


R

Rană deschisă [poezii], autor: Tatiana Vlad-Guga, 1999 [EPUIZAT]

Răsăritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], autor: Răzvan Codrescu, 2002

Recurs la Ortodoxie, autor: Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]

Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, autor: Demostene Andronescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, 2009

Reţetar selectiv de etnofitoterapie, autori: Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Dr. Georgeta Dumitrescu, Dr. Corina Baban, Biochim. Nicoleta Macovei, 1992 [EPUIZAT]

Rost de doină. Cîntece fără stăpîn, autor: Răzvan Codrescu, 2012

Rug Aprins. O sută de sonete şi false sonete, autor Răzvan Codrescu, 2008

Rugăciune de fiecare zi din Sfintele Scripturi. Alcătuire a doi sau trei adunaţi în numele Domnului, cu binecuvântarea [şi cuvântul înainte al] P. S. Dr. Laurenţiu [Streza], Episcopul Caransebeşului, 1997; ediţia a doua: 2007 [EPUIZAT]

Rugăciune şi tăcere în spiritualitatea ortodoxă. Puterea numelui sau despre rugăciunea lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune, autor: Prea Sfinţitul Kallistos Ware, traduceri de Gabriela Moldoveanu şi Maica Siluana Vlad, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, cu o postfaţă de Maxime Egger, 2003  [EPUIZAT]

Rugăciunea vameşului, autor: Arhimandrit Paulin Lecca, postfaţă de Lidia Popiţa-Stoicescu, 1998 [EPUIZAT]

Rugăciuni de rostit neîncetat, 2017

Rugăciuni pentru bolnavi şi învăţături de credinţă ortodoxă despre boală, carte editată cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2001 [EPUIZAT]


S

Scrieri, 1. Imn acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Cartea Muntelui Sfânt; Marea noapte de aur a Maicii Domnului; Apocalipsa lui Ioan; Am auzit cântecul Păsării Unice, autor: Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), îngrijirea ediţiei şi prefaţa: Alexandru Dimcea, 1999 [EPUIZAT]

Scrisori către o începătoare pe calea vieţii de dăruire lui Dumnezeu, autor: Stareţa Taisia, traducere din limba engleză de Vasile Monahul de la Sfântul Munte, confruntare cu originalul în limba rusă de Nicoleta Macovei, 1997; reed. 2003; ediția a doua (co-editare cu Editura Sophia): 2017 (Seria „Materikon”)

Sic credo. Mărturisiri dialogale, autor: Răzvan Codrescu, cu o prefață de Costion Nicolescu, 2014

Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, autor: Monahul Daniel Cornea, 2004; ediiția a doua: 2018

Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, autor: Ștefan Vlădoianu, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu, 2018 (col. „Poezia închisorilor comuniste”)

Sobrietate șugubeață, autor: Puiu Stoiculescu, 2019

Sonete de metoc, autor: Valentin Dan, cu un Cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, 2019

Spiritul dreptei. Între tradiție și actualitate, autor: Răzvan Codrescu, ediție definitivă, 2018

Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, autori: Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2004; ediţia a doua: 2009

Spovedania unui avocat. Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii, autor: Mirela Chelaru, cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, 2020

Stalingrad. O poveste românească spusă de veteranul Nică Paiu, autor: Sorin Berilă, cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, 2018

 

Ş

Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, autor: Gabriel Constantinecu, 2007 [EPUIZAT]

Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, autor: Pr. Prof. Vasile Mihoc, 1996 [EPUIZAT]


T

Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, autor: Paul Evdokimov, traducere de Gabriela Moldoveanu, 1994; ediţia a doua revăzută: 1999  (reimprimare: 2006) [EPUIZAT]

Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti, autor: Lidia Meşkova, traducere din limba rusă de Anastasia Mitric, cu o prefaţă de Ieromonah Teofan Munteanu, 2012 [pe pagina de titlu este trecut anul 2013]

Tanatologia creștină între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturigico-pastorală, autor: Preot Emanuel Valică, cu un cuvânt înainte de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, 2013

Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, autori: Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2007

Tentative de dreapta în România postcomunistă, autor: Răzvan Codrescu, 2019

Teologia necazurilor şi alte eseuri, autor: Pr. Ioan C. Teşu, cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Părăian, 1998 [EPUIZAT]

Teologia sexelor şi taina nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, urmată de Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail (apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului), autor: Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]

Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină, autor: Preot Marc-Antoine Costa de Beauregard, traducere de Gabriela Moldoveanu, cu o prezentare şi un interviu de Costion Nicolescu, 2004

Teologie socială, autori: Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Ec. Drd. Cristian George Popescu, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2007

Teologul în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, autor: Costion Nicolescu, carte apărută cu binecuvântarea Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 2003

Terapie naturistă. Îndrumător practic, autori: Dr. Maria Chirilă, Dr. Pavel Chirilă, ediţia a doua revăzută, 1992  [EPUIZAT]

Testament. Eseu despre moarte & Jurnal de Amzei, autor: Preot Corneliu-Mihail Militaru, ediție îngrijită de Decebal Becea și Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Preot Alin Sandu, 2020

Testamentul Părintelui Calciu (1925-2006). Ultimele sale cuvinte, cu un portret biografic şi şapte evocări, volum alcătuit de Răzvan Codrescu, Lucian D. Popescu şi Claudiu Târziu, 2007 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]

Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, autor: Olivier Clément, traducere de Monahia Siluana Vlad, 1996 [EPUIZAT]


U

Un martir al Crucii. Viaţa şi scrierile lui Teodor M. Popescu, autor: Vasile M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., 2006 (col. “Ortodoxia luptătoare”) [EPUIZAT]

Un preot de mir cu Sfinte Moaşte: Sfântul Iona făcătorul de minuni din Odessa, cu un cuvânt al Preacuviosului Arhimandrit Benedict Ghiuş despre însingurare şi comuniune, 2001 [EPUIZAT]

Urma sufletului pe drumuri arse, autor: Niculae Mihalache, 2004 [EPUIZAT]


V

Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, autor: Dr. Christa Todea-Gross, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2012 (col. "S.O.S. medical")

Vaccinurile și autoimunitatea, coordonatori: Yehouda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic, traducere de Tatiana Tarog, cu o prefață de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2016

Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, autor: Ieromonah Grigorie Sandu, ediţia a doua revizuită şi completată, 2009

Valea Nistrei (roman din ciclul Sud-Est Saga), autor: Corneliu Dida, ediția a doua, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, 2016

Vârstele vieţii spirituale, autor: Paul Evdokimov, cuvânt înainte şi traducere de Pr. Prof. Ion Buga, 1993; ediţia a doua revăzută: 2003 [EPUIZAT]

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002; ediţia a doua: 2008, editată cu binecuvântarea Î. P. S. Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania   

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II. Ieşirea, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002 [EPUIZAT]

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. III. Leviticul, autori: Prof. Ana Usca, Pr. Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IV. Numerii, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX. 3-4 Regi, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2006

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI. Iosua, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VII. Judecătorii. Rut, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII. 1-2 Regi, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvantârea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, autori: Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. V. Deuteronomul, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XII. Iov, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2008

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2009

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2010

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XV: Isaia, autori: Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2015

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVI: Ieremia. Plângerile lui Ieremia, autor: Preot Ioan Sorin Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2017

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Iezechiel. Daniel, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Pr. Valer Budiul, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Profeții mici, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Pr. Vasile Bora, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2019

Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, 2007

Vindecarea, autor: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2009

Vorbeşte Dumnezeu, autor: Părintele Miron Mihăilescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2005 [EPUIZAT]

Vrăjitorul din Bos și alte isprăvi, autor: Marcel Petrișor, 2020


Z

Zbor prin vâltoarea vremilor. Românii între întunericul veacului şi lumina lui Hristos, autor: Preot Mihai-Andrei Aldea, 2007

«Zeul toleranţei» şi descreştinarea creştinismului. O perspectivă ortodoxă, cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu, 2009

 
Apariţiile Editurii Christiana în ordinea alfabetică a autorilor PDF Imprimare Email
Notă: Nu se regăsesc în această listă antologiile cu autori diverşi, nici cărţile cu autori anonimi.

A
Aldea, Preot Mihai-Andrei, Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, 2007

Aldea, Preot Mihai-Andrei, Zbor prin vâltoarea vremilor. Românii între întunericul veacului şi lumina lui Hristos, 2007

Aldea, Preot Mihai-Andrei, Drumul spre Vozia. I. Cei trei şi pădurea cea mare [roman], 2008

Alighieri, Dante, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, 2006
Amiredjibi, Ciabua, Gora Mborgali sau Surâsul Destinului [roman], traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]
Andronescu, Demostene, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, 2009 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Andronescu, Demostene, De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii [cuvânt înainte de Răzvan Codrescu], 2011
Antonie, Ieromonahul, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000; ediţia a doua: 2003; ediţia a treia: 2008
Aştelian, Raluca, Lauda Sfintei Fecioare [poezii], cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010
B
Bacu, Dumitru, Piteşti – centru de reeducare studenţească, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Băbuş, Arhimandrit Grigorie, Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]
Băbuş, Arhimandrit Grigorie, Izvoare liturgice si pastorale, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002

Băbuş, Arhimandrit Grigorie, Lumină pentru suflet. Predici şi cuvântări, ediţie alcătuită şi îngrijită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]

Bădescu, Prof. Dr. Ilie, Lector Dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, Principiile cercetării martirologice, 2010 (col. "Teologie aplicată")

Bădulescu, Preot Dan, Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă, 2001 [EPUIZAT]

Beauregard, Preot Marc-Antoine Costa de, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină, traducere de Gabriela Moldoveanu, cu o prezentare şi un interviu de Costion Nicolescu, 2004

Beloiu, Valentin-Lucian, Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a pelerinajului, ediția a doua revăzută, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Nicu Octavian, 2015

Berilă, Sorin, Stalingrad. O poveste românească spusă de veteranul Nică Paiu, cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, 2018

Bilalis, Arhimandrit Spiridon, Martirii Ortodoxiei (Teologia martiriului), traducere din limba neogreacă de Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, 2016

 

C

Calciu-Dumitreasa, Pr. Gheorghe, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţie îngrijită şi prefaţă de Răzvan Codrescu, 2002; ediţia a doua: 2007 [EPUIZAT]

Calciu, Preot Gheorghe, "Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Calciu, Părintele Gheorghe, Cuvintele către tineri, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu, 2015
Chelaru, Mirela, Douăzeci de pași spre mântuire în basmul creștin Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cu un cuvânt înainte de Pr. Constantin Necula, 2016
Chelaru, Mirela, Spovedania unui avocat. Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii, cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, 2020
Chirilă, Dr. Maria, Dr. Pavel Chirilă, Terapie naturistă. Îndrumător practic, ediţia a doua revăzută, 1992 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Dr. Maria Chirilă, Dr. Georgeta Dumitrescu, Dr. Corina Baban, Biochim. Nicoleta Macovei, Reţetar selectiv de etnofitoterapie, 1992 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Pr. Mihai Valică, Meditaţie la medicina biblică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Rev. Mihai Valică, Meditation on biblical medicine, with a foreword by Rev. Prof. Dr. Constantin Galeriu, translation from Romanian by Prof. Dr. Remus Rus, Sue Birchmore, Dr. Rodica Popescu, 1993
Chirilǎ, Dr. Pavel, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Concept-Diagnostic-Tratament, 1995; ediţia a doua: 2008, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie
Chirilă, Dr. Pavel, Dr. Maria Chirilă, Biol. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Dr. Lavinia Chirilă, Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, 2000 [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Conceptul de medicină creştină. 1. Sfânta Scriptură citită de un medic ortodox, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2001 (col. “Teologie aplicată”) [EPUIZAT]
Chirilă, Dr. Pavel, Concept of christian medicine, 1. The Holy Scripture, read by un orthodox physician, book drafted with the blessing of his Eminence Teofan, Metropolitan of Oltenia, 2003 [EPUIZAT]
Chirilă, Conf. Univ. Dr. Pavel, Pr. Dr. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 2004; ediţia a II-a: 2009
Chirilă, Conf. Univ. Dr. Pavel, Pr. Drd. Mihai Valică, Asist. Soc. Andreea Băndoiu, Introducere în teologia socială. Teze centrale pentru o doctrină socială a Bisericii, 2005 [EPUIZAT]
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel,  Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, 2008
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Vindecarea, 2009 [EPUIZAT]
Chirilă, Pavel, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, 2012
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Ieromonah Teofan Munteanu, Psihologia în textele Sfintei Scripturi, cu un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos (col. "Teologie aplicată"), 2012
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Prevenirea bolilor prin stilul de viaţă. Boli evitabile, 2012
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel , Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, 2014
Chirilă, Prof. Dr. Pavel, Ierom. Teofan Munteanu, Dr. Mădălina Popescu, Dr. Dragoș Matei, Ortodoxia ca stil de viață, 2017
Chirilă, Prof. Dr. Pavel, Fizician Nicoleta Sturzu, Fața tristă a medicinei contemporane, 2019
Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel, Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, Calea vindecării. Principiile noogeniei, 2020
Chirilă, Prof. Dr. Pavel, Mânăstirea Călugăra. Un pustnic care strigă din pustiu, 2021
Clément, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, traducere de Monahia Siluana Vlad, 1996 [EPUIZAT]
Codrescu, Răzvan, Răsăritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], 2002
Codrescu, Răzvan, Recurs la Ortodoxie, 2002 [EPUIZAT]
Codrescu, Răzvan, Rug aprins. O sută de sonete şi false sonete, 2008
Codrescu, Răzvan, Teologia sexelor şi taina nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, urmată de Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail, apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2002 [EPUIZAT]
Codrescu, Răzvan, Cartea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, 2004
Codrescu, Răzvan, Ghid pascal, volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P.S. Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe")
Codrescu, Răzvan, În jurul lui Eminescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, 2009
Codrescu, Răzvan, Crucile pustiei. Poeme neptice, cu o postfaţă editorială de Gabriela Moldoveanu, 2010
Codrescu, Răzvan, În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a doua revăzută şi adăugită, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Codrescu, Răzvan, Rost de doină. Cîntece fără stăpîn, 2012
Codrescu, Răzvan, Sic credo. Mărturisiri dialogale, 2014
Codrescu, Răzvan, Erosstihuri, 2016
Codrescu, Răzvan, O introducere în creștinism, 2016
Codrescu, Răzvan, Spiritul dreptei. Între tradiție și actualitate, ediție definitivă, 2018
Codrescu, Răzvan, Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil ș Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, 2018
Codrescu, Răzvan, Tentative de dreapta în România postcomunistă, 2019
Codrescu, Răzvan, Povești de ocazie sau cum m-am ispitit să devin narator, 2020
Constantinescu, Gabriel, Gâlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), ediţie îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]
Constantinescu, Gabriel, Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, 2007 [EPUIZAT]
Constantinescu, Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L., Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, ediţia a doua, îngrijită de Radu Săvulescu, 2010 (Colecţia "Drept canonic")
Cornea, Monahul Daniel, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, 2004; ediția a doua: 2018
Cornea, Monahul Daniel, Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, cu o postfață de Andrei Dîrlău, 2017 (col. „Religie și cultură”)
Crăciun, Steluța, Crucea, scară către Tine, prefață de prof. dr. Adrian Opre, 2020

D
Dan, Valentin, Sonete de metoc, cu un Cuvânt ]nainte de Răzvan Codrescu, 2019
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri; Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov; Acatistul Sfântului, Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, ediţie alcătuită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 1999 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Scrieri, 1. Imn acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Cartea Muntelui Sfânt; Marea noapte de aur a Maicii Domnului; Apocalipsa lui Ioan; Am auzit cântecul Păsării Unice, îngrijirea ediţiei şi prefaţa: Alexandru Dimcea, 1999 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 1. Dumnezeu-Dragoste, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2003 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2008
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 3. Taina Sfintei Cruci, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2001 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Preacuviosul Părinte (Sandu Tudor), Caiete. 4. Ce e omul?, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Pr. Teoctist, Patriarhul B.O.R., 2003 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2004 [EPUIZAT]
Daniil de la Rarău, Ieroschimonahul (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, prima ediţie integrală, îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2009
Dante – vezi Alighieri, Dante
Dida, Corneliu, Valea Nistrei (roman din ciclul Sud-Est Saga), ediția a doua, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, 2016
Dinescu, Arhim. Antipa, Ierom. Petroniu Tănase, Prodromu. Schitul românesc de la Sf. Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]
Drăgulinescu, Asist. Univ. Dr. Andrei, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, 2008
Drăgulinescu, Lect. Univ. Dr. Andrei, Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, 2010
E
Evdokimov, Paul, Vârstele vieţii spirituale, cuvânt înainte şi traducere de Pr. Prof. Ion Buga, 1993; ediţia a doua revăzută: 2003 [EPUIZAT]

Evdokimov, Paul, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, traducere de Gabriela Moldoveanu, 1994; ediţia a doua revăzută: 1999  (reimprimare: 2006) [EPUIZAT]

Evdokimov, Paul, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. Învăţătură patristică, liturgică şi iconografică, traducere, prefaţă şi note de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, 1995 [EPUIZAT]

Evdokimov, Paul, Femeia şi mântuirea lumii, traducere de Gabriela Moldoveanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, prefaţă de Olivier Clément, 1995; ediţia a doua: traducere de Gabriela Moldoveanu, 2004 [EPUIZAT]
F
Florea, Flavia, Manual de limba engleză pe texte biblice, patristice şi liturgice, pentru nivel mediu şi avansat, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003
G
Gavril, Mihail,  Lazăr sau vremea dintre valuri. Piesă de teatru într-un act, 2014
Georgescu, Călin, Cumpăna României, ed. a II-a, revizuită, cu prefață de Eugen Mihăescu, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Păun, postfață de dr. Pavel Chirilă, 2016
Gheorghe, Virgiliu, Andrei Dîrlău, Fața nevăzută a homosexualității, cu un cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2015
Gordon, Preot Dr. Vasile, Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003 [EPUIZAT]
Grigorie, Ieromonahul, Mântuitoarea frică de Dumnezeu, 2008 (col. "Tainele credinţei")
Grigorie, Ieromonahul, Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, ediţia a doua revizuită şi completată, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe")
H

Hallier, Părintele Amédée, Dr. Dominique Megglé, Monahul şi psihiatrul. Convorbiri despre fericire, traducere de sora Eugenia Vlad, prefaţă de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, 1997 [EPUIZAT]
I
Ianolide, Ioan, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2006 (col. “Predanie a Mărturisitorilor români din închisori”)

Ilie, Părintele Cleopa, Predici la Sărbătorile de peste an, 2001 (col. “Cuvinte de folos”) [EPUIZAT]

Ioan al Crucii, Sfântul, Integrala operei poetice, cu textul spaniol original şi cu fragmente din comentariile teologice în proză, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Anca Crivăţ, versiuni româneşti de Anca Crivăţ şi Răzvan Codrescu, 2003 [EPUIZAT]

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Epistolele pauline. 1. Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, traducere de P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, 2005 [EPUIZAT]

Ionaşcu, Arhim. Iuvenalie, Ispita faustiană. Aspecte ale bioeticii contemporane în lumina Ortodoxiei, cu un cuvânt înainte de Dr. Pavel Chirilă, 2005 [EPUIZAT]

J
Jinga, Pr. Constantin, Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, 2005 (col. “Corifeii Rugului Aprins”)


K
Kalomiros, Dr. Alexandros, Împotriva falsei uniri bisericeşti, cu un prolog de Photios Kontoglu, în româneşte de Dora Sereş, cu o lămurire editorială de Răzvan Codrescu, 2005 [EPUIZAT]
L
Lecca, Arhimandrit Paulin, Rugăciunea vameşului, postfaţă de Lidia Popiţa-Stoicescu, 1998 [EPUIZAT]
M
Macovei, Biol. Nicoleta, E-urile şi problemele de sănătate, 2001 [EPUIZAT]
Macovei, Biol. Nicoleta, O bombǎ chimică: aditivii alimentari, consilier ştiinţific: Conf. Dr. Mirela Mihaela Bratu, 2003 (col. “S.O.S. medical”) [EPUIZAT]
Mărăcineanu, Pr. Dr. Ion , Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima. Studiu juridico-canonic, 2014 (col. „Drept canonic”)
Meşkova, Lidia, Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti, traducere din limba rusă de Anastasia Mitric, cu o prefaţă de Ieromonah Teofan Munteanu, 2012 [pe pagina de titlu este trecut anul 2013]
Mihăilescu, Părintele Miron, Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după Liturghii, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea şi prefaţa Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2004 [EPUIZAT]
Mihăilescu, Părintele Miron, Vorbeşte Dumnezeu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2005 [EPUIZAT]
Mihalache, Niculae, Urma sufletului pe drumuri arse, 2004 [EPUIZAT]
Mihoc, Pr. Prof. Vasile, Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, 1996 [EPUIZAT]
Militaru, Preot Corneliu-Mihail, Testament. Eseu despre moarte & Jurnal de Amzei, 2020
N
Netea, Gelu, Gelu Netea despre Vasile Netea, cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2012 [EPUIZAT]
Nicolescu, Costion, Cine se teme de Biserică? Articole teologice şi eseuri teologice, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, 2002 [EPUIZAT]

Nicolescu, Costion, Teologul în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, apare cu binecuvântarea Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 2003
Niţă, Alexandru Mihail, Paradiziaca expediţie [roman], prefaţă de Pr. Prof. Vasile Mihoc, postfaţă de Răzvan Codrescu, 2011
O
Oancea, Părintele Zosim, Închisorile unui preot ortodox, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]

Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, 2008

Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, 2008

Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, ediţia doua revăzută şi adăugită, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, 2008

Oprişan, Constantin, Cărţile spiritului şi alte poezii,  ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, 2009 (col. "Poezia închisorilor comuniste"); ediția a doua 2019
P
Paţa, Gheorghe C., Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, 2002 [EPUIZAT]
Pârvan, Ştefan, Colţ de îngenunchere [poezii], 1998 [EPUIZAT]
Petrişor, Marcel, Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Petrișor, Marcel, Pățanii vrute și nevrute, 2015
Petrișor, Marcel, Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, 2019
Petrișor, Marcel, Ogive. Eseuri de epistemologie estetică, 2020
Petrișor, Marcel, Vrăjitorul din Bos și alte isprăvi, 2020
Platon, Mircea, Ortodoxia pe litere. Îndreptar de fundamentalism literar, 2006
Popescu, Lucian D., Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Popescu, Preot Acad. Niculae M., Preoţi de mir adormiţi în Domnul, alcătuirea şi îngrijirea ediţiei: Alexandru Dimcea, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ediţie publicată cu binecuvântarea Prea Fericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002
Popescu, Vasile M., Un martir al Crucii. Viaţa şi scrierile lui Teodor M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., 2006 (col. “Ortodoxia luptătoare”) [EPUIZAT]
Popescu, Ec. Dr. Cristian George, Filiera plantelor medicinale şi aromatice, 2011 (col. "Naturalia")
Popescu, Lector. Univ. Dr. Cristian George, Politica promoțională, 2011
Q
Quenot, Michel, Învierea şi icoana, traducere şi prefaţă de Pr. Dr. Vasile Răducă, volum editat cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 1999 [EPUIZAT]

R
Rose, Seraphim, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, traducere din limba engleză, 1996 [EPUIZAT]

S
Sava, Pr. Marian, Hristos – Profetul Profeţilor, 2000 [EPUIZAT]
Săbău, Lucian Dan, Născut, nu făcut. Povestiri din viul vieții, 2017
Săbău, Lucian Dan, Micul Ucigaș. Jurnal din vremea pandemiei, 2021
Stan, Constantin I., Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX")
Stoica, Cosmin, Pelerinul nerugător. Gânduri despre duh și lume, 2015
Stoiculescu, Puiu, Omul şi criteriile/ Man and criteria, 2012
Stoiculescu, Puiu, Ăsta sunt eu! Istorii personale, 2013
Stoiculescu, Puiu, Diogene pe creste și prin poieni, 2014
Stoiculescu, Puiu, Post Diogene. Tot eu sunt ăsta!, 2015
Stoiculescu, Puiu, Sobrietate șugubeață, 2019
T
Taisia, Stareţa, Scrisori către o începătoare pe calea vieţii de dăruire lui Dumnezeu, traducere din limba engleză de Vasile Monahul de la Sfântul Munte, confruntare cu originalul în limba rusă de Nicoleta Macovei, 1997; reed. 2003; ediția a doua (co-editare cu Editura Sophia, Seria „Materikon”): 2017
Teşu, Pr. Ioan C., Teologia necazurilor şi alte eseuri, cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Părăian, 1998 [EPUIZAT]
Teşu, Pr. Ioan C., Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică, 2000 [EPUIZAT]
Teşu, Pr. Ioan C., Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, 2002 [EPUIZAT]
Tisserand, Robert, Arta aromoterapiei, traducere de Biol. Nicoleta Macovei şi Dr. M. Mihălcioiu, 1998 [EPUIZAT]
Todea-Gross, Dr. Christa, Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2012 (col. "S.O.S. medical)
Trosca, Maria-Rodica, Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Poezia închisorilor comuniste")
Tudor, Sandu – vezi Daniil de la Rarău
U
Ursu, Dragoş, Ioana Ursu, Aiudule, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată, 2011
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002; reed. 2008
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II. Ieşirea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002 [EPUIZAT]
Usca, Prof. Ana, Pr. Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. III. Leviticul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IV. Numerii, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. V. Deuteronomul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI. Iosua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VII. Judecătorii. Rut, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII. 1-2 Regi, serie editată cu binecuvantârea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005
Usca, Preot Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX. 3-4 Regi, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2006
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XII. Iov, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2008
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2008
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2009
Usca, Pr. Ioan Sorin, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2010
Usca, Preot Ioan Sorin, Prof. Ana Usca,Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XV: Isaia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2015
Usca, Preot Ioan Sorin,  Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVI: Ieremia. Plângerile lui Ieremia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2017
Usca, Pr. Ioan Sorin, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. I: Matei, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018
Usca, Pr. Ioan Sorin, Pr.Valer Budiul, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Iezechiel. Daniel, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018
Usca, Pr. Ioan Sorin, Pr.Vasile Bora, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVIII: Profeții mici, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2019
Usca, Pr. Ioan Sorin, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. X: Apocalipsa, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2020
V
Valică, Preot Emanuel, Tanatologia creștină între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturgico-pastorală, cu un cuvânt înainte de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, 2013
Valică, Pr. Prof. Dr. Mihai, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor, 2011 (col. "Ortodoxia luptătoare"  )
Valică, Pr. Dr.  Mihai, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă,  Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu,  Ec. Drd. Cristian George Popescu, Teologie socială, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Mitropolitul Olteniei, 2007
Valică, Pr. Dr.  Mihai, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, 2008 [EPUIZAT]
Vlad-Guga, Taţiana, Rană deschisă [poezii], 1999 [EPUIZAT]
Vlad-Guga, Taţiana, Frământări [poezii], cu o prefaţă de Aspazia Oţel Petrescu, 2010 [EPUIZAT]
Vlahos, Ierotheos, Bioetică şi bioteologie, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, 2013 (col. "Teologie aplicată")
Vlădoianu, Ștefan,Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu, 2018 (col. „Poezia închisorilor comuniste”)
W
Ware, Episcop Kallistos, Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, traducere de Gabriela Moldoveanu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]
Ware, Episcop Kallistos, Împărăţia lăuntrică, traducere din limba franceză de sora Eugenia Vlad, introducere de Maxime Egger, 1996 [EPUIZAT]
Ware, Prea Sfinţitul Kallistos, Rugăciune şi tăcere în spiritualitatea ortodoxă. Puterea numelui sau despre rugăciunea lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune, traduceri de Gabriela Moldoveanu şi Maica Siluana Vlad, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, cu o postfaţă de Maxime Egger, 2003  [EPUIZAT]

Z
Zaharia, Iuliana, Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, 2010 (col. "Pulsul vremii") [EPUIZAT]

 
Colecţiile şi seriile în care sunt organizate publicaţiile Editurii Christiana (perioada 2007-2015) PDF Imprimare Email

Notă: Multe titluri au apărut în afara colecţiior/seriilor de mai jos

 

I. Apologetică şi sectologie

*** «Zeul toleranţei» şi descreştinarea creştinismului. O perspectivă ortodoxă, cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-18-6

Preot Mihai-Andrei Aldea, Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN-10: 973-8125-85-5/ ISBN-13: 978-973-8125-85-8


II. Apologii contemporane

*** Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, cu o postfaţă de Părintele Galeriu, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-25-4
Răzvan Codrescu, În jurul lui Eminescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-20-9
Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţia a doua, îngrijită si prefaţată de Răzvan Codrescu, EdituraChristiana, Bucureşti, 2007, ISBN-10: 973-8125-88-X/ ISBN-13: 978-973-8125-88-9 [EPUIZAT]

 

III. Corifeii Rugului Aprins

Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, prima ediţie integrală îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-99-5âPreacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, îngrijită de Al. Dimcea şi editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-96-4

IV. Credinţă şi ştiinţă
Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu, Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-24-7
Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-05-6
V. Cruciaţii secolului XX
Preot Gheorghe Calciu, "Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-48-3
Răzvan Codrescu, În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-48-3
Dragoş Ursu, Ioana Ursu, Aiudule, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-43-8
Marcel Petrişor, Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-41-4
Dumitru Bacu, Piteşti – centru de reeducare studenţească, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-39-1
Ciabua Amiredijbi, Gora Mborgali sau Surâsul Destinului, traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-34-6 [EPUIZAT]
Lucian D. Popescu, Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-36-0
Constantin I. Stan, Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-38-4
Demostene Andronescu, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-17-9
Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-95-7
VI. Drept canonic
Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, ediţia a doua, cu un cuvânt înainte de Radu Săvulescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-22-3
Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, ediţia doua revăzută şi adăugită, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-04-9
Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, Editura Christiana, Bucureşti, 2008 ISBN 978-973-1913-06-3
Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-08-7
Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-10-0  [EPUIZAT]
Pr. Dr. Ion Mărăcineanu, Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima. Studiu juridico-canonic, Editura Christiana, București, 2014, ISBN 978-973-1913-67-4
VII. Învăţături şi rânduieli ortodoxe
Ieromonah Grigorie Sandu, Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, ediţia a doua revizuită şi completată, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-09-4
Răzvan Codrescu, Ghid pascal, volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P.S. Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, Editura Christiana/Editura Sfântul Siluan, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-16-2/ 978-973-1913-88994-0-7
VIII. Naturalia
Ec. Dr. Cristian George Popescu, Filiera plantelor medicinale şi aromatice, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-33-9  [EPUIZAT]
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Vindecarea, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-15-5
Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie, ediţia a doua revăzută şi adăugită, coordonatorul ediţiei Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă,  Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-81-0
IX. Ortodoxia luptătoare
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-42-1
Vasile M. Popescu, Un martir al Crucii. Viaţa si scrierile lui Teodor M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 973-8125-73-1 [EPUIZAT]
X. Poezia închisorilor comuniste
Maria-Rodica Trosca, Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-30-8
Constantin Oprişan, Cărţile spiritului şi alte poezii, ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-13-1; ediția a doua 2019
Ștefan Vlădoianu, Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu, Editura Christiana, București, 2018, ISBN 978-606-013-006-2
XI. Pulsul vremii
Demostene Andronescu, De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii, Editura Christiana, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-1913-45-2
Iuliana Zaharia, Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-28-8 [EPUIZAT]
XII. Tainele credinţei
Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii, ediţie alcătuită de Gabriela Moldoveanu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-26-
Ieromonah Grigorie Sandu, Mântuitoarea frică de Dumnezeu, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-89-6
Ieromonah Antonie, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, ediţia a treia, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, Editura Christiana, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-1913-01-8
Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-94-0
XIII. Teologie aplicată
Ierotheos Vlahos, Bioetică şi bioteologie, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, co-editare cu Sf. Mănăstire Nera, Editura Christiana, Bucureşrti, 2013, ISBN 978-973-1913-62-9
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Ieromonah Teofan Munteanu, Psihologia în textele Sfintei Scripturi, cu un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-50-6
Prof. Dr. Ilie Bădescu, Lector dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, Principiile cercetării martirologice, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-31-5
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Dr. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, ediţia a doua, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Christiana, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1913-19-3
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-8125-97-1
Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Ec. Drd. Cristian George Popescu, Teologie socială, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-93-3
XIV. Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1913-23-0
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Editura Christiana, Bucureşti 2009, ISBN 978-973-1913-14-8
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfintilor Părinţi. XII. Iov, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1913-03-2
Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, ediţia a doua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-1913-11-7
Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8125-91-9
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, ISBN-10: 973-8125-84-7/ ISBN-13: 978-973-8125-84-1
XV. S.O.S. medical
Dr. Christa Todea-Gross, Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-56-8
Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, Editura Christiana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-1913-49-0

 
Titlurile aparitiilor in ordine cronologica PDF Imprimare Email

2021

1. Lucian Dan Săbău, Micul Ucigaș. Jurnal din vremea pandemiei, ISBN 978-606-013-025-3

2. Prof. Dr. Pavel Chirilă, Mânăstirea Călugăra. Un pustnic care strigă din pustiu, ISBN 978-606-013-026-0

 

2020

1. „Nemurotorul Jacques” (Vasile-Jacques Iamandi) iscodit de Moise Monahul, ediție îngrijită și prefațată de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Claudiu Târziu (col. „Cruciații secolului XX”), ISBN 978-606-013-015-4

2. Pr. Ioan Sorin Usca, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. X: Apocalipsa, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-016-1

3Preot Corneliu-Mihail Militaru, Testament. Eseu despre moarte & Jurnal de Amzei, ediție îngrijită de Decebal Becea și Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Preot Alin Sandu, ISBN 978-606-013-020-8

4. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, Calea vindecării. Principiile noogeniei, ISBN 978-606-013-017-8

5. Marcel Petrișor, Ogive. Eseuri de epistemologie estetică, ISBN 978-606-013-019-2

6. Steluța Crăciun, Crucea, scară către Tine, prefață de prof. dr. Adrian Opre, ISBN 978-606-013-018-5

7. Răzvan Codrescu, Povești de ocazie sau cum m-am ispitit să devin narator, ISBN 978-606-013-022-2

8. Marcel Petrișor, Vrăjitorul din Bos și alte isprăvi, ISBN 978-606-013-024-6

9. Mirela Chelaru, Spovedania unui avocat. Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii, cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, ISBN 978-606-013-023-9


2019

1. Doctorul Nicolae C. Paulescu sau Știința mărturisitoare, ediția a treia, crestomație, note și tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Părintele Galeriu, ISBN 978-606-013-007-9

2. Valentin Dan, Sonete de metoc, cu un Cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, ISBN 978-606-013-009-3

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Pr. Vasile Bora, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVIII: Profeții mici, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-008-6

4. Puiu Stoiculescu, Sobrietate șugubeață, ISBN 978-606-013-010-9

5. Prof. Dr. Pavel Chirilă, Fizician Nicoleta Sturzu, Fața tristă a medicinei contemporane, ISBN 978-606-013-011-6

6. Marcel Petrișor, Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, ISBN 978-66-013-012-3

7. Răzvan Codrescu, Tentative de dreapta în România postcomunistă, ISBN 978-606-013-013-0

8. Constantin Oprişan, Cărţile spiritului şi alte poezii,  ediţie a doua, îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu (col. "Poezia închisorilor comuniste"), ISBN 978-606-01-014--7

 

2018

1. Răzvan Codrescu, Spiritul dreptei. Între tradiție și actualitate, ediție definitivă, ISBN 978-973-1913-99-5

2. Monahul Daniel Cornea, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, ediția a doua, ISBN 978-606-013-000- 0

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. I: Matei, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-002-4

4. Pr. Ioan Sorin Usca,Pr. Valer Budiul, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Iezechiel. Daniel, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-606-013-003-1

5. Sorin Berilă, Stalingrad. O poveste românească spusă de veteranul Nică Paiu, cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, ISBN 978-606-013-004-8

6. Răzvan Codrescu, Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, ISBN 978-606-013-005-5

7. Ștefan Vlădoianu, Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu (col. „Poezia închisorilor comuniste”), ISBN 978-606-013-006-2

 

2017

1. Rugăciuni de rostit neîncetat, ISBN 978-973-1913-92-6

2. Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Ce e omul?, ediția a II-a, revăzută și adăugită, îngrijitorii ediției: Alexandru Dimcea și Maica Hristofora Moldoveanu, ISBN 978-973-1913-35-3

3. Răzvan Codrescu, Gîlceava dracului cu lumea sau De ce este dracul chiar așa de negru cum pare, ISBN 978-973-1913-95-7

4. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVI: Ieremia. Plângerile lui Ieremia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-1913-94-0

5. Stareța Taisia, Scrisori către o începătoare pe calea vieții întru Hristos, ediția a doua, traducere din limba engleză de Vasile Monahul, de la Sfântul Munte, co-editare cu Editura Sophia, ISBN 978-973-136-576-3 (Sophia); 978-973-1913-93-3 (Christiana)

6. Prof. Dr. Pavel Chirilă, Ierom. Teofan Munteanu, Dr. Mădălina Popescu, Dr. Dragoș Matei, Ortodoxia ca stil de viață, ISBN 978-973-1913-96-4

7. Monahul Daniel Cornea, Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, cu o postfață de Andrei Dîrlău (col. „Religie și cultură”), ISBN 978-973-1913-97-1

8. Lucian Dan Săbău, Născut, nu făcut. Povestiri din viul vieții, ISBN 978-973-1913-98-8

 

2016

1. Yehouda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic (coordonatori), Vaccinurile și autoimunitatea, traducere de Tatiana Tarog, cu o prefață de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-85-8

2. Răzvan Codrescu, Erosstihuri, ISBN 978-973-1913-89-6

3. Călin Georgescu, Cumpăna României, ed. a II-a, revizuită, cu prefață de Eugen Mihăescu, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Păun, postfață de dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-87-2

4. Corneliu Dida, Valea Nistrei (roman din ciclul Sud-Est Saga), ediția a doua, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-90-2

5. Mirela Chelaru, Douăzeci de pași spre mântuire în basmul creștin Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cu un cuvânt înainte de Pr. Constantin Necula, ISBN 978-973-1913-88-9

6. Arhimandrit Spiridon Bilalis, Martirii Ortodoxiei (Teologia martiriului), traducere din limba neogreacă de Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, ISBN 978-973-1913-86-5

7. Răzvan Codrescu, O introducere în creștinism, ISBN 978-973-1913-91-9

 

2015

1. Cosmin Stoica, Pelerinul nerugător. Gânduri despre duh și lume, ISBN 978-973-1913-73-5

2. Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău, Fața nevăzută a homosexualității, cu un cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-72-8

3. Valentin-Lucian Beloiu, Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a pelerinajului, ediția a doua revăzută, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Nicu Octavian, ISBN 978-973-1913-75-9

4. Părintele Gheorghe Calciu, Cuvintele către tineri, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-77-3

5. Centrul Medical Naturalia [Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Nicoleta Sturzu, Corina Munteanu, Steliana Mițan, Daniela Chiriac], Conceptul alimentului integral. Rețete, cu o prefață de Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-76-6

6. Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XV: Isaia, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ISBN 978-973-1913-81-0

7. Puiu Stoiculescu, Post Diogene. Tot eu sunt ăsta!, ISBN 978-973-1913-82-7

8. Marcel Petrișor, Pățanii vrute și nevrute, ISBN 978-973-1913-83-4

 

2014

1. Dezgroparea Părintelui Calciu. Dosarul unui abuz, Mic documentar îngrijit de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-69-8

2. Pr. Dr. Ion Mărăcineanu, Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima. Studiu juridico-canonic, ISBN 978-973-1913-67-4

3. Răzvan Codrescu, Sic credo. Mărturisiri dialogale, cu o prefață de Costion Nicolescu, ISBN 978-973-1913-63-6

4. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-60-5

5. Puiu Stoiculescu, Diogene pe creste și prin poieni, ISBN 978-973-1913-70-4

6. Mihail Gavril, Lazăr sau vremea dintre valuri. Piesă de teatru într-un act, ISBN 978-973-1913-71-1

 

2013

1. Ierotheos Vlahos, Bioetică şi bioteologie, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, co-editare cu Sf. Mănăstire Nera (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-62-9

2. Puiu Stoiculescu, Ăsta sunt eu! Istorii personale, ISBN 978-973-1913-64-3

3. Preot Emanuel Valică, Tanatologia creștină între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturgico-pastorală, cu un cuvânt înainte de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ISBN 978-073-1913-66-7

4. Manual de psihoterapie și diversitate religioasă, editat de P. Scott Richards și Allen E. Bergin, sub egida Asociației Americane de Psihologie, tradus în românește de Maica Anastasia Igiroșanu, cu un cuvânt înainte la ediția românească de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, ISBN 978-973-1913-68-1

 

2012

1. Gelu Netea despre Vasile Netea, cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, ISBN 978-973-1913-47-6 [EPUIZAT]

2. Demostene Andronescu, De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii, ISBN 978-973-1913-45-2

3. Răzvan Codrescu, În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a II-a revăzută şi adăugită (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-48-3

4. Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, ISBN 978-973-1913-49-0

5. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Ieromonah Teofan Munteanu, Psihologia în textele Sfintei Scripturi, cu un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-50-6

6. Preot Gheorghe Calciu, "Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-48-3 [EPUIZAT]

7. Puiu Stoiculescu, Omul şi criteriile/ Man and criteria, ediţia a doua revăzută, cu traducere în limba engleză de Carmen Paţac, ISBN 978-973-1913-54-4

8. Răzvan Codrescu, Rost de doină. Cîntece fără stăpîn, ISBN 978-973-1913-55-1

9. Dr. Christa Todea-Gross, Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă ("S.O.S. medical"), ISBN 978-973-1913-56-8

10. Lidia Meşkova, Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti, traducere din limba rusă de Anastasia Mitric, cu o prefaţă de Ieromonah Teofan Munteanu, ISBN 978-973-1913-58-2 [pe pagina de titlu este trecut anul 2013]

11. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prevenirea bolilor prin stilul de viaţă. Boli evitabile, ISBN 978-973-1913-61-2

 

2011

1. Ec. Dr. Cristian George Popescu, Filiera plantelor medicinale şi aromatice, 2011 (col. "Naturalia"), ISBN 978-973-1913-33-9  [EPUIZAT]

2. Dumitru Bacu, Piteşti – centru de reeducare studenţească, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-39-1

3. Marcel Petrişor, Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-41-4

4. Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor, 2011 (col. "Ortodoxia luptătoare"), ISBN 978-973-1913-42-1

5. Alexandru Mihail Niţă, Paradiziaca expediţie, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc şi o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2011, ISBN 978-973-1913-44-5

 

2010

1. Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu, Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, 2010 (col. "Credinţă şi ştiinţă"), ISBN 978-973-1913-24-7

2. Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, ediţia a doua, îngrijită de Radu Săvulescu, 2010 (col. "Drept canonic"), ISBN 978-973-1913-22-3

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2010, ISBN 978-973-1913-23-0

4. Raluca Aştelian, Lauda Sfintei Fecioare [poezii], cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010, ISBN 978-973-1913-28-5

5. Maria-Rodica Trosca, Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Poezia închisorilor comuniste"), ISBN 978-973-1913-30-8

6. Iuliana Zaharia, Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, 2010 (col. "Pulsul vremii"), ISBN 978-973-1913-28-8 [EPUIZAT]

7. Taţiana Vlad Guga, Frământări [poezii], cu o prefaţă de Aspazia Oţel Petrescu, 2010, ISBN 978-973-1913-29-2 [EPUIZAT]

8. Răzvan Codrescu, Crucile pustiei. Poeme neptice [poezii], cu o postfaţă editorială de Gabriela Moldoveanu, 2010, ISBN 978-973-1913-37-7

9. Constantin I. Stan, Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-38-4

10. Lucian D. Popescu, Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-36-0

11. Prof. Dr. Ilie Bădescu, Lector dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, Principiile cercetării martirologice, 2010 (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-31-5

12. Ciabua Amiredijbi, Gora Mborgali sau Surâsul Destinului, traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-34-6 [EPUIZAT]


2009

1. Ieromonah Grigorie Sandu, Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, ediţia a doua revizuită şi completată, 2009, ISBN 978-973-1913-09-4

2.
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Vindecarea, 2009, ISBN 978-973-1913-15-5

3.
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2009, ISBN 978-973-1913-14-8  

4. Răzvan Codrescu, Ghid pascal,  volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P. S. Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera/Editura Sf. Siluan, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe"), ISBN 978-973-1913-16-2/ 978-973-1913-88994-0-7

5. Constantin Oprişan, Cărţile spiritului şi alte poezii, ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, 2009 (col. "Poezia închisorilor comuniste"), ISBN 978-973-1913-13-1

6. Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, prima ediţie integrală îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2009, ISBN 978-973-1913-99-5

7. Răzvan Codrescu, În jurul lui Eminescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, 2009 (col. “Apologii contemporane”), ISBN 978-973-1913-20-9

8. Demostene Andronescu, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, 2009 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN 978-973-1913-17-9

9. Radu Muţiu, Sub soarele anilor [poezii], cu un epilog de Răzvan Codrescu, 2009, ISBN 978-973-1913-21-6 [EPUIZAT]

10. *** «Zeul toleranţei» şi descreştinarea creştinismului. O perspectivă ortodoxă, cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu, 2009 (col. “Apologii contemporane”), ISBN 978-973-1913-18-6

11. *** Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Părintele Galeriu, 2009 (col. “Apologii contemporane”), ISBN 978-973-1913-25-4

12. *** Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii, ediţie alcătuită de Gabriela Moldoveanu, Editura Christiana, Bucureşti 2009 (col. "Tainele credinţei"), ISBN 978-973-1913-26-1

13. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Dr. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, ediţia a doua, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 2009 (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-19-3


2008

1. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, 2008, ISBN 978-973-8125-97-1

2. Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, ediţia doua revăzută şi adăugită, apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, 2008, ISBN 978-973-1913-04-9

3. Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, 2008, ISBN 978-973-1913-06-3

4.
Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, 2008, ISBN 978-973-1913-08-7

5.
Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfintilor Părinţi. XII. Iov, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2008, ISBN 978-973-1913-03-2

6. Pr. Mihai-Andrei Aldea, Drumul spre Vozia. I. Cei trei şi pădurea cea mare, 2008, ISBN 978-973-8125-99-5

7.
Ieromonah Grigorie Sandu, Mântuitoarea frică de Dumnezeu, 2008 (col. "Tainele credinţei"), ISBN 978-973-8125-89-6

8. Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii,, 2008, ISBN 978-973-1913-05-6

9. Răzvan Codrescu, Rug aprins. O sută de sonete şi false sonete [poezii], 2008, ISBN 978-973-1913-12-4

10.
Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, 2008, ISBN 978-973-1913-10-0 [EPUIZAT]

11. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, ediţia a doua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2008, ISBN 978-973-1913-11-7

12. Ieromonah Antonie, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, ediţia a treia, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, 2008, ISBN 978-973-1913-01-8

13. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, îngrijită de Al. Dimcea şi editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2008, ISBN 978-973-8125-96-4

14. Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homopatie, ediţia a doua revăzută şi adăugită, coordonatorul ediţiei Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă,  2008, ISBN 978-973-8125-81-0


2007


1. *** Testamentul Părintelui Calciu (1925-2006). Ultimele sale cuvinte, cu un portret biografic şi şapte evocări, volum alcătuit de Răzvan Codrescu, Lucian D. Popescu şi Claudiu Târziu, 2007 (col. "Cruciaţii secolului XX"), ISBN-10 : 973-8125-87-1/ ISBN-13 : 978-973-8125-87-2 [EPUIZAT]

2. Gabriel Constantinecu, Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, 2007, ISBN-10 : 973-8125-86-3/ ISBN-13 : 978-973-8125-46-5 [EPUIZAT]

3. Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007, ISBN-10: 973-8125-84-7/ ISBN-13: 978-973-8125-84-1

4. Preot Mihai-Andrei Aldea, Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, 2007, ISBN-10: 973-8125-85-5/ ISBN-13: 978-973-8125-85-8

5. Preot Mihai-Andrei Aldea, Zbor prin vâltoarea vremilor. Românii între întunericul veacului şi lumina lui Hristos, 2007, ISBN-13: 978-973-8125-90-2

6.
*** Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, 2007, ISBN 978-973-8125-95-7

7. Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007, ISBN 978-973-8125-91-9

8. Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2007, ISBN 978-973-8125-94-0

9.
Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Ec. Drd. Cristian George Popescu, Teologie socială, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2007, ISBN 978-973-8125-93-3

10. Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţia a doua, îngrijită si prefaţată de Răzvan Codrescu, 2007, ISBN-10: 973-8125-88-X/ ISBN-13: 978-973-8125-88-9

11. *** Rugăciune de fiecare zi din Sfintele Scripturi. Alcătuire a doi sau trei adunaţi în numele Domnului, ediţia a doua, apărută cu binecuvântarea [şi cuvântul înainte al] P. S. Dr. Laurenţiu [Streza], Episcopul Caransebeşului, 2007, ISBN 978-973-8125-92-6

2006

1. Mircea Platon, Ortodoxia pe litere. Îndreptar de fundamentalism literar, 2006 ISBN 973-8125-75-8

2. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX. 3-4 Regi, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2006, ISBN 973-8125-78-2

3.
Vasile M. Popescu, Un martir al Crucii. Viaţa si scrierile lui Teodor M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., 2006 (col. “Ortodoxia luptătoare”), ISBN 973-8125-73-1 [EPUIZAT]

4. Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, 2006, ISBN 973-8125-82-0/978-973-8125-82-7

5.
Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2006 (col. “Predanie a mărturisitorilor români din închisori”), ISBN-10: 973-8125-80-4/ ISBN-13: 978-973-8125- 80-3

2005


1. Arhim. Iuvenalie Ionaşcu, Ispita faustiană. Aspecte ale bioeticii contemporane în lumina Ortodoxiei, cu un cuvânt înainte de Dr. Pavel Chirilă, 2005, ISBN 973-8125-68-5 [EPUIZAT]

2. Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, Asist. Soc. Andreea Băndoiu, Introducere în teologia socială. Teze centrale pentru o doctrină socială a Bisericii, 2005, ISBN 973-8125-70-7 [EPUIZAT]

3. Dr. Alexandros Kalomiros, Împotriva falsei uniri bisericeşti, cu un prolog de Photios Kontoglu, în româneşte de Dora Sereş, cu o lămurire editorială de Răzvan Codrescu, 2005, ISBN 973-8125-76-6 [EPUIZAT]

4.
*** Bolile homosexualilor. Un documentar medical la zi, alcătuit, tradus, prefaţat şi adnotat de Dr. Genoveva Tudor [Matei], cu un epilog teologic de Răzvan Codrescu, 2005 (col. “S.O.S. medical”), ISBN 973-8125-71-5

5. Părintele Miron Mihăilescu, Vorbeşte Dumnezeu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2005, ISBN 973-8125-77-4 [EPUIZAT]

6. Pr. Constantin Jinga, Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, 2005 (col. “Corifeii Rugului Aprins”), ISBN 973-8125-66-9

7. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VII. Judecătorii. Rut, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005, ISBN 973-8125-65-0

8. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII. 1-2 Regi, serie editată cu binecuvantârea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005, ISBN 973-8125-69-3

9.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistolele pauline. 1. Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, traducere de P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, 2005, ISBN 973-8125-67-7 [EPUIZAT]

2004

1. *** Acatistele Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail şi al Îngerului Păzitor, 2004, ISBN 973-8125-50-2; ediţia a doua: 2006, ISBN-10 : 973-8125-83-9/,ISBN-13 : 978-973-8125-83-4 [EPUIZAT]

2. Arhim. Antipa Dinescu, Ierom. Petroniu Tănase, Prodromu. Schitul românesc de la Sf. Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, 2004, ISBN 973-8125-57-X [EPUIZAT]

3. *** Carte de înţelegere a rugăciunilor de toate zilele şi a slujbelor bisericeşti, alcătuirea Înalt Prea Sfinţitului Gurie Grosu, Mitropolitul Basarabiei, adăugită şi actualizată, 2004, ISBN 973-8125-60-X; ediţia a doua îmbunătăţită: 2006 (col. “Învăţături şi rânduieli ortodoxe”), ISBN 973-8125-79-0

4. Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2004, ISBN 973-8125-61-8; ediţia a II-a: 2009 (col. "Teologie aplicată"), ISBN 978-973-1913-19-3

5. Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2004, ISBN 973-8125-43-X [EPUIZAT]

6. *** Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după Liturghii cu Părintele Miron Mihăilescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea şi prefaţa Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2004, ISBN 973-8125-63-4 [EPUIZAT]

7. Monahul Daniel Cornea, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, 2004, ISBN 973-8125-62-6 [EPUIZAT]

8. Niculae Mihalache, Urma sufletului pe drumuri arse, 2004, ISBN 973-8125-55-3 [EPUIZAT]

9. Părintele Zosim Oancea, Închisorile unui preot ortodox, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Răzvan Codrescu, 2004, ISBN 973-8125-51-0 [EPUIZAT]

10. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfintilor Părinţi. V. Deuteronomul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004, ISBN 973-8125-52-9

11.
Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI. Iosua, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004, ISBN 973-8125-53-7

12.
Preot Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină, traducere de Gabriela Moldoveanu, cu o prezentare şi un interviu de Costion Nicolescu, 2004, ISBN 973-8125-59-6

13. Răzvan Codrescu, Cartea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, 2004, ISBN 973-8125-54-5

2003

1. *** “Fiecare în rândul cetei sale”. Pentru o teologie a neamului: Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Răzvan Codrescu, Radu Preda, ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2003, ISBN 973-8125-42-1 [EPUIZAT]

2. *** “Biserica de acasă”. Rugăciuni şi rânduieli ortodoxe pentru căsătorie şi binele familiei, texte alese şi îngrijite de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2003, ISBN 973-8125-24-3; ediţia a doua: 2004, ISBN 973-8125-64-2; ediţia a treia: 2006, ISBN 973-8125-74-X [EPUIZAT]

3. Biol. Nicoleta Macovei, O bombǎ chimică: aditivii alimentari, consilier ştiinţific: Conf. Dr. Mirela Mihaela Bratu, 2003 (col. “S.O.S. medical”), ISBN973-8125-40-5 [EPUIZAT]

4. Costion Nicolescu, Teologul în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, [cu ultimul interviu al Părintelui Stăniloae], carte apărută cu binecuvântarea Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 2003, ISBN 973-8125-48-0

5. Dr. Pavel Chirilă, Concept of christian medicine, 1. The Holy Scripture, read by an orthodox physician, book drafted with the blessing of his Eminence Teofan, Metropolitan of Oltenia, 2003, ISBN 973-8125-29-4 [EPUIZAT]

6. Flavia Florea, Manual de limba engleză pe texte biblice, patristice şi liturgice, pentru nivel mediu şi avansat, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003, ISBN 973-8125-45-6

7. Prea Sfinţitul Kallistos Ware, Rugăciune şi tăcere în spiritualitatea ortodoxă. Puterea numelui sau despre rugăciunea lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune, traduceri de Gabriela Moldoveanu şi Maica Siluana Vlad, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, cu o postfaţă de Maxime Egger, 2003, ISBN 973-8125-42-1 [EPUIZAT]

8. *** Sfântul Ioan al Crucii, Integrala operei poetice, cu textul spaniol original şi cu fragmente din comentariile teologice în proză, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Anca Crivăţ, versiuni româneşti de Anca Crivăţ şi Răzvan Codrescu, 2003, ISBN 973-8125-21-9 [EPUIZAT]

9. Preot Dr. Vasile Gordon, Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003, ISBN 973-8125-41-3 [EPUIZAT]

10. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IV. Numerii, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003, ISBN 973-8125-47-2

11. Prof. Ana Usca, Pr. Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. III. Leviticul, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003, ISBN 973-8125-22-7

12. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 4. Ce e omul?, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003, ISBN 973-8125-46-4 [EPUIZAT]

2002

1. *** Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, 2002 (col. “Apologii contemporane”), ISBN 973-8125-30-8; ediţia a doua revizuită şi adăugită: 2009, ISBN 978-973-1913-25-4

2.
Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo americanus. O radiografie ortodoxă, ediţie îngrijită si prefaţă de Răzvan Codrescu, 2002, ISBN 973-8125-15-4; ediţia a doua: 2007, ISBN-10: 973-8125-88-X/,ISBN-13: 978-973-8125-88-9 [EPUIZAT]

3. Arhimandrit Grigorie Băbuş, Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002, ISBN 973-8125-16-2 [EPUIZAT]

4. Arhimandrit Grigorie Băbuş, Lumină pentru suflet. Predici şi cuvântări, ediţie alcătuită şi îngrijită de Alexandru Dimcea, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002, ISBN 973-8125-33-2 [EPUIZAT]

5.
Arhimandrit Grigorie Băbuş, Izvoare liturgice si pastorale, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002, ISBN 973-8125-19-7

6.
Costion Nicolescu, Cine se teme de Biserică? Articole teologice şi eseuri teologice, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, 2002, ISBN 973-8125-31-6 [EPUIZAT]

7. Gabriel Constantinescu, Gâlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), ediţie îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu, 2002, ISBN 973-8125-36-7 [EPUIZAT]

8. Gheorghe C. Paţa, Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, 2002, ISBN 973-98985-7-2 [EPUIZAT]

9. *** Occidentali convertiţi la Ortodoxie. Şase ipostaze mărturisitoare, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2002 (col. “Tainele credinţei”), ISBN 973-8125-17-0 [EPUIZAT]

10. Pr. Ioan C. Teşu, Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, 2002, ISBN 973-8125-14-6 [EPUIZAT]

11. Preot Acad. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, alcătuirea şi îngrijirea ediţiei: Alexandru Dimcea, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ediţie publicată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002, ISBN 973-8125-34-0

12. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002, ISBN 973-8125-38-3; ediţia a doua: 2008, ISBN 978-973-1913-11-7

13. Răzvan Codrescu, Răsăritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], 2002, ISBN 973-8125-18-9

14. Răzvan Codrescu, Recurs la Ortodoxie, 2002, ISBN 973-8125-32-4 [EPUIZAT]

15. Răzvan Codrescu, Teologia sexelor şi taina nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, urmată de Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail (apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului), 2002, ISBN 973-8125-37-5 [EPUIZAT]

16. Preot Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II. Ieşirea, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002, ISBN 973-8125-39-1 [EPUIZAT]

17. Vatra Dornei [lucrarea este rezultatul strădaniei unui grup de dreptmăritori creştini de la Catedrala “Sfânta Treime” din Vatra Dornei], În căutarea luminii Sfintei Treimi, 2002, ISBN 973-8125-35-9 [EPUIZAT]


2001

1. *** Acatistul Sfintelor Patimi. Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, carte editată cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, co-editare Sf. Mânăstire Nera, 2001, ISBN 973-8125-08-1 [EPUIZAT]

2. *** Rugăciuni pentru bolnavi şi învăţături de credinţă ortodoxă despre boală, carte editată cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, 2001, ISBN 973-8125-06-5 [EPUIZAT]

3.
*** Un preot de mir cu Sfinte Moaşte: Sfântul Iona făcătorul de minuni din Odessa, cu un cuvânt al Preacuviosului Arhimandrit Benedict Ghiuş despre însingurare şi comuniune, 2001, ISBN 973-8125-05-07 [EPUIZAT]

4. Biol. Nicoleta Macovei, E-urile şi problemele de sănătate, 2001, ISBN 973-8125-11-1  [EPUIZAT]

5. Dr. Pavel Chirilă, Conceptul de medicină creştină. 1. Sfânta Scriptură citită de un medic ortodox, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2001 (col. “Teologie aplicată”), ISBN 973-8125-12-X [EPUIZAT]

6. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 3. Taina Sfintei Cruci, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2001, ISBN 973-8125-07-3 [EPUIZAT]

7. *** Predicile Părintelui Cleopa Ilie. Predici la Sărbătorile de peste an, 2001 (col. “Cuvinte de folos”), ISBN 973-8125-13-8 [EPUIZAT]

8.
Preot Dan Bădulescu, Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă, 2001, ISBN 973-8125-10-3 [EPUIZAT]

2000

1.
*** Canon de rugăciune pentru copilul bolnav şi alte rugăciuni. Povăţuiri pentru folosul copiilor, tipărită cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, 2000, ISBN 973-8125-01-4 [EPUIZAT]

2. Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Biol. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Dr. Lavinia Chirilă, Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, 2000, ISBN 973-98985-9-9 [EPUIZAT]

3. Ieromonah Antonie, File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000, ISBN 973-8125-04-9; ediţia a doua: 2003, ISBN 973-8125-26-X;  ediţia a treia: 2008, ISBN 978-973-1913-01-8

4. Pr. Ioan C. Teşu, Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică, 2000, ISBN 973-8125-03-0 [EPUIZAT]

5. Pr. Marian Sava, Hristos – Profetul Profeţilor, 2000, ISBN 973-8125-05-7 [EPUIZAT]

6. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 1. Dumnezeu-Dragoste, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000, ISBN 973-98985-5-6; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2003, ISBN 973-8125-25-1 [EPUIZAT]

7. Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000, ISBN 973-8125-02-2; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2008, ISBN 978-973-8125-96-4

1999

1.
*** Acatiste, carte tipărită cu binecuvântarea [şi Predoslovia] P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sf. Mânăstire Nera, 1999. ISBN 973-98985-6-4; ediţia a doua: 2000, ISBN 973-8125-00-6; ediţia a treia: 2001, ISBN 973-8125-09-X; ediţia a patra: 2004, ISBN 973-8125-56-1; ediţia a cincea: 2006, ISBN 973-8125-72-3 [EPUIZAT]

2. Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri; Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov; Acatistul Sfântului, Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, ediţie alcătuită de Alexandru Dimcea, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 1999. ISBN 973-98985-4-8 [EPUIZAT]

3. Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), Scrieri. 1: Imn acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Cartea Muntelui Sfânt; Marea noapte de aur a Maicii Domnului; Apocalipsa lui Ioan; Am auzit cântecul Păsării Unice, îngrijirea ediţiei şi prefaţa: Alexandru Dimcea, 1999. ISBN 973-98985-2-1 [EPUIZAT]

4. Michel Quenot, Învierea şi icoana, traducere şi prefaţă de Pr. Dr. Vasile Răducă, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 1999. ISBN 973-98985-0-5 [EPUIZAT]

5. Tatiana Vlad-Guga, Rană deschisă [poezii], 1999. ISBN 973-98985-3-X [EPUIZAT]


1998

1. Arhimandrit Paulin Lecca, Rugăciunea vameşului, postfaţă de Lidia Popiţa-Stoicescu, 1998. ISBN 973-97364-7-5 [EPUIZAT]

2. Pr. Ioan C. Teşu, Teologia necazurilor şi alte eseuri, cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Părăian, 1998. ISBN 973-97364-9-1 [EPUIZAT]

3. Robert Tisserand, Arta aromoterapiei, traducere de Biol. Nicoleta Macovei şi Dr. M. Mihălcioiu, 1998. ISBN 973-97364-6-7 [EPUIZAT]

4. Ştefan Pârvan, Colţ de îngenunchere [poezii], 1998. ISBN 973-97364-8-3 [EPUIZAT]

1997

1. *** Rugăciune de fiecare zi din Sfintele Scripturi. Alcătuire a doi sau trei adunaţi în numele Domnului, cu binecuvântarea [şi cuvântul înainte al] P. S. Dr. Laurenţiu [Streza], Episcopul Caransebeşului, 1997, ISBN 973-97364-5-9; ediţia a doua: 2007, ISBN 978-973-8125-92-6 [EPUIZAT]

2. Părintele Amédée Hallier, Dr. Dominique Megglé, Monahul şi psihiatrul. Convorbiri despre fericire, traducere de sora Eugenia Vlad, prefaţă de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, 1997, ISBN 973-97364-4-0 [EPUIZAT]

3. Stareţa Taisia, Scrisori către o începătoare pe calea vieţii de dăruire lui Dumnezeu, traducere din limba engleză de Vasile Monahul de la Sfântul Munte, confruntare cu originalul în limba rusă de Nicoleta Macovei, 1997, ISBN 973-97364-3-2; ediţia a doua: 2003, ISBN 973-8125-44-8 [EPUIZAT]

1996

1. Episcop Kallistos Ware, Împărăţia lăuntrică, traducere din limba franceză de sora Eugenia Vlad, introducere de Maxime Egger, 1996, ISBN 973-95098-9-4 [EPUIZAT]

2. Olivier Clément, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, traducere de Monahia Siluana Vlad, 1996, ISBN 973-97364-0-8 [EPUIZAT]

3. Pr. Prof. Vasile Mihoc, Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, 1996, ISBN 973-97364-2-4 [EPUIZAT]

4. Seraphim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, traducere din limba engleză, 1996, ISBN 973-97364-1-6 [EPUIZAT]

1995

1. Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, Medicină naturistă. Concept-Diagnostic-Tratament, 1995, ISBN 973-95098-6-X; ediţia a doua revăzută şi adăugită: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă (coord.), Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie, 2008, ISBN 978-973-8125-81-0

2.
Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. Învăţătură patristică, liturgică şi iconografică, traducere, prefaţă şi note de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, 1995, ISBN 973-95098-7-8 [EPUIZAT]

3. Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, traducere de Gabriela Moldoveanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, prefaţă de Olivier Clément, 1995, ISBN 973-95098-8-6; ediţia a doua: traducere de Gabriela Moldoveanu, 2004, ISBN 973-8125-58-8 [EPUIZAT]

1994

1.
Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, traducere de Gabriela Moldoveanu, 1994; ediţia a doua revăzută: 1999, ISBN 973-98985-1-3 (reimprimare: 2006) [EPUIZAT]

1993

1. Paul Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale, cuvânt înainte şi traducere de Pr. Prof. Ion Buga, 1993, ISBN 973-95098-35; ediţia a doua revăzută: 2003, ISBN 973-8125-23-5 [EPUIZAT]

1992

1.
Dr. Pavel Chirilă, Pr. Mihai Valică, Meditaţie la medicina biblică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr Constantin Galeriu, 1992, ISBN 973-95098-0-0 [EPUIZAT]

2. Dr. Pavel Chirilă, Rev. Mihai Valică, Meditation on biblical medicine, with a foreword by Rev. Prof. Dr. Constantin Galeriu, translation from Romanian by Prof. Dr. Remus Rus, Sue Birchmore, Dr. Rodica Popescu, 1993, ISBN 973-95098-5-1

3. Dr. Maria Chirilă, Dr. Pavel Chirilă, Terapie naturistă. Îndrumător practic, ediţia a doua revăzută, 1992, ISBN 973-95098-1-9 [EPUIZAT]

4. Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Dr. Georgeta Dumitrescu, Dr. Corina Baban, Biochim. Nicoleta Macovei, Reţetar selectiv de etnofitoterapie, 1992, ISBN 973-95098-3-5 [EPUIZAT]

5. Episcop Kallistos Ware, Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, traducere de Gabriela Moldoveanu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992, ISBN 973-95098-2-7 [EPUIZAT]

 


 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro