Cu dr. Pavel Chirilă despre Proiectul Nera PDF Imprimare Email

 

PROIECTUL NERA:

MEDICINĂ ŞI CREDINŢĂ

La Slatina Nera (jud. Caraş-Severin), în avale de Cheile Nerei şi de Rezervaţia Beuşniţa, pe un plai mirific unde poluarea nu a ajuns (şi sperăm să nici n-ajungă), s-a pus recent temelia primei Clinici de Recuperare Oncologică din România. Iniţiatorul proiectului este prof. univ. dr. Pavel Chirilă, care-şi are obârşiile în zonă şi care, la începutul anilor ‘90 a ctitorit pe acele locuri şi Sfînta Mănăstire Nera, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, astăzi cu o obşte de peste 50 de vieţuitoare. Proiectul ne-a atras atenţia cu atît mai mult cu cît vizitasem nu demult Hospice-ul „Sfînta Irina” de la Voluntari (despre care am şi scris, inclusiv pe acest blog), o altă ctitorie a d-lui dr. Chirilă, pentru îngrijiri acordate bolnavilor de cancer în stadiu avansat. I-am solicitat deci un interviu lămuritor, pentru că mulţi cititori sînt tot mai interesaţi de „lupta cu cancerul” şi de posibila con-lucrare pe acest tărîm între medicină şi credinţă. Interviul a apărut iniţial în revista Lumea credinţei. (Răzvan Codrescu)

Domnule doctor, aţi întemeiat, în ultimii 20 de ani, mai multe asociaţii, fundaţii şi centre medicale, dar, dacă sînt bine informat, şi două mănăstiri de maici: Christiana, în Bucureşti, şi Nera, în Caraş-Severin…

Am încercat să fac ceva pentru Biserică, nu de unul singur, ci cu mulţi parteneri minunaţi, din laicatul ortodox, dar şi din lumea clericală. Nu ştiu cît am reuşit…

Păi ce sînteţi dvs. de profesie: medic sau ctitor?!

Medic, dar pasionat de conceptul de medicină creştină.

Lumea largă vă cunoaşte mai ales ca întemeietor şi preşedinte al Asociaţiei Filantropice Medicale Creştin-Ortodoxe „Christiana”. E vreo legătură între Asociaţia „Christiana” şi Fundaţia „Sfînta Irina”, sub egida căreia aţi iniţiat de curînd ambiţiosul Proiect Nera?

Material nu, dar există, desigur, un duh al „Christianei” care se regăseşte în toate întreprinderile mele ulterioare. Cînd am întemeiat, împreună cu alţii, mireni sau clerici, Asociaţia „Christiana”, la începutul anilor ’90, am vrut să punem din nou în lucrare duhul „vasiliadelor”, în contextul specific şi complex al vremurilor noastre, şi să promovăm, nu numai teoretic, dar şi practic, alternativa medicinii creştine. Oficialităţile au fost foarte nereceptive şi, în loc să ne sprijine, ne-au tot pus beţe în roate. Luxată din toate părţile, „Christiana” s-a încăpăţînat totuşi să subziste şi să funcţioneze, chiar dacă n-a putut rămîne la parametrii iniţiali. La Voluntari, unde locuiesc, am făcut Centrul Medical „Naturalia” şi pe urmă Centrul de Îngrijiri Paleative „Sfînta Irina” (printre primele de acest fel din ţară). Fundaţia „Sfînta Irina” este sora mai tînără a „Christianei”, cu un domeniu de activitate mai clar circumscris, axat pe asistenţa medicală, socială, spirituală acordată bolnavilor de cancer, pe „lupta cu cancerul” în general. O să mă întrebaţi: de ce tocmai cancerul? Păi pentru că este a doua cauză de mortalitate în România şi în toată Europa, lumea largă îl vede ca pe un fel de „boala bolilor”… La cel puţin trei forme de cancer – plămîni, col uterin şi creier – România are incidenţa cea mai mare. Cu toate acestea, la noi, după ce că avem de înfruntat atîţia factori ambientali agresivi, activitatea de prevenţie, depistare şi terapie a acestei cumplite boli este… sumară (ca să nu spun altfel). Sigur, chiar în condiţii optime, medicina poate mai puţin decît poate Dumnezeu, prin sfinţii Lui. Pe Sfîntul Nectarie Taumaturgul, bunăoară, n-o să-l „concureze” niciodată puterile omeneşti ale medicinei, ale ştiinţei în genere. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să lăsăm lucrurile în paragină, în nepăsare, ci mai degrabă să conjugăm, pe cît se poate, calea „de jos” cu calea „de sus”… Acesta şi este „pariul” medicinii creştine.

Întorcîndu-ne la activitatea Fundaţiei „Sfînta Irina”, era firesc ca, după ce am pus pe picioare Centrul de Îngrijiri Paleative, pentru asistenţa bolnavilor în faza avansată, să purcedem şi la punerea pe picioare a unei Clinici de Recuperare Oncologică, pentru bolnavii în faza de debut, cu şanse mari de vindecare, dacă există cadrul şi strategiile adecvate.

Citeşte mai mult...
 
Sprijiniţi Proiectul Nera! PDF Imprimare Email
Un ambiţios proiect, în care sînt angajate şi fonduri structurale europene (costurile se ridică la peste 4 milioane şi jumătate de euro), şi-a început derularea în acest an, la iniţiativa neobositului dr. Pavel Chirilă (preşedintele Asociaţiei „Christiana” şi al Fundaţiei „Sf. Irina”), în jurul Sfintei Mânăstiri Nera: prima Clinică de Recuperare Oncologică din România, ce ar urma să fie finalizată în următorii doi ani. Voi reveni cu un interviu pe această temă solicitat d-lui prof. univ. dr. Pavel Chirilă. (Răzvan Codrescu)

 

Profesor universitar doctor Pavel Chirilă:AJUTAŢI ŞI AJUTAŢI-VĂ!


O VASILIADĂ A SECOLULUI XXI

 
Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste PDF Imprimare Email
În curînd la

EDITURA
CHRISTIANA:CUPRINS


Prefaţă (de Răzvan Codrescu)
Notă asupra ediţiei

FORTUL 13 
Convorbiri din detenţie

SECRETUL FORTULUI 13
Reeducări şi execuţii

LA CAPĂT DE DRUM
Învinşi sau învingători?

Alte volume publicate de Marcel Petrişor
Postfaţă (de Lucian D. Popescu)


NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI


Scrisă – cu toate riscurile implicite – înainte de 1989 şi concepută din capul locului ca un roman bazat pe experienţa de fost deţinut politic a autorului, această carte n-a putut fi însă tipărită decît după căderea regimului comunist. Prima ei ediţie a apărut în trei volume, în perioada 1991-1997, la trei edituri (Meridiane – Bucureşti, 1991; Timpul – Iaşi, 1994; Institutul European – Iaşi, 1997), în condiţii mai degrabă modeste. Cartea ocupînd un loc de seamă în literatura închisorilor comuniste din România, iar tirajele tuturor celor trei volume ale ediţiei întîi fiind demult epuizate, se impunea o nouă ediţie îmbunătăţită, pe care şi-a asumat-o Editura Christiana (în cadrul colecţiei „Cruciaţii secolului XX”*), cu opţiunea pentru reunirea celor trei volume anterioare într-un singur volum masiv, în interiorul căruia cele trei părţi care-l alcătuiesc păstrează titlurile şi subtitlurile fiecărui volum iniţial. Dacă noul titlu general al cărţii – Cumplite încercări, Doamne! – aparţine autorului, subtitlul acestei a doua ediţii (Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste) este unul editorial, propus autorului şi încuviinţat de acesta ca atare.

Citeşte mai mult...
 
Recviem pentru eroul Aurel State PDF Imprimare Email

Numărul pe luna mai 2011 al revistei Rost - ajunse, iată, în pragul numărului 100 - este dedicat eroului din Al Doilea Război Mondial, prizonierului şi fostului deţinut politic, profesorului, traducătorului şi memorialistului AUREL STATE (muscelean cu sînge aromânesc, născut în primăvara lui 1921, primul din cei patru copii ai meşterului tîmplar Ion State şi ai soţiei sale Elisaveta), figură exemplară a luptei anticomuniste, strămutat la cele veşnice în toamna lui 1983.
 
Mă leagă de memoria “vînătorului de munte” Aurel State mai mult decît preţuirea generală pe care o port tuturor “cruciaţilor secolului XX”, nu numai pentru că l-am cunoscut personal (prin prietenul comun Marcel Petrişor), dar mai ales pentru că, prin primăvara sau vara lui 1983 (nu-mi mai pot aminti exact), am fost pus în situaţia îngrozitoare de… a-i arde una dintre dactilogramele corpului de memorii!
 
Manuscrisul dactilografiat ne fusese încredinţat – mie şi soţiei mele – de către Marcel Petrişor, cu cîteva luni în urmă. Soţia mea apucase să-l citească în întregime, dar eu nu ajunsesem decît pe la jumătate. Şi iată că, într-o după-amiază, Marcel vine la noi pe fugă şi mai răvăşit decît l-am văzut vreodată, cerîndu-ne insistent să ardem neîntîrziat manuscrisul, imediat după plecarea lui! Securitatea era turbată că nu putuse găsi şi confisca nici originalul, nici copiile manuscrisului, despre care aflase că urma să fie trimis pe ascuns în Germania federală, spre publicare (ceea ce pînă la urmă s-a şi întîmplat). Îl arestaseră şi-l agresaseră pe Aurel State ca pe vremurile cumplitei prigoane staliniste, dar, ca de obicei, de la el nu reuşiseră să scoată nimic. Pe Marcel îl hărţuiau de mai multe zile şi se temea că vor veni la rînd cunoştinţele apropiate (printre care se întîmpla să ne numărăm). Am încercat să-l convingem că am putea cruţa exemplarul, ascunzîndu-l bine pe undeva, dar el s-a arătat neclintit pentru soluţia radicală (“Ascultaţi-mă ce vă spun, de data asta e groasă de tot şi nu ştiţi cu cine aveţi de-a face!”).

Citeşte mai mult...
 
Vaccinarea – necesitate sau abuz? PDF Imprimare Email

Interviu cu Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

de Cristela Georgescu

 

Domnule doctor, care este la ora actuală în România schema de vaccinare pentru un copil?

Până la 3 ani, schema de vaccinare propusă de Ministerul Sănătăţii, cuprinde 26 de vaccinuri (incluzând şi rapelurile); chiar dacă nu sunt 26 de inoculări se ajunge la aceasta cifră datorită polivaccinurilor (de ex: Infarix conţine 6 tulpini).

Ce înseamnă schema obligatorie şi câte vaccinuri cuprinde ea? Dar cea opţională?

Noţiunea de obligatoriu şi opţional este falsă. Nicio vaccinare în Europa nu este obligatorie. Zic medicii de familie că este obligatorie, dar, legal, nu este. Reglementarea românească prevede obligativitatea medicului de a vaccina copilul dacă părinţii cer lucrul acesta şi dacă nu există contraindicaţii.

De când şi cum s-a ajuns la un număr atât de mare de vaccinuri?

În urmă cu 30-40 de ani exista o schemă minimală de vaccinuri. Pe măsură ce laboratoarele au preparat noi vaccinuri, medicii (la indicaţia Ministerului Sănătăţii) le-au prezentat ca „benefice”, „necesare” şi „obligatorii”.

Citeşte mai mult...
 
În lumina învierii PDF Imprimare Email
HRISTOS A ÎNVIAT!

«De ce-L căutaţi pe Cel viu între cei morţi?»
(Luca 24, 5)


 
CUMPĂNĂ PASCALĂ

E-n cer lumină pură de-nviere
şi-aud cum strigă îngerul de pază,
înmlădiat pe-o suliţă de rază,
sublimul imn al morţii care piere.


De-ncape doar în mine bucurie
aşa de multă, cît e ea de mare
în cer, şi pe pămînt, şi-n fiecare,
cînd Dumnezeu în toţi şi-n toate-nvie?

Dar numai El, Cuvîntul pus pe Cruce,
cunoaşte preţul multei bucurii,
cu rănile rămase-n carne vii,
cu tifla lumii ce pe-obraz o duce,
şi-oricît ne-ar fi de-mbucurată firea,
nimic nu e la cît răbdă Iubirea. 

Răzvan CODRESCU

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
«Învierea Domnului e nădejdea noastră,  
Înălţarea Domnului e mărirea noastră»
(Fericitul Augustin) 

 
Trei sonete de post PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU
 
DE VINĂ EŞTI

Cînd fratele se crede Dumnezeu,
părînd să ştie-n toate ce-i mai bine,
sau în ce chip se mîntuie şi cine,
din vorbe să-l smereşti e lucru greu.

Arată-i-te tu smerit mereu
şi roagă-te mai mult ca pentru tine,
şi ai să vezi cum milele divine
l-or lecui de prea trufitul eu!

Iar dacă-n el păcatul mai dospeşte,
ori pilda ta n-a fost destul de bună,
ori ruga ta n-a ars duhovniceşte.
Nu-i face lui, ci fă-ţi tu însuţi vină,
căci tot ce este-n lume se răzbună
pe noi, cînd vrednicia-i prea puţină.

Citeşte mai mult...
 
Plinătatea timpului pascal PDF Imprimare Email
 

Ciclul pascal, pe care evlavia creştină îl parcurge an de an, se întinde de fapt de la începutul Postului Mare şi pînă la Rusalii, dar centrul lui, receptat şi trăit cu precădere ca “timp pascal”, îl constituie cele două săptămîni consecutive de la Florii la Duminica Tomii, ce încadrează marele praznic al Învierii: Săptămîna Patimitor (a tristeţii cernite) şi Săptămîna Luminată (a bucuriei radioase). Această plinătate a timpului pascal e punctată, evanghelic şi iconic, în cele ce urmează. 


Învierea lui Lazăr (fratele Martei şi Mariei), cinstită în ajunul Floriilor (Sîmbăta lui Lazăr - mare zi de pomenire a morţilor), constituie un preludiu important al Învierii Domnului. Troparul sărbătorii spune: “Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţînd-o, pe Lazăr l-ai înviat, Hristoase, Dumnezeule”. Dojenind-o pe Marta pentru îndoiala ei (“Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” – Ioan 11, 40), Domnul pune să se ridice piatra de la gura mormîntului şi-l strigă cu glas mare pe cel de patru zile aşezat în el: “Lazăre, vino afară!” (Ioan 11, 43). Şi mortul iese viu la lumină, făcându-i să se cutremure pe toţi cei de faţă, iar pe arhierei şi pe farisei să zică: “Ce ne facem, pentru că Omul Acesta săvîrşeşte multe minuni?” (Ioan 11, 47).

Citeşte mai mult...
 
Hristos a înviat în inima ta! PDF Imprimare Email

Acest nou Cuvînt a fost alcătuit de către Părintele Gheorghe Calciu (1925-2006) – la cererea a numeroşi tineri din România, şi îndeosebi a studenţilor din A.S.C.O.R. – după 20 de ani de la rostirea la Radu-Vodă a celor “Şapte cuvinte către tineri” (şi a “Cuvîntului suplimentar către tinerii teologi”) care aveau să-i aducă arestarea şi condamnarea la 10 ani de închisoare (din care a efectuat 5: 1979-1984)*, urmaţi de exilul la care a fost împins de Securitate (din 1985).
 
Textul – cu cîteva minime îndreptări tacite – este reprodus aici din revista Puncte cardinale (an VIII, nr. 4/88, aprilie 1998, pp. 1-2), unde a apărut pentru prima oară în ţară, cu titlul redacţional “Hristos a înviat în inima ta!”. Cele cîteva paranteze drepte îmi aparţin. (Răzvan Codrescu)

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro