Apariţiile Editurii Christiana în ordinea alfabetică a titlurilor PDF Imprimare Email

A

Acatiste: Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica, Acatistul Rugului Aprins, Acatistul Bunei Vestiri, autor: Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), prima ediţie integrală îngrijită de Alexandru Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, carte apărută cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2009

Acatiste, carte tipărită cu binecuvântarea [şi Predoslovia] P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 1999; ediţia a doua: 2000; ediţia a treia: 2001 ; ediţia a patra: 2004; ediţia a cincea: 2006 [EPUIZAT]
Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri; Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov; Acatistul Sfântului, Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, autor: Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), ediţie alcătuită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, 1999 [EPUIZAT]
Acatistele Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail şi al Îngerului Păzitor, 2004; ediţia a doua: 2006 [EPUIZAT]
Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, autor: Răzvan Codrescu, 2018
Acatistul Sfintelor Patimi. Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, editate cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, co-editare Sfânta Mânăstire Nera, 2001 [EPUIZAT]

Aiudele, Aiudule! Fragmente de memorie încarcerată, autori: Dragoş Ursu, Ioana Ursu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]

Arhiepiscopia Tomisului și Arhiepiscopia Justiniana Prima, autor: Pr. Dr. Ion Mărăcineanu, 2014

Arta aromoterapiei, autor: Robert Tisserand, traducere de Biol. Nicoleta Macovei şi Dr. M. Mihălcioiu, 1998 [EPUIZAT]

Ă
Ăsta sunt eu! Istorii personale, autor: Puiu Stoiculescu, 2013


B

Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, autor: Arhimandrit Grigorie Băbuş, ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]

Bioetică şi bioteologie, autor: Mitropolit Ierotheos Vlahos, traducere din limba neogreacă de Ieromonah Teofan Munteanu, co-editare cu Sf. Mănăstire Nera, 2013

"Biserica de acasă". Rugăciuni şi rânduieli ortodoxe pentru căsătorie şi binele familiei, texte alese şi îngrijite de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2003; ediţia a doua: 2004 ; ediţia a treia: 2006 [EPUIZAT]

Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, autor: Preot Dr. Vasile Gordon, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003 [EPUIZAT]

Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, autor: Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, ediţia a doua, îngrijită de Radu Săvulescu, 2010 (Colecţia "Drept canonic")

Bolile homosexualilor. Un documentar medical la zi, alcătuit, tradus, prefaţat şi adnotat de Dr. Genoveva Tudor [Matei], cu un epilog teologic de Răzvan Codrescu, 2005 (col. “S.O.S. medical”)  

Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, autori: Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Biol. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Dr. Lavinia Chirilă, 2000 [EPUIZAT]


C

Caiete. 1. Dumnezeu-Dragoste, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2003 [EPUIZAT]

Caiete. 2. Sfinţita Rugăciune, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2000; ediţia a doua, revăzută şi adăugită: 2008

Caiete. 3. Taina Sfintei Cruci, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2001 [EPUIZAT]

Caiete. 4. Ce e omul?, autor: Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), ediţie îngrijită de Al. Dimcea, serie editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003; ediția a doua, revăzută și adăugită, îngrijită de Alexandru Dimcea și Maica Hristofora Moldoveanu, 2017

Calea vindecării. Principiile noogeniei, autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, 2020

Canon de rugăciune pentru copilul bolnav şi alte rugăciuni. Povăţuiri pentru folosul copiilor, carte tipărită cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000 [EPUIZAT]

Carte de înţelegere a rugăciunilor de toate zilele şi a slujbelor bisericeşti, alcătuirea Înalt Prea Sfinţitului Gurie Grosu , Mitropolitul Basarabiei, adăugită şi actualizată, 2004; ediţia a doua îmbunătăţită: 2006 (col. “Învăţături şi rânduieli ortodoxe”)

Cartea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, autor: Răzvan Codrescu, 2004

Cărţile spiritului şi alte poezii, autor: Constantin Oprişan, ediţie îngrijită de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu, 2009

Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii, ediţie alcătuită de Gabriela Modoveanu, 2009 (col. "Tainele credinţei")

Cine se teme de Biserică? Articole teologice şi eseuri teologice, autor: Costion Nicolescu, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, 2002 [EPUIZAT]

Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, autor: Monahul Daniel Cornea, cu o postfață de Andrei Dîrlău, 2017 (col. „Religie și cultură”)

Colţ de îngenunchere [poezii], autor: Ştefan Pârvan, 1998 [EPUIZAT]

Concept of christian medicine, 1. The Holy Scripture, read by an orthodox physician, autor: Dr. Pavel Chirilă, book drafted with the blessing of his Eminence Teofan, Metropolitan of Oltenia, 2003 [EPUIZAT]

Conceptul de medicină creştină. 1. Sfânta Scriptură citită de un medic ortodox, autor: Dr. Pavel Chirilă, carte editată cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2001 (col. “Teologie aplicată”) [EPUIZAT]

Conceptul alimentului integral. Rețete, autori: Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Nicoleta Sturzu, Corina Munteanu, Steliana Mițan, Daniela Chiriac, cu o prefață de Dr. Pavel Chirilă, 2015

Crucea reeducării. O istorie a "reeducărilor" în temniţele comuniste din România (1948-1964), autor: Constantin I. Stan, cu un argument editorial de Răzvan Codrescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Crucea, scară către Tine, autor: Steluța Crăciun, prefață de prof. dr. Adrian Opre, 2020

Crucile pustiei. Poeme neptice, autor: Răzvan Codrescu, cu o postfaţă editorială de Gabriela Moldoveanu, 2010

Cumpăna României, autor: Călin Georgescu, ed. a II-a, revizuită, cu prefață de Eugen Mihăescu, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Păun, postfață de dr. Pavel Chirilă, 2016

Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste), autor: Marcel Petrişor, ediţia a II-a, îngrijită de Răzvan Codrescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu şi o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. Învăţătură patristică, liturgică şi iconografică, autor: Paul Evdokimov, traducere, prefaţă şi note de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, 1995 [EPUIZAT]

Cuvintele către tineri, autor: Părintele Gheorghe Calciu, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu,2015


D

De veghe la cumpăna vremilor. Articole, cronici, mărturii, autor: Demostene Andronescu, [cuvânt înainte de Răzvan Codrescu], 2011

Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, autor: Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu, 2008

Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, autor: Seraphim Rose, traducere din limba engleză, 1996  [EPUIZAT]

Dezgroparea Părintelui Calciu. Dosarul unui abuz, Mic documentar îngrijit de Răzvan Codrescu, 2014

Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică, autor: Pr. Ioan C. Teşu, 2000 [EPUIZAT]

Divina Comedie. Infernul, autor: Dante Alighieri, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, 2006

Diogene pe creste și prin poieni, autor: Puiu Stoiculescu, 2014

Doctorul Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa mărturisitoare, crestomaţie, note şi tablou bio-bibliografic de Răzvan Codrescu, 2002; ed. a II-a: 2009 (col. “Apologii contemporane”); ed. a III-a: 2019 (col. “Apologii contemporane”)

Donquijotismul unei generaţii sau metafora învingătorului, autor: Maria-Rodica Trosca, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010, (col. "Poezia închisorilor comuniste")

Douăzeci de pași spre mântuire în basmul creștin Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, autor: Mirela Chelaru, cu un cuvânt înainte de Pr. Constantin Necula, 2016

Drumul spre Vozia. I. Cei trei şi pădurea cea mare [roman], autor: Pr. Mihai-Andrei Aldea, 2008


E

Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, autor: Pr. Dr. Mihai Valică, 2008 [EPUIZAT]

Erossstihuri, autor: Răzvan Codrescu, 2016

E-urile şi problemele de sănătate, autor: Biol. Nicoleta Macovei, 2001 [EPUIZAT]


F

Fața nevăzută a homosexualității, autori: Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău, cu un cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2015

Fața tristă a medicinei contemporane, autori: Prof. Dr. Pavel Chirilă, Fizician Nicoleta Sturzu, 2019

Femeia şi mântuirea lumii, autor: Paul Evdokimov, traducere de Gabriela Moldoveanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, prefaţă de Olivier Clément, 1995; ediţia a doua: traducere de Gabriela Moldoveanu, 2004 [EPUIZAT]

"Fiecare în rândul cetei sale". Pentru o teologie a neamului: Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Răzvan Codrescu, Radu Preda, ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, volum apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, 2003 [EPUIZAT]

File de Pateric din Împăraţia Monahilor – Sfântul Munte Athos. Cuvioşi Părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, autor: Ieromonahul Antonie, traducere de Ieromonah Evloghie Munteanu, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2000; ediţia a doua: 2003; ediţia a treia: 2008

Filiera plantelor medicinale şi aromatice, autor: Ec. Dr. Cristian George Popescu, 2011 (col. "Naturalia") [EPUIZAT]

Fiţi jertfelnici!". De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, autor: Preot Gheorghe Calciu, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, cu o postfaţă de Lucian D. Popescu, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Frământări [poezii], autor: Taţiana Vlad Guga, cu o prefaţă de Aspazia Oţel Petrescu, 2010 [EPUIZAT]


G

Gâlceava anticomunistului cu lumea. Cronica unui deceniu de tranziţie (1991-2001), autor: Gabriel Constantinescu, ediţie îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]

Gîlceava dracului cu lumea sau De ce este dracul chiar așa de negru cum pare, autor: Răzvan Codrescu, 2017

Gelu Netea despre Vasile Netea, autor: Gelu Netea, cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2012 [EPUIZAT]

Ghid pascal, autor: Răzvan Codrescu, volum tipărit cu binecuvântarea şi cuvântul înainte al P.S. Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, Editura Christiana/Editura Sfântul Siluan, 2009 (col. "Învăţături şi rânduieli ortodoxe")

Gora Mborgali sau Surâsul Destinului [roman], autor: Ciabua Amiredijbi, traducere din limba rusă de Marcel Petrişor, Alexandra Popescu Vizghina şi Dana Petrişor, cu  o prefaţă de Marcel Petrişor şi repere biografice de Lucian D. Popescu, 2010 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]


H

Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, 2008

Homo americanus. O radiografie ortodoxă, autor: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, ediţie îngrijită şi prefaţă de Răzvan Codrescu, 2002; ediţia a doua: 2007 [EPUIZAT]

Hristos – Profetul Profeţilor, autor: Pr. Marian Sava, 2000 [EPUIZAT]


I

Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, autor: Pr. Constantin Jinga, 2005 (col. “Corifeii Rugului Aprins”)

Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, 2008

Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, autor: Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2004 [EPUIZAT]

Infernul – vezi Divina Comedie

Integrala operei poetice
, cu textul spaniol original şi cu fragmente din comentariile teologice în proză, autor: Sfântul Ioan al Crucii, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Anca Crivăţ, versiuni româneşti de Anca Crivăţ şi Răzvan Codrescu, 2003 [EPUIZAT]

Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Calciu, autor: Lucian D. Popescu, 2010, (col. "Cruciaţii secolului XX")

Introducere în teologia socială. Teze centrale pentru o doctrină socială a Bisericii, autori: Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, Asist. Soc. Andreea Băndoiu, 2005 [EPUIZAT]

Ispita faustiană. Aspecte ale bioeticii contemporane în lumina Ortodoxiei, autor: Arhim. Iuvenalie Ionaşcu, cu un cuvânt înainte de Dr. Pavel Chirilă, 2005

Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, autor: Gheorghe C. Paţa, 2002 [EPUIZAT]

Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după liturghii cu Părintele Miron Mihăilescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea şi prefaţa Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2004 [EPUIZAT]

Izvoare liturgice si pastorale, autor: Arhimandrit Grigorie Băbuş, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002

Idolii "fără fir". Telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică, autor: Lect. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu, cu un cuvânt înainte de Virgiliu Gheorghe, 2010


Î

Împărăţia lăuntrică, autor: Episcop Kallistos Ware, traducere din limba franceză de sora Eugenia Vlad, introducere de Maxime Egger, 1996 [EPUIZAT]

Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă, autor: Preot Dan Bădulescu, 2001 [EPUIZAT]

Împotriva falsei uniri bisericeşti, autor: Dr. Alexandros Kalomiros, cu un prolog de Photios Kontoglu, în româneşte de Dora Sereş, cu o lămurire editorială de Răzvan Codrescu, 2005 [EPUIZAT]

În căutarea Legiunii pierdute, ediţia a doua revăzută şi adăugită, autor: Răzvan Codrescu, 2012 (col. "Cruciaţii secolului XX")

În căutarea luminii Sfintei Treimi, Vatra Dornei [lucrarea este rezultatul strădaniei unui grup de dreptmăritori creştini de la Catedrala “Sfânta Treime” din Vatra Dornei], 2002 [EPUIZAT]

Închisorile unui preot ortodox, autor : Părintele Zosim Oancea, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]

În jurul lui Eminescu, autor: Răzvan Codrescu, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Gabriela Moldoveanu, 2009

Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, autor: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2014

Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, autor: Ioan Ianolide, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2006 (col. “Predanie a Mărturisitorilor români din închisori”)

Învierea şi icoana, autor: Michel Quenot, traducere şi prefaţă de Pr. Dr. Vasile Răducă, volum editat cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 1999 [EPUIZAT]

 

L

Lauda Sfintei Fecioare [poezii], autor: Raluca Aştelian, cu o postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, 2010

Lazăr sau vremea dintre valuri. Piesă de teatru într-un act, autor: Mihail Gavril, 2014

Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, carte apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul, ediţia doua revăzută şi adăugită, 2008

Lumina adevărului. Un studiu ortodox asupra adventismului şi altor secte apropiate, autor: Pr. Mihai-Andrei Aldea, 2007

Lumină pentru suflet. Predici şi cuvântări, autor: Arhimandrit Grigorie Băbuş, ediţie alcătuită şi îngrijită de Alexandru Dimcea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002 [EPUIZAT]


M

Manual de limba engleză pe texte biblice, patristice şi liturgice, pentru nivel mediu şi avansat, autor: Flavia Florea, carte editată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2003

Manual de psihoterapie și diversitate religioasă, editat de P. Scott Richards și Allen E. Bergin, sub egida Asociației Americane de Psihologie, trad. Maica Anastasia Igiroșanu, cu un cuvânt înainte la ediția românească de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2013

Martirii Ortodoxiei (Teologia martiriului), autor: Arhimandrit Spiridon Bilalis, traducere din limba neogreacă de Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, 2016

Mânăstirea Călugăra. Un pustnic care strigă din pustiu, autor: Prof. Dr. Pavel Chirilă, 2021

Mântuitoarea frică de Dumnezeu, autor: Ieromonah Grigorie Sandu, 2008 (col. "Tainele credinţei")

Medicină naturistă. Concept-Diagnostic-Tratament, autori: Dr. Pavel Chirilǎ, Dr. Maria Chirilă, Dr. Dumitru Constantin, Biol. Prof. Dr. Mircea Tamaş, Biochim. Nicoleta Macovei, 1995; ediţia a doua: revăzută şi adăugită, Medicină naturistă. Fitoterapie-Acupunctură-Homeopatie, coordonatorul ediţiei Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2008

Meditation on biblical medicine, autori: Dr. Pavel Chirilă, Rev. Mihai Valică, with a foreword by Rev. Prof. Dr. Constantin Galeriu, translation from Romanian by Prof. Dr. Remus Rus, Sue Birchmore, Dr. Rodica Popescu, 1993

Meditaţie la medicina biblică, autori: Dr. Pavel Chirilă, Pr. Mihai Valică, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]

Micul Ucigaș. Jurnal din vremea pandemiei, autor: Lucian Dan Săbău, 2021

Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a pelerinajului, autor: Valentin-Lucian Beloiu, ediția a doua revăzută, cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Nicu Octavian, 2015

Monahul şi psihiatrul. Convorbiri despre fericire, autor: Părintele Amédée Hallier, Dr. Dominique Megglé, traducere de sora Eugenia Vlad, prefaţă de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, 1997 [EPUIZAT]

 

N

Născut, nu făcut. Povestiri din viul vieții, autor: Lucian Dan Săbău, 2017

„Nemurotorul Jacques” (Vasile-Jacques Iamandi) iscodit de Moise Monahul, ediție îngrijită și prefațată de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Claudiu Târziu, 2020 (col. „Cruciații secolului XX”)

Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. I: Matei, autor: Pr. Ioan Sorin Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018

Noul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. X: Apocalipsa, autor: Pr. Ioan Sorin Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2020

Nu hrăni cancerul! Alimentaţia este aliatul tău împotriva cancerului, autori: Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, 2012

 

O

O bombǎ chimică: aditivii alimentari, autor: Biol. Nicoleta Macovei, consilier ştiinţific: Conf. Dr. Mirela Mihaela Bratu, 2003 (col. “S.O.S. medical”) [EPUIZAT]

Occidentali convertiţi la Ortodoxie. Şase ipostaze mărturisitoare, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 2002 (col. “Tainele credinţei”) [EPUIZAT]

Ogive. Eseuri de epistemologie estetică, autor: Marcel Petrișor, 2020

O introducere în creștinism, autor: Răzvan Codrescu, 2016
Omilii la Epistolele pauline. 1. Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, autor: Sfântul Ioan Gură de Aur, traducere de P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, 2005 [EPUIZAT]

Omul şi criteriile/ Man and criteria, autor: Puiu Stoiculescu, 2012

Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, autor: Pr. Ioan C. Teşu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, 2002 [EPUIZAT]

Ortodoxia ca stil de viață, autori: Prof. Dr. Pavel Chirilă, Ierom. Teofan Munteanu, Dr. Mădălina Popescu, Dr. Dragoș Matei, 2017

Ortodoxia pe litere. Îndreptar de fundamentalism literar, autor: Mircea Platon, 2006


P

Paradiziaca expediţie [roman], autor: Alexandru Mihail Niţă, prefaţă de Pr. Prof. Vasile Mihoc, postfaţă de Răzvan Codrescu, 2011

Pățanii vrute și nevrute, autor: Marcel Petrișor, 2015

Pelerinul nerugător. Gânduri despre duh și lume, autor: Cosmin Stoica, 2015

Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie, autor: Marcel Petrișor, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu (2019)

Piteşti – centru de reeducare studenţească, autor: Dumitru Bacu, ediţia a IV-a, cu o prefaţă de Pr. Gheorghe Calciu, 2011 (col. "Cruciaţii secolului XX")

Post Diogene. Tot eu sunt ăsta!, autor: Puiu Stoiculescu, 2015

Povești de ocazie sau cum m-am ispitit să devin narator, autor: Răzvan Codrescu, 2020

Predici la Sărbătorile de peste an, autor: Părintele Cleopa Ilie, 2001 (col. “Cuvinte de folos”) [EPUIZAT]

Preoţi de mir adormiţi în Domnul, autor: Preot Acad. Niculae M. Popescu, alcătuirea şi îngrijirea ediţiei: Alexandru Dimcea, postfaţă editorială de Răzvan Codrescu, ediţie publicată cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2002

Prevenirea bolilor prin stilul de viaţă. Boli evitabile, autor: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2012

Prigoana cea dinăuntru. Încercările drepţilor în Biserica lor, autori: Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2011 (col. "Ortodoxia luptătoare")

Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan Savu, 2008

Principiile cercetării martirologice, autori: Prof. Dr. Ilie Bădescu, Lector dr. Andreea Băndoiu, Prof. Dr. Pavel Chirilă, 2010 (col. "Teologie aplicată")

Prodromu. Schitul românesc de la Sf. Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni, autori: Arhim. Antipa Dinescu, Ierom. Petroniu Tănase, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, 2004 [EPUIZAT]

Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în special, autor: Iuliana Zaharia, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ceauşu, 2010, (col. "Pulsul vremii") [EPUIZAT]

Psihologia în textele Sfintei Scripturi, autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Ieromonah Teofan Munteanucu, un cuvânt înainte de Mitropolitul Hierotheos Vlachos, 2012 (col. "Teologie aplicată")

Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, autor: Episcop Kallistos Ware, traducere de Gabriela Moldoveanu, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, 1992 [EPUIZAT]


R

Rană deschisă [poezii], autor: Tatiana Vlad-Guga, 1999 [EPUIZAT]

Răsăritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], autor: Răzvan Codrescu, 2002

Recurs la Ortodoxie, autor: Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]

Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare, autor: Demostene Andronescu, cu o prefaţă de Răzvan Codrescu, 2009

Reţetar selectiv de etnofitoterapie, autori: Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Dr. Georgeta Dumitrescu, Dr. Corina Baban, Biochim. Nicoleta Macovei, 1992 [EPUIZAT]

Rost de doină. Cîntece fără stăpîn, autor: Răzvan Codrescu, 2012

Rug Aprins. O sută de sonete şi false sonete, autor Răzvan Codrescu, 2008

Rugăciune de fiecare zi din Sfintele Scripturi. Alcătuire a doi sau trei adunaţi în numele Domnului, cu binecuvântarea [şi cuvântul înainte al] P. S. Dr. Laurenţiu [Streza], Episcopul Caransebeşului, 1997; ediţia a doua: 2007 [EPUIZAT]

Rugăciune şi tăcere în spiritualitatea ortodoxă. Puterea numelui sau despre rugăciunea lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune, autor: Prea Sfinţitul Kallistos Ware, traduceri de Gabriela Moldoveanu şi Maica Siluana Vlad, cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, cu o postfaţă de Maxime Egger, 2003  [EPUIZAT]

Rugăciunea vameşului, autor: Arhimandrit Paulin Lecca, postfaţă de Lidia Popiţa-Stoicescu, 1998 [EPUIZAT]

Rugăciuni de rostit neîncetat, 2017

Rugăciuni pentru bolnavi şi învăţături de credinţă ortodoxă despre boală, carte editată cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, co-editare cu Sfânta Mânăstire Nera, 2001 [EPUIZAT]


S

Scrieri, 1. Imn acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Cartea Muntelui Sfânt; Marea noapte de aur a Maicii Domnului; Apocalipsa lui Ioan; Am auzit cântecul Păsării Unice, autor: Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), îngrijirea ediţiei şi prefaţa: Alexandru Dimcea, 1999 [EPUIZAT]

Scrisori către o începătoare pe calea vieţii de dăruire lui Dumnezeu, autor: Stareţa Taisia, traducere din limba engleză de Vasile Monahul de la Sfântul Munte, confruntare cu originalul în limba rusă de Nicoleta Macovei, 1997; reed. 2003; ediția a doua (co-editare cu Editura Sophia): 2017 (Seria „Materikon”)

Sic credo. Mărturisiri dialogale, autor: Răzvan Codrescu, cu o prefață de Costion Nicolescu, 2014

Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, autor: Monahul Daniel Cornea, 2004; ediiția a doua: 2018

Sîngele lui Nessus. Poezii originale și tălmăciri, autor: Ștefan Vlădoianu, cu un cuvînt înainte de Prof. Enache Puiu, 2018 (col. „Poezia închisorilor comuniste”)

Sobrietate șugubeață, autor: Puiu Stoiculescu, 2019

Sonete de metoc, autor: Valentin Dan, cu un Cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, 2019

Spiritul dreptei. Între tradiție și actualitate, autor: Răzvan Codrescu, ediție definitivă, 2018

Spitalul creştin. Introducere în medicina pastorală, autori: Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Drd. Mihai Valică, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2004; ediţia a doua: 2009

Spovedania unui avocat. Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii, autor: Mirela Chelaru, cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, 2020

Stalingrad. O poveste românească spusă de veteranul Nică Paiu, autor: Sorin Berilă, cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, 2018

 

Ş

Şah la rege. Declinul monarhiei române în secolul XX, autor: Gabriel Constantinecu, 2007 [EPUIZAT]

Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, autor: Pr. Prof. Vasile Mihoc, 1996 [EPUIZAT]


T

Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, autor: Paul Evdokimov, traducere de Gabriela Moldoveanu, 1994; ediţia a doua revăzută: 1999  (reimprimare: 2006) [EPUIZAT]

Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti, autor: Lidia Meşkova, traducere din limba rusă de Anastasia Mitric, cu o prefaţă de Ieromonah Teofan Munteanu, 2012 [pe pagina de titlu este trecut anul 2013]

Tanatologia creștină între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturigico-pastorală, autor: Preot Emanuel Valică, cu un cuvânt înainte de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, 2013

Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, autori: Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, cu două studii complementare de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi cu o postfaţă de Răzvan Codrescu, 2007

Tentative de dreapta în România postcomunistă, autor: Răzvan Codrescu, 2019

Teologia necazurilor şi alte eseuri, autor: Pr. Ioan C. Teşu, cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Părăian, 1998 [EPUIZAT]

Teologia sexelor şi taina nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, urmată de Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail (apărut cu binecuvântarea P. S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului), autor: Răzvan Codrescu, 2002 [EPUIZAT]

Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină, autor: Preot Marc-Antoine Costa de Beauregard, traducere de Gabriela Moldoveanu, cu o prezentare şi un interviu de Costion Nicolescu, 2004

Teologie socială, autori: Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu, Ec. Drd. Cristian George Popescu, volum apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2007

Teologul în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, autor: Costion Nicolescu, carte apărută cu binecuvântarea Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 2003

Terapie naturistă. Îndrumător practic, autori: Dr. Maria Chirilă, Dr. Pavel Chirilă, ediţia a doua revăzută, 1992  [EPUIZAT]

Testament. Eseu despre moarte & Jurnal de Amzei, autor: Preot Corneliu-Mihail Militaru, ediție îngrijită de Decebal Becea și Răzvan Codrescu, cu un cuvânt înainte de Preot Alin Sandu, 2020

Testamentul Părintelui Calciu (1925-2006). Ultimele sale cuvinte, cu un portret biografic şi şapte evocări, volum alcătuit de Răzvan Codrescu, Lucian D. Popescu şi Claudiu Târziu, 2007 (col. "Cruciaţii secolului XX") [EPUIZAT]

Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, autor: Olivier Clément, traducere de Monahia Siluana Vlad, 1996 [EPUIZAT]


U

Un martir al Crucii. Viaţa şi scrierile lui Teodor M. Popescu, autor: Vasile M. Popescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu şi Răzvan Codrescu, cu un documentar din arhivele Securităţii, alcătuit şi comentat de Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S., 2006 (col. “Ortodoxia luptătoare”) [EPUIZAT]

Un preot de mir cu Sfinte Moaşte: Sfântul Iona făcătorul de minuni din Odessa, cu un cuvânt al Preacuviosului Arhimandrit Benedict Ghiuş despre însingurare şi comuniune, 2001 [EPUIZAT]

Urma sufletului pe drumuri arse, autor: Niculae Mihalache, 2004 [EPUIZAT]


V

Vaccinurile: prevenţie sau boală? O nouă patologie pediatrică, autor: Dr. Christa Todea-Gross, cu o prefaţă de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2012 (col. "S.O.S. medical")

Vaccinurile și autoimunitatea, coordonatori: Yehouda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic, traducere de Tatiana Tarog, cu o prefață de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2016

Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi, autor: Ieromonah Grigorie Sandu, ediţia a doua revizuită şi completată, 2009

Valea Nistrei (roman din ciclul Sud-Est Saga), autor: Corneliu Dida, ediția a doua, cu un prolog editorial de Răzvan Codrescu, 2016

Vârstele vieţii spirituale, autor: Paul Evdokimov, cuvânt înainte şi traducere de Pr. Prof. Ion Buga, 1993; ediţia a doua revăzută: 2003 [EPUIZAT]

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002; ediţia a doua: 2008, editată cu binecuvântarea Î. P. S. Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania   

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II. Ieşirea, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2002 [EPUIZAT]

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. III. Leviticul, autori: Prof. Ana Usca, Pr. Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IV. Numerii, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2003

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX. 3-4 Regi, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2006

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI. Iosua, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VII. Judecătorii. Rut, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII. 1-2 Regi, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvantârea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2005

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. X. 1-2 Paralipomena, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra. Neemia. Estera, autori: Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2007

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. V. Deuteronomul, autor: Preot Ioan Sorin Usca, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2004

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XII. Iov, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î. P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 2008

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2009

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIV. Cărţile lui Solomon, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia, serie editată cu binecuvântarea Î.P.S.  Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2010

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XV: Isaia, autori: Preot Ioan Sorin Usca, Prof. Ana Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2015

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVI: Ieremia. Plângerile lui Ieremia, autor: Preot Ioan Sorin Usca, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2017

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Iezechiel. Daniel, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Pr. Valer Budiul, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2018

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți. XVII: Profeții mici, autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Pr. Vasile Bora, volum apărut cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 2019

Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mânăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, 2007

Vindecarea, autor: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, 2009

Vorbeşte Dumnezeu, autor: Părintele Miron Mihăilescu, ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, volum apărut cu binecuvântarea Î. P. S. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, 2005 [EPUIZAT]

Vrăjitorul din Bos și alte isprăvi, autor: Marcel Petrișor, 2020


Z

Zbor prin vâltoarea vremilor. Românii între întunericul veacului şi lumina lui Hristos, autor: Preot Mihai-Andrei Aldea, 2007

«Zeul toleranţei» şi descreştinarea creştinismului. O perspectivă ortodoxă, cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu, 2009

 
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro