Pr. Gheorghe Calciu despre mânie PDF Imprimare Email

„… soarele să nu apună peste mînia voastră.
Nici nu daţi loc diavolului” (Efeseni 4, 26-27).

Din experienţa mea personală, de duhovnic şi de observator al societăţii, constat că unul dintre păcatele endemice este astăzi mînia. Păcatul acesta poate avea aspecte personale, dar şi aspecte de grup. Pentru că una este mînia individului şi alta este mînia popoarelor, care poate duce la războaie distrugătoare, mai mult sau mai puţin îndelungate, dar purtate cu o cruzime pe care tehnica secolelor trecute nu o putea bănui. Aceste războaie moderne pot schimba geografia şi demografia lumii şi, fără îndoială, harta ei politică, favorizînd instalarea unor regimuri dictatoriale mondiale.
 
Mînia personală transformă inima omului dintr-o locuinţă a Sfîntului Duh într-o casă demonică, pentru că ea schimbă structura duhovnicească a sufletului, orientîndu-l spre zonele întunecate ale fiinţei umane. Istoria cunoaşte evenimente dezastruoase iscate din mînie, ca şi întîmplări tragice, care creează regrete şi deznădejdi în cel care s-a lăsat cuprins de ele.
 
Sfînta Scriptură se preocupă foarte intens de problema mîniei, deşi, luînd în considerare posibilitatea relaţiilor din timpurile mai vechi, înţelegem că motivele de mîniere erau mai puţin frecvente decît în vremea noastră, cînd fiinţele umane, prin creşterea densităţii populaţiei şi prin mijloacele de comunicare, restrîng la minimum spaţiul securităţii personale. Dar fără îndoială că apariţia mîniei stă, în cea mai mare măsură, în ispitirea pe care diavolul o încearcă asupra noastră, ştiind că mînia întunecă mintea şi înarmează limba şi mîna cu violenţe care rănesc grav, uneori iremediabil.

Citeşte mai mult...
 
Despre Eminescu PDF Imprimare Email
de Acad. Virgil CÂNDEA
(text reprodus din revista
Puncte cardinale, mai 2000)
 


GLOSSE LA “FEREŞTILE GÎNDIREI”

I

Cercetarea locului ocupat de vechiul scris românesc în formaţia intelectuală şi în opera lui Mihai Eminescu a însemnat, pe bună dreptate, o constantă preocupare pentru biografii şi exegeţii Poetului. Fiecare dovadă nouă privind achiziţii şi lecturi de cărţi sau manuscrise vechi, de împrumuturi lexicale sau de motive din acestea ducea la o mai profundă integrare a creaţiei eminesciene în tradiţia literelor şi gîndirii româneşti şi, totodată, prin ele, în venerabila cultură a Europei orientale.
 
Valorosul studiu din 1955 al profesorului Al. Elian – “Eminescu şi vechiul scris românesc” [1] – reprezintă neîndoielnic contribuţia fundamentală în cercetarea – încă deschisă – a problemei. Ne referim atît la recapitularea informaţiilor anterioare, întreprinsă cu erudiţia şi sagacitatea proprii cărturarului, cît şi la semnalarea importantului număr de codici din colecţia Poetului, ignoraţi în rafturile Bibliotecii Academiei şi restituiţi, abia după o jumătate de secol, cercetătorilor, printr-o laborioasă şi pasionantă anchetă. În felul acesta, nu numai că se înmulţeau argumentele referitoare la un Eminescu cultivator şi continuator al tradiţiilor noastre literare medievale [2], dar, mai cu seamă, se oferea spre explorarea cercetătorilor vocabularului, stilului şi motivelor Poetului încă un bogat “grînar”, după expresia regretatului Perpessicius.

Citeşte mai mult...
 
Readucerea zarafilor în Templu? PDF Imprimare Email
Autor: Pr. prof. dr. Mihai VALICĂ

 
CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI
între împlinire, dileme morale şi deziluzie
 

1. Soluţia hristică – atitudine duhovnicească împotriva crizei

Comunicatul de presă al Patriarhiei Române, referitor la mulţumirile aduse credincioşilor pentru susţinerea financiară a bisericilor în construcţie [1], arată clar că principalii contribuabili sunt credincioşii, iar Statul susţine, pe alocuri, cu sume simbolice comparativ cu contribuţia filantropică proprie a BOR [2], precum şi prin parteneriatul social-diaconal încheiat cu Statul, conform art. 29 din Constituţie şi a Legii nr. 489/2006.
 
Potrivit legilor în vigoare, Biserica Ortodoxă Română nu se substituie Statului, ci, prin mijloace specifice, contribuie la coeziunea şi pacea socială, la identificarea de soluţii concrete şi realiste spre a depăşi grava criză economică şi financiară. În acest context, Patriarhia Română propune ca soluţie anticriză: următoarele mijloace spirituale, care, din punct de vedere duhovnicesc, pot depăşi “orice fel de criză”[3]:
 
1. predicarea permanentă a Evangheliei păcii şi a iubirii faţă de aproapele;
2. îndreptarea morală a celor ce ne conduc [4];
3. o “credinţă tare şi cooperare cu scop sfânt” prin construcţia de biserici [5];
4. “prin sporirea credinţei, a rugăciunii şi cooperării pentru a finaliza un lăcaş de cult care adună oameni, care sunt învăţaţi să se respecte şi să se ajute reciproc” etc. [6].

Citeşte mai mult...
 
Falsul zeu al toleranţei PDF Imprimare Email

Autor: Marius MANTA


Îmi revin în minte, din ce în ce mai des, fericiţii ani de după 1989, mai precis acea perioadă de graţie de-a lungul căreia mai multe edituri începuseră să tipărească literatură religioasă de calitate. În sfârşit, aveam de-a face cu texte ce îţi propuneau o micro-istorie a receptării lor, adesea cu un aparat critic ce se dovedea a fi util. Mai mult, librăriile erau asaltate de oameni ce rămăseseră din nefericire în afara aerului puternic al creştinismului autentic, dar care, acum, probau o certă nevoie de a-şi găsi modele. Iar când aflai Dogmatica lui Stăniloae (a mi se scuza familiaritatea!) ori setul complet Vieţile sfinţilor, cât şi Filocalia, te puteai considera un fericit. Circulau casete, compact-discuri, înregistrări video mai mult sau mai puţin clandestine, conturând nevoia evidentă a aceloraşi oameni de a rămâne în căutarea Adevărului. Până şi câteva din instituţiile de prestigiu admiteau, ba chiar girau un schimb de idei firesc şi netrucat, având în centru figuri monahale emblematice.

Această perspectivă fi-va, desigur, una eminamente subiectivă! Şi totuşi, reîntâlnindu-mi câţiva din prietenii de odinioară, am fost bucuros surprins de faptul că mai toţi, după măsura priceperii, au rămas cu o gândire vie, neinteresată de a pedepsi, de a înfiera, ci în primul rând de a restabili echilibrul, de a compensa răul prin fapte, idei, atitudini etc. Cu timpul, într-un firesc al lumii de azi, majoritatea ne-am abătut de la setul de principii declarate în gura mare, în primii ani de libertate. Interveniseră alte calcule, ne afundasem prin alte cotloane, căzusem, abdicasem dar parcă mai mereu am avut şansa de a ne redescoperi printr-un Altul, venit la momentul oportun. Se pare că ne-a fost îngăduită smerenia de a privi în direcţia potrivită.

Citeşte mai mult...
 
Pe drumul Învierii, la Piatra Neamţ PDF Imprimare Email

Cruciaţilor secolului XX

Se cuvenea ca ei măcar să fie
nemuritori, dar iată-i că se duc,
lăsînd în urmă neamul mai uituc
şi ţara lor de suflet mai pustie...

Tu, Doamne, care-i ştii de-a fir a păr,
şi mult le-ai dat, ca mult să le poţi cere,
credinţa lămureşte-o din durere,
nădejdea fă-o stîlp de adevăr,

iar peste toate pune steag iubirea,
să priveghem sub ea şi morţi, şi vii,
neistoviţi nicicînd şi nicăirea,
bătuţi pe crucea lumii de aci,
dar muşinînd cetatea care n-are
nevoie nici de lună, nici de soare!
 
                                                       Răzvan Codrescu

 
Crezul meu naţional PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU
 
 
Faptul că în micul meu volum În jurul lui Eminescu (Editura Christiana, Bucureşti, 2009) este inclus, în Addenda (pp. 109-111), şi textul intitulat “Recurs la «cadavrul din debara»”, în care încercam să arăt că, pe lîngă atîtea reproşuri legitime care i se vor fi făcut de-a lungul vremii d-lui Horia-Roman Patapievici (altminteri, vorba lui D’Annunzio, un nemico che vale la pena di avere), se numără şi măcar unul cu totul nelegitim (referitor la poziţia sa faţă de Eminescu), le-a produs unora nedumerire şi/sau amărăciune, ba chiar impresia că eu m-aş fi “patapievicizat”, devenind peste noapte, în răspărul întregului meu traseu existenţial şi intelectual, un denigrator nedrept al neamului românesc şi al ideii naţionale. Dacă impresia aceasta pripită ar fi fost formulată doar de anumiţi trepăduşi grobieni ai radicalismului tradiţionalist, nu m-aş fi sinchisit în nici un fel. Se întîmplă însă că ea a fost resimţită, pe alocuri, şi de cîţiva oameni la care ţin foarte mult, pe care-i preţuiesc sincer şi a căror cinste sufletească este mai presus de orice discuţie. Printre ei se numără şi monahul de aleasă osîrdnicie căruia i-am adresat nu demult scrisoarea de mai jos (şi al cărui nume îmi rezerv discreţia de a nu-l divulga). Lămuririle din ea pot fi de folos şi altora, aşa că m-am decis s-o postez şi aici, cu speranţa unei mai drepte înţelegeri a poziţiei mele – nu atît faţă de un Patapievici sau altul, cît faţă de însăşi problema naţională din perspectiva tradiţiei creştine şi a provocărilor crudei realităţi actuale. (Răzvan Codrescu)
 
 
O epistolă lămuritoare
 
 
Bucureşti, 12 aprilie 2010
Mult iubite ostenitor întru Hristos
şi nepreţuit frate [V.],

Îmi pare sincer rău pentru amărăciunea prilejuită de cutare text în care eu am înţeles să mă pronunţ ceva mai aspru la adresa poporului român, ceea ce a putut crea impresia că m-am lăsat furat de „ispita Patapievici”. Fără să mă fi supărat pe cineva (Doamne fereşte!), mă simt dator cu cîteva lămuriri principiale, care privesc nu numai textul cu pricina, ci întreg scrisul meu, întreaga mea atitudine faţă de „problema naţională”.

Citeşte mai mult...
 
Călătorie la marginea vieţii PDF Imprimare Email
Despre cum se întâlnesc oamenii cu moartea
 
de Horia Ţurcanu


Calatorie la marginea vietiiUltima Înviere

Lumânări şi candele şi felinare sunt aprinse deja în frigul nopţii, atunci când primii oameni încep să apară. Este o curte minusculă, iar de jur imprejur, pe garduri, sunt uriaşe plante căţărătoare, mâna-Maicii-Domnului, glicină şi iederă, care au crescut atât de mari şi de dese, încât frunzele lor par un zid. Unul câte unul, oamenii intră prin mica deschizătură a zidului vegetal, îşi fac cruce şi se aşează cuminţi, aşteptând ca noaptea cea mare a Învierii să înceapă. În mijloc este bisericuţa, albă, cu o singură podoabă: o zugrăvire a Arhanghelilor Mihail şi Gavriil, abia luminată de flăcăruile dimprejur.

Curtea bisericii este ca un glob făcut din lumini şi umbre mişcătoare, ţinut la un loc de vegetaţia izbucnită din pământ, îmbrăţişând bisericuţa şi oamenii la un loc.

Aştept. Poate că sunt orele 11 din noapte. Sunt la marginea Bucureştilor, undeva, în şoseaua Andronache. Bisericuţa asta nici nu se vede din drum, e o biserică nevăzută, ascunsă în adâncurile întunecoase ale vegetaţiei, în aşa fel încât nimeni nu ajunge aici întâmplător. „Sunt oameni din imprejurimi”, îmi spun, pe măsură ce curtea începe să devină neîncăpătoare. Pe mica troiţă, florile de glicină atârnă deodată cu clopotele. Am mai fost aici, acum mult timp, poate un an, poate mai mult. Îl cunosc pe părintele Zosima, cel care va oficia slujba acestei nopţi. Unii dintre aceia pe care i-am cunoscut atunci acum nu mai sunt printre noi. S-au dus.

Slujba a început, bisericuţa şi curtea sunt pline ochi, zeci, poate sute de oameni sunt strânşi împrejurul ei ca fluturii la lumină, pe cerul întunecat, nori portocalii aleargă cu viteză. E frig, eu străbat încet mulţimea, căutând un chip cunoscut. Biserica, oamenii şi zidurile vegetale dimprejur sunt o singură fiinţă globulară. Slujba creşte şi creşte, un murmur adânc se înalţă din mulţime, oamenii se strâng unii în alţii, timpul dispare, poate că ceasurile au stat în loc, şi tocmai când părintele Zosima iese în uşa bisericii, tocmai atunci o văd pe femeia pe care o caut. Fără ca ea să ştie, o voi însoţi.

Citeşte mai mult...
 
Akedia PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU
(poem neptic)
 
Mi-au devenit ai zilei zori povară
şi vremea trece parcă tot mai greu,
pe buze ruga-i doar icnire-amară,
iar gîndu-mi fuge-n alte părţi mereu...

M-am plictisit de lume şi de mine,
dar şi de dorul slavei Tale mute,
şi-aşa de singur sînt că nu-mi mai vine
decît să casc de stearpa mea virtute.

Nu-i nici măcar vreun demon de amiază
să dea tîrcoale-n jur chiliei mele,
ci doar lumina cade, ca o piază,
pe sila mea de bune şi de rele.

De ce-ar mai fi să-mi pese de păcat
cînd nu mai am credinţa de-altădată
şi nu mă simt decît un stîrv uitat,
pe care moartea prin pustie-l cată?

Citeşte mai mult...
 
Răzvan Codrescu: Crucile pustiei PDF Imprimare Email
 
ÎN CURÎND,
 
LA EDITURA CHRISTIANA:În cursul lunii iunie, la Editura Christiana din Bucureşti, poemele neptice, în număr de 24, vor apărea în volum, sub titlul generic Crucile pustiei. Postez aici cîteva extrase din viitorul volum, mulţumindu-le totdeodată tuturor celor care mi-au fost aproape în sinuosul proces de gestaţie a cărţii. (Răzvan CODRESCU)


Motto:

Sînt fraţii fel de fel – şi-aşa e bine,
prin rînduiala proniei divine.
Numai pustia-i una şi ne-nghite
cu toată bezna noastră de ispite.
Şi lămuriţi în vintrea ei ca-n chit,
a treia zi ne varsă la zenit.

O, Doamne, Care-ai pus lumina-n noi,
primeşte-ne-n pustia de apoi!
Şi cîte lipsă-n pîrga noastră sînt,
cu Duhul Tău plineşte-le-n Cuvînt.
Căci cele multe trag să fie una,
iar Tu le eşti în veci de veci cununa.

(stihuire elinească anonimă
de pe un hrisov dispărut,
în tălmăcirea liberă a autorului)

Citeşte mai mult...
 
Cap de vedenie PDF Imprimare Email

de Răzvan CODRESCU
(poem neptic)

Venea-n amurg şi se ducea cu zorii,
de ani întregi, dar doar pe lună plină...
Şedea-n genunchi, la fel cu rugătorii,
şi ochii ei făceau în jur lumină.

Era frumoasă, Doamne, de nespus
şi-atît de tristă-ncît durea privirea,
un plînset toată de la tălpi în sus,
cum n-am văzut nicicînd şi nicăirea.

În coama ei se alinta văzduhul
ca-ntr-un frunziş de toamnă ruginie,
iar eu, răpit cu văzul şi cu duhul,
săpat păream în piatra din chilie...

Crezui întîi că-i vraja minţii mele,
precum în vis ceva ţi se năzare,
dar n-avea urma ei cum să mă-nşele,
căci zile-ntregi se desluşea-n cărare.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan