Drumul spre Vozia I.Cei trei şi Pădurea cea Mare PDF Imprimare Email

Autor: Pr. Mihai-Andrei Aldea

Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Ce poate ieşi, de sub pana unui tânăr teolog-scriitor, atunci când se întâlnesc, la agapa rostirii româneşti, romanul şi basmul, tradiţia bisericească şi tradiţia folclorică, duhul crucii şi duhul neamului? “Trecând codrii de aramă” şi urmând “traseul iniţiatic” al acestei cărţi pentru toate vârstele, veţi vedea că “Stăpânul inelelor” poate avea şi o bună întruchipare ortodoxă, deopotrivă “desfătătoare” şi “procopsitoare”, ca toate închipuirile ce poartă în ele dorul cuvintelor după Cuvânt. Deocamdată autorul ne oferă numai primul volum (din cele trei proiectate), al doilea fiind în curs de elaborare.

Volum broşat, aprox. 230 pagini, format 20/14.5 cm

 
Drumul spre Vozia, ediţia a doua cu ilustraţii 

 
Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe PDF Imprimare Email
Autor: Preot Lector Univ. Dr. Picu Ocoleanu
Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Fără îndoială că slujirea aproapelui este de datoria tuturor creştinilor. Problema este cum realizăm concret această slujire, cum este ea posibilă ca slujire a lui Hristos. Răspunsul ortodox nu poate fi decât unul singur: în Biserică, în comunitatea celor care Îl mănâncă pe Hristos. S-a ajuns să se discute de diaconie ca „întreprindere” (Diakonie als Unternehmen), de strategii manageriale şi concurenţiale în lucrarea de slujire a aproapelui, de ieşirea ei pe piaţă, au loc tot felul de expoziţii, de conferinţe, de congrese pe teme de diaconie. Unde este însă Hristos în tot acest context? În cel mai fericit caz, El rămâne exilat undeva în discurs, transformat într-un concept cu valoare de principiu socio-moral. Acelaşi pericol paşte şi Biserica noastră, iar autorul îl deconspiră, chemând la redescoperirea autenticei tradiţii bisericeşti.

Volum broşat, aprox. 160 pagini, format 20/13 cm

 
Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în geneaologia teologică a monahismului creştin PDF Imprimare Email

Autor: Preot Lector Univ. Dr. Picu Ocoleanu

Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Monahismul creştin este un fenomen eclezial, ale cărui rădăcini trebuie căutate în viaţa Bisericii şi nu altundeva. Desigur, în literatura ascetico-monahală descoperim influenţe (în special provenind din filozofia greacă), dar acest lucru nu caracterizează monahismul ca atare, ci, mai curând, Biserica în ansamblul său. Elementele de cultură elen(istic)ă din monahism sunt preluate pe filiera vieţii bisericeşti şi nu prin intermediul unor influenţe externe exercitate direct asupra lui. Atunci când Biserica se autodefineşte în primele veacuri, o face ca „filozofie adevărată” – „filozofie duhovnicească” sau „filozofie a desăvârşirii”, cum o înţelegem până astăzi –, trimiţând la acest modus vivendi, analizat aici cu rigoare în geneza lui istorică.

Volum broşat, 256 pagini, format 13x20


 
Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XII. IOV PDF Imprimare Email
Autori: Preot Ioan Sorin Usca/ Prof. Ioan Traia
 
Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Nae Ionescu spunea despre creştinism că este „soluţia dumnezeiască a problemei lui Iov”. Volumul de faţă, continuând seria de comentarii verset cu verset ale cărţilor Vechiului Testament, cu întemeiere predilectă pe literatura patristică răsăriteană, ne ajută să înţelegem mai cuprinzător şi mai adânc sensul teologic al uneia dintre cele mai provocatoare cărţi biblice, subliniind actualitatea eternă a problematicii dezvoltate de Iov şi de interlocutorii săi, ca paradigmă revelată a raportării complexe a omului la Dumnezeu, ca şi a lui Dumnezeu la creaţia Sa.

Volum broşat, 249 pagini, format 13x20
 

 
File de Pateric din împărăţia monahilor : Sfântul Munte Athos PDF Imprimare Email
Traducere din limba greacă de Ierom. Teofan Munteanu
 
Ediţia a III-a
 
Editura Christiana/Sfânta Mânăstire Nera, Bucureşti, 2008

Alcătuită după modelul şi în duhul Patericelor tradiţionale, cartea ieromonahului athonit ruso-danez Antonie, ajunsă acum la a treia ediţie românească (după cele din 2000 şi 2003, demult epuizate), ne înfăţişează portretele duhovniceşti esenţializate ale unor nevoitori exemplari din Sfântul Munte, trăitori în veacul al XIX, dintre care nu lipseşte nici luminoasa figură a Ortodoxiei româneşti care a fost „Bătrânul Antipa” (m. 1882), cunoscut astăzi ca Sfântul Antipa de la Calapodeşti. „Lumea asta întreagă, dacă se mai poate ţine şi nu cade sub blesteme, e pentru că se sprijină pe rugăciunile Muntelui Sfânt”, scria ieromonahul martir Daniil Sandu Tudor (m. 1962, în temniţa de la Aiud), citat mai pe larg şi pe coperta finală a volumului (lângă icoana tuturor Sfinţilor athoniţi, de la Prodromu).

 Volum broşat, 416 pagini, format 16,5x23,5
 

 
Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o noua cultură a legii PDF Imprimare Email

Autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul

Pr. Picu Ocoleanu (n. 1974), doctor în Teologie (2001, Universitatea Erlangen-Nürnberg, Germania) şi lector la Universitatea din Craiova (din 2005), ne oferă în acest volum erudit „o analiză a vieţii religioase în perspectiva poruncilor lui Dumnezeu. În calitatea lor de gânduri ale Divinităţii, poruncile, ca raţiuni divine ale lucrurilor, transcend însăşi rostirea, fiind întocmite dinainte de veacuri de Dumnezeu, precum Însuşi a ştiut. Ele sunt, cum arăta Sfântul Maxim, «bunele voiri» dumnezeieşti din care purced poruncile prin care Dumnezeu creează lumea. De aceea, atunci când contemplăm creaţia, auzim şi citim cuvintele (raţiunile) pe care El le-a cugetat şi le-a rostit. Astfel că, în calitatea lor de cuvinte divine, poruncile sunt locul întâlnirii omului cu realitatea, toposul experierii adevărului” (din Cuvântul înainte al Î. P. S. Irineu Slătineanul).

Volum broşat, 286 pagini, format 13x20


 

 
Principii de bioetică. O abordare ortodoxă PDF Imprimare Email

Autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Lucian Gavrilă, Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici, Asist. Soc. Drd. Andreea Băndoiu

Colecţia: «Teologie aplicată»

Cartea aceasta se doreşte să fie un cuvânt de apărare şi de punere în valoare a conceptului de bioetică creştină ortodoxă. Ştiinţă eminamente interdisciplinară, bioetica este expusă permanent riscului de a-i fi capturate sensurile şi valorile de către epistemologia seculară. Dar tot atât de bine există şansele creştinării ei. Bioetica creştină, tot mai bine conturată în ultimul deceniu, atât în Occident, cât şi în lumra ortodoxă, raportează actul bioetic la căutarea mântuirii. Lucrând sub egida „Centrului pentru Studii de Teologie Aplicată” de pe lângă Mitropolia Olteniei, autorii doresc să dovedească în această carte că Biserica este „un spital”, nu „un tribunal”.

 Volum broşat, 100 pagini, format 13x20


 
Medicină naturistă. Fitoterapie - Acupunctură - Homeopatie PDF Imprimare Email
Autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin, Prof. Univ. Dr. Mircea Tămaş, Biochim. Nicoleta Macovei
 
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită
 
Reeditată după 13 ani, lucrarea încadrează principalele metode terapeutice care folosesc re­medii naturale: fitoterapia, aromaterapia, acupunctura, homeopatia şi dietoterapia. Metodele naturiste se impun prin convingerile şi munca unor medici care s-au dedicat acestei discipline şi prin forţa evoluţiei ac­tuale a răspunsului la terapia alopată. Milioane de reacţii adverse la medicina clasică, înregistrate anual, determină pe bolnavi, în primul rând, să caute o medicaţie care să nu le facă rău, ci numai bine. De aceea, tehnicile terapiei naturale s-au îmbogăţit simţitor în toată lu­mea, iar tratatul de faţă reflectă această stare de lucruri.

Volum broşat, 478 pagini, format 14,5x20,5
 

 
Caietele Precuviosului Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor): 2. Sfinţita Rugăciune PDF Imprimare Email
Ediţia a doua, revăzută şi adăugită de Alexandru Dimcea

Editura Christiana a publicat, începând din 1999, în colaborare cu Prof. Alexandru Dimcea, cele mai multe pagini inedite din manuscrisele rămase de la ieroschimonahul Daniil de la Rarău (poetul Sandu Tudor), martirizat în temniţa comunistă de la Aiud (noiembrie 1962). Volumul 2 al seriei intitulate editorial Caiete, apărut în anul 2000 şi demult epuizat, reapare în luna decembrie a acestui an într-o a doua ediţie, revăzută şi substanţial adăugită. Sub titlul Sfinţita Rugăciune sunt reunite pagini dense despre spiritualitatea isihastă, atât în tradiţia, cât şi în actualitatea ei, confirmând încă o dată înalta angajare duhovnicească a membrilor Rugului Aprins de la Sfânta Mânăstire Antim din Bucureşti (grupare căreia Sandu Tudor i-a fost principalul animator şi purtător de cuvânt).


Volum broşat, aprox. 250 pagini, format 13x20/13


 
Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XI. Ezdra, Neemia, Estera PDF Imprimare Email
Autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia

Seria de comentarii pe baze patristice la cărţile Vechiului Testament, iniţiată şi realizată de Pr. Ioan Sorin Usca şi de colaboratorii săi apropiaţi (Prof. Ana Usca, Prof. Ioan Traia), a ajuns la volumul XI, dedicat cărţilor Ezdra, Neemia, Estera, tâlcuite verset cu verset, cu referiri utile, atunci când este cazul, la bibliografia recentă (teologică, dar şi istorico-filologică). Autorii urmează textul Septuagintei şi se adresează cu precădere elevilor seminarişti şi studenţilor în Teologie (de altfel, volumele anterioare au ajuns deja în bibliografiile de uz curent ale instituţiilor de învăţământ teologic din România).

Volum broşat, 270 pagini, format 13x20
 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro