Părintele Galeriu despre Naşterea Domnului PDF Imprimare Email

SENSUL ÎNNOITOR AL CRĂCIUNULUI

Trăim Naşterea Domnului, şi din plinătatea acestui Dar lumea – istoria – primeşte necontenit sens înnoitor. Ascultăm inspiratul Imn al sărbătorii cu aceeaşi emoţie genuină, sfîntă: “Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pămîntul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”.

Este fapt cardinal, unic: Dumnezeu, din veşnicia şi pretutindenitatea Lui, vine la noi, în acest “Astăzi” al timpului nostru şi într-un “loc” al pămîntului nostru, în Betleem. Adînc înţelegem că Dumnezeu Tatăl, Părintele nostru ceresc, din veci născînd pe Fiul Său, cum spune Psalmistul: “Zis-a Domnul Domnului meu: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut” (Psamul 2, 7), Îl trimite acum pe Fiul Său în timp, la plinirea vremii: “Iată, Fecioara va lua în pîntece şi va naşte fiu, şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14), adică, aşa cum s-a şi tîlcuit prin Evanghelie, “Dumnezeu este cu noi” (Matei 1, 23). “Fiul lui Dumnezeu fiu Fecioarei Se face”. Pentru noi s-a născut “prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”. Şi aşa, născîndu-se printre noi Fiul Părintelui ceresc, Dumnezeu şi Om, în El se întrupează, se revelează iubirea, în viul vieţii noastre.

Citeşte mai mult...
 
Erast Călinescu: Vremea colindelor PDF Imprimare Email
A fost odată ca niciodată o vreme cînd oamenii se cununau şi îşi botezau copiii în taină, acasă, iar femeile îşi pierdeau pîinea dacă erau văzute cu cruciuliţa la gît. La sfînta slujbă a Învierii, de pildă, turnătorii, trimişi anume, îi înscriau în catastifele lor murdare pe colegii de muncă ce îndrăzneau să ia Lumină pentru tot anul, în acea noapte, din sfintele biserici. Iar cînd credincioşii cîntau, afară, cu lumînările aprinse, “Hristos a înviat”, huruitul motocicletelor trimise anume încerca să acopere sfînta cîntare de bucurie...
 
În vremea aceea colindele erau interzise, iar prin oraşe colindau doar ţigănuşi, cerşind prin autobuze şi prin tramvaie, în felul lor, şi, ca să nu fie debarcaţi, îşi terminau colindele cu “Foaie verde de piper,/ să trăiască dom-şofer”...

Moş Crăciun era epurat şi el, avînd “origine nesănătoasă”, iar pe postul său era instalat “Moş Gerilă”, tovarăş de KGB cu sovieticul Morozko. Pomul de Crăciun se numea “Pom de iarnă” şi îşi aprindea luminile tocmai de Anul Nou, iar Buhaiul venea la Palat cu urături socialiste...

Citeşte mai mult...
 
Gheorghe Calciu în documentele C.N.S.A.S. PDF Imprimare Email
Pe 21 noiembrie şi 3 decembrie s-au împlinit 3 ani de la moartea şi respectiv înmormîntarea părintelui Gh. Calciu, deţinut politic sub comunişti timp de 21 de ani (1948-1964; 1979-1984). Deşi este în principiu recunoscut ca una dintre figurile mari ale rezistenţei anti-comuniste, mai circulă cu privire la biografia sa şi unele neadevăruri sau exagerări tendenţioase, pe care astăzi cercetarea documentară e chemată să le lămurească punctual. Textul de mai jos este parte dintr-o investigaţie amplă în arhivele C.N.S.A.S. (atîtea cîte sînt acum accesibile cercetării publice) şi cred că circumscriu corect una dintre etichetele colportate în mod curent pe seama părintelui Calciu, ca şi pe seama altor figuri eroice ale rezistenţei anticomuniste din generaţia sa. Cu îngăduinţa autorului (jurist şi teolog), voi posta aici, pe măsura definitivării lor, şi alte fragmente din biografia demistificatoare pe care o pregăteşte (şi care va fi publicată integral la Editura Christiana din Bucureşti, în colecţia “Ortodoxia luptătoare”). (R. C.)


“LEGIONARUL” GHEORGHE CALCIU
ÎN DOCUMENTELE C.N.S.A.S.


Cu lejeritate, cu dispreţ ori, mai rar, cu asumare, se afirmă despre părintele Calciu că a fost legionar. Studiul de faţă este o parte a unei mai largi cercetări a vieţii părintelui Gheorghe Calciu, pe urmele căruia se ajunge şi la acuzaţia de legionarism.

Părintele Gheorghe Calciu a fost condamnat penal de trei ori: în 1949, în 1957 şi în 1979. Dintre aceste trei condamnări, primele două sînt legate de legionarism, dar, în mod cert, numai în cazul celei dintîi se poate discuta despre activitatea sa legionară, căci a doua condamnare a fost urmarea evenimentelor din închisoarea Piteşti, iar varianta autorităţilor, cum că deţinuţii legionari s-ar fi torturat unii pe alţii în mod bestial şi inimaginabil cu singura intenţie de a discredita regimul comunist, este complet absurdă.

Citeşte mai mult...
 
Despre aditivii alimentari cu prof. univ. dr. Pavel Chirilă PDF Imprimare Email

http://www.agenda.ro/pictures/dulciuri%5B%5D_tn.jpg

Episodul 1: Aditivi alimentari (E-uri) – Termeni şi definiţii
Prof. univ. dr. Pavel Chirilă, medic primar medicină internă, homeopat şi fitoterapeut

Potrivit OMS, aditivii alimentari sunt substanţe care se folosesc la prepararea unor produse alimentare în scopul ameliorării calităţii acestora sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii avansate de prelucrare. Sunt substanţe chimice împărţite în 24 de categorii şi adăugate în diverse produse alimentare pentru a le îmbunătăţi aspectul, gustul sau a le prelungi termenul de valabilitate.

Litera “E” simbolizează faptul că au fost testate minim 6 ani si atestate la nivel european. Numărul care însoţeşte notaţia acestor aditivi marchează ordinea cronologică în care au fost descoperiţi. Cu toate acestea, eticheta produselor trebuie cercetată foarte bine înainte de consumarea produsului respectiv şi E-urile prezente confruntate cu lista celor care afectează cel mai grav organismul.

Prof. dr. Pavel Chirilă aminteşte în prima parte unele dintre cele mai întâlnite tipuri de aditivi: benzoatul de sodiu – care se găseşte în băuturile răcoritoare – şi aspartamul, E951 – folosit ca îndulcitor în băuturile carbogazoase şi în guma de mestecat. Vezi VIDEO

Citeşte mai mult...
 
Între teologie şi gnoză PDF Imprimare Email


Annick de Souzenelle

BOTEZUL DE FOC


„A răspuns Ioan tuturor, zicând:
Eu vă botez cu apă, dar vine
Cel ce este mai tare decât mine,
Căruia nu sunt vrednic să-I leg
cureaua încălţămintelor.
El va boteza cu Duh Sfânt
şi cu foc...” (Luca 3, 16)


În persoana lui Hristos, numit „al doilea Adam”, creştinii contemplă două naturi. Pe de-o parte, El este Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Pe de altă parte, prin întruparea Sa în lumea exilului nostru (a căderii), El este Om. Dar dacă, pentru a fi printre noi, ia trupul animal al omului aflat în exil, El este, de asemenea, Om din punct de vedere ontologic – creat după „chipul” lui Dumnezeu şi chemat să cucerească „asemănarea” în dinamica celor trei botezuri: botezul cu apă, botezul cu foc şi botezul corespunzător matricii craniului 1.

Ştim foarte puţin despre ultimele două botezuri şi mă tem că nici pe primul nu-l cunoaştem prea bine!

Pentru majoritatea creştinilor, deseori, botezul se reduce la un ritual exterior. Dar dacă acest ritual nu îl trimite pe creştin către o realitate interioară, el rămâne formal, orizontalizat în plan social, fără conştientizarea semnificaţiei sale ca act verticalizant. Iată de ce ignorăm celelalte două botezuri, care pun în lucrare verticalizarea fiinţei printr-o întoarcere la normele ontologice.

Citeşte mai mult...
 
Coşmarul numit Codex Alimentarius PDF Imprimare Email

Paul Antonhy Taylor
Director p
codexnhfbookjune07.JPG
entru Relaţii Externe al Fundaţiei "Dr. Rath" din Germania

 
"Codex Alimentarius este un instrument al forţelor care promovează un guvern mondial, controlat de corporaţii"

Sub presiunile de decenii ale industriei farmaceutice transnaţionale, la 31 decembrie 2009, se intenţionează implementarea forţată la nivel mondial a legii numite CODEX ALIMENTARIUS – Legea produselor alimentare sau Codul produselor alimentare. Deşi în aparenţă legea ar avea menirea să protejeze standardele alimentare şi medicale moderne, Codex Alimentarius intenţionează să scoată în afara legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii, cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor. Practic, un tsunami gigantic ameninţă tot ceea ce ar putea fi un potenţial concurent pentru industria farmaceutică. Boli precum cancerul, SIDA, maladiile cardio-vasculare, care ar putea fi tratate prin metode naturiste, vor fi lăsate în seama medicamentelor de sinteză, care şi-au dovedit, în majoritatea cazurilor, ineficienţa şi chiar periculozitatea. Totul, pentru a nu periclita uriaşele profituri ale industriei farmaceutice mondiale.

Citeşte mai mult...
 
Generaţia lui Mircea Eliade şi legiunea PDF Imprimare Email

UN ITALIAN, DESPRE ROMÂNI, ÎN LIMBA GERMANĂ


În Germania, la Regin-Verlag, a apărut anul acesta substanţialul volum al d-lui Claudio Mutti Mircea Eliade und die Eiserne Garde. Rumänische Intellektuelle im Umfeld der Legion Erzengel Michael.

Volumul reuneşte studiile, eseurile şi articolele pe care profesorul italian le-a dedicat relaţiilor unor mari intelectuali români ai secolului trecut cu controversata Mişcare Legionară, accentul căzînd pe cazul Mircea Eliade (1907-1986).

Publicate iniţial în italiană sau franceză, textele respective, de un mare interes istoric şi cultural, au fost traduse de-a lungul vremii şi în limba română – cf. Mircea Eliade şi Garda de Fier, Editura Puncte Cardinale, Sibiu, 1995; Penele Arhanghelului. Intelectualii români şi Garda de Fier (Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Vasile Lovinescu), Editura Anastasia, Bucureşti, 1997; Mircea Eliade, Legiunea şi noua inchiziţie, Editura Vremea, Col. "Fapte, Idei, Documente", Bucureşti, 2001 –, dar traducerea lor într-o mare limbă de cultură europeană rămîne întotdeauna semnificativă şi folositoare pe termen lung (dincolo de actualele prejudecăţi şi poncifuri ideologice).

Citeşte mai mult...
 
Gabriel Constantinescu - o icoană vie a datoriei împlinite PDF Imprimare Email

În d-l Gabriel Constantinescu mie îmi place să văd, înainte de toate, o icoană vie a datoriei împlinite: faţă de Dumnezeu, faţă de neam, faţă de generaţia sa mucenicită, faţă de propria conştiinţă morală şi intelectuală. Nu există mai înalt eroism şi mai autentică nobleţe decît să trăieşti pentru a-ţi împlini datoriile în mijlocul unei lumi care aproape că nu mai ştie altceva decît să-şi cerşească drepturile (mai mult sau mai puţin iluzorii).
 
Pentru d-l Gabriel Constantinescu Dreapta nu este o simplă opţiune politică, ci în primul rînd o bună aşezare în existenţă. O dreaptă românească autentică şi cu adevărat primenitoare nu va căpăta contur şi consistenţă decît atunci cînd, urmînd modelul uman întruchipat de un Gabriel Constantinescu şi de cei din aceeaşi plămadă, va şti să se ridice jertfelnic de la ideologie la asumare existenţială.
 
A fost o şansă pentru noi toţi, cei grupaţi de-a lungul anilor în jurul Punctelor cardinale, să ucenicim prieteneşte pe lîngă un astfel de maestru discret şi ireproşabil. Şi dacă am reuşit să ajungem cu Punctele cardinale în pragul anului 20, aceasta se datorează în cea mai mare măsură încăpăţînatei sale vrednicii, care a iradiat cumva şi asupra celor apropiaţi, temeluind o adevărată familie de suflet şi de credinţă.

Citeşte mai mult...
 
O Asociaţie pentru medicii şi farmaciştii pasionaţi de fitoterapie PDF Imprimare Email

O asociatie pentru medicii si farmacistii pasionati de fitoterapie

Medicii români fitoterapeuţi au o asociaţie proprie, la care pot adera. Înfiinţată recent sub numele de Asociaţia Română a Medicilor Fitoterapeuţi (ARMF), aceasta este formată din 19 membri fondatori.

Preşedintele, prof. univ. dr. Pavel Chirilă (foto), îşi propune să promoveze statutul medicului fitoterapeut în contextul actual al practicii medicale din România.

Cei care vor să se înscrie în Asociaţie trebuie să fie medici fitoterapeuţi, să solicite în scris acest lucru, să accepte prevederile statutului Asociaţiei şi să desfăşoare în mod real şi legal o activitate din specificul asociaţiei.

Noutatea constă în faptul că medicii care nu au competenţă în fitoterapie, dar vor să adere la asociaţie pot deveni membrii simpatizanţi. La fel şi farmaciştii. Actele necesare înscrierii sunt: CV-ul, copie după actul de identitate, certificat de liberă practică şi atestat de api-fitoterapie (pentru membrii). Puteţi trimite un email la: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la sediul Asociaţiei Române a Medicilor Fitoterapeuţi, din Bucureşti, str. C. A. Rosetti, nr. 20, etaj 1, ap. 2, Sector 1 pentru înscrieri.

"Sper să se înscrie cât mai mulţi membrii, dar nu numărul contează foarte mult, ci calitatea muncii în numele acestei asociaţii. Mai contează şi practica efectivă", a declarat în exclusivitate pentru paginamedicala.ro preşedintele ARMF, dr. Pavel Chirilă.

Citeşte mai mult...
 
Doctorul Paulescu – 140 de ani de la naştere (III) PDF Imprimare Email


TABLOU BIO-BIBLIOGRAFIC1869: În ziua de 30 octombrie se naşte la Bucu­reşti (Calea Moşilor 69) Nicolae C. Paulescu, fiul negus­torului Cos­tache Paulescu, de 41 de ani, şi al Mariei Paulescu (n. Dan­covici), de 24 de ani. Este primul din cei patru copii ai familiei (vor urma un alt băiat, botezat Constantin, şi două fete: Elena şi Constanţa). Familia tatălui se numise iniţial Pavel, apoi devenise Pavelescu (savantul era văr bun cu poetul şi epigra­mistul Cincinat Pavelescu, 1872-1934, fiul profesorului şi di­rec­torului Şco­lii Politehnice din Bucureşti, Ion Pavelescu, fost di­rec­­­tor al Monetăriei Statului), iar în cele din urmă, într-o ra­mură a ei, Paulescu.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan