Cărţile spiritului şi alte poezii PDF Imprimare Email

Autor: Constantin Oprişan

 Ediţie îngrijită de Pr. Gh. Calciu, Marcel Petrişor şi Răzvan Codrescu

Editura Christiana, Bucureşti, 2009

Versurile lui Constantin (Costache) Oprişan (1921-1958), mort în temniţa comunistă de la Jilava şi aproape uitat de posteritate, au fost reconstituite din memorie de foştii deţinuţi politici Gheorghe Calciu şi Marcel Petrişor, camarazi de celulă cu poetul. Amplul poem lirico-filosofic intitulat Cărţile spiritului dă măsura unui mare talent neîmplinit şi a unei alese conştiinţe mărturisitoare, statornicind în veac crezul donquijotesc al unei generaţii mucenicite:

Să nu te-ntorci din cale când Duhul Rău te minte,
Căci vei rămâne pururi în a Sodomei carceri;
Prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte,
Căci drumurile-n spirit nu suferă întoarceri!

 Volum broşat, 93 pagini, format 11x20


 
Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XIII. Psalmii PDF Imprimare Email

Autori: Pr. Ioan Sorin Usca, Prof. Ioan Traia

Editura Christiana, Bucureşti, 2009

Seria de tâlcuiri verset cu verset ale cărţilor Vechiului Testament, ajunsă acum la monumentul lirico-religios al Psalmilor lui David, se întemeiază cu precădere pe marele tezaur exegetic al patristicii răsăritene, dar aduce, de câte ori este cazul, şi precizări istorice şi filologice de dată recentă. Autorii, cu plusul de experienţă acumulat prin fiecare volum al seriei, îmbină rigorile teologiei cu exigenţele culturii actuale, oferind un valoros şi lesne accesibil instrument de lucru mai ales seminariştilor şi studenţilor în Teologie, dar şi intelectualităţii creştine în general.

Volum broşat, aprox. 696 pagini, format 20/13

 
Vademecum creştin ortodox. Cunoştinţe minim necesare în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi PDF Imprimare Email
Autor: Ieromonah Grigorie Sandu
 
Ediţia a II -a
 
Editura Christiana, Bucureşti, 2009

După Mântuitoarea frică de Dumnezeu, Părintele Ieromonah Grigorie Sandu ne pune la îndemână a doua ediţie, revăzută şi adăugită, a acestui îndrumar creştin ortodox în care învăţăturile catehetice se împletesc cu cele apologetice, iar forţa Tradiţiei vine să potenţeze trăirea în actualitate şi să ne ajute în a căpăta discernământul necesar pe calea tot mai anevoioasă a mântuirii. Scrisă de un trăitor înduhovnicit al zilelor noastre, medic înainte de a îmbrăca haina monahală, cartea aceasta nu ocoleşte nici unul dintre aspectele vieţii cu care ne confruntăm, arătându-ne, într-un limbaj lesne accesibil, cum poate fi citit prezentul în strălumina veşniciei.
 
Volum broşat, 208 pagini, format 13x20
 

 
Rug aprins. O sută de sonete şi false sonete PDF Imprimare Email

Autor: Răzvan Codrescu

Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Celor 40 de sonete publicate în volumul antologic Răsăritenele iubiri, Răzvan Codrescu le adaugă 60 de sonete inedite, cuprinse între copertele volumului intitulat Rug aprins, pe care autorul îl dedică poeţilor muceniciţi ai Rugului Aprins şi ai temniţelor comuniste, tuturor pătimitorilor întru Cuvânt ai secolului XX, sfinţilor ştiuţi şi neştiuţi ai limbii române.

Volum legat, 126 pagini, format 11x20

 

 
Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii PDF Imprimare Email
Autor: Asist. Univ. Dr. Andrei Drăgulinescu
 
Editura Christiana, Bucureşti 2008

O carte şocantă despre lumea în care trăim şi mai ales despre provocările cu care se confruntă tânăra generaţie. O radiografie ortodoxă făcută de un om de ştiinţă creştin, preocupat nu doar de deconspirarea răului, dar şi de posibila lui terapie. O încercare de a mobiliza oastea Dumnezeului Vieţii împotriva culturii şi civilizaţiei morţii.

Volum broşat, 180 pagini, format 13x20
 

 
Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I. Facerea PDF Imprimare Email
Autor: Pr. Ioan Sorin Usca
Ediţia a II-a
Editura Christiana, Bucureşti 2008

Apărut în 2002 şi demult epuizat, acest volum reapare acum într-o ediţie revăzută şi substanţial adăugită, în care textul aproape că s-a dublat. Seria a ajuns, între timp, la volumul XII (Iov) şi a pătruns în bibliografiile seminariilor şi facultăţilor de Teologie ortodoxă, devenind un instrument de lucru curent, atât pentru elevi şi studenţi, cât şi pentru intelectualitatea creştină în general. Revizuirea şi reeditarea întregii serii se va face cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, primenitorul biblisticii româneşti.

Volum broşat, aprox. 456 pagini format 20/13


 
Mântuitoarea frică de Dumnezeu PDF Imprimare Email

Autor: Ieromonah Grigorie Sandu

Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Autorul, la origine medic, iar astăzi monah îmbunătăţit, impunând o mare discreţie asupra persoanei sale, ne dăruieşte prin cartea de faţă un florilegiu de însemnări şi meditaţii duhovniceşti puternic ancorate în realităţile actuale, dar întru totul străluminate de duhul drept al tradiţiei răsăritene, retrăite smerit în pacea chiliei. Pe coperta finală, autorul se rezumă la această emoţionantă mărturisire: „Stai în chilie şi chilia singură te va învăţa”, spun Sfinţii Părinţi în Pateric. Adevărul cuvântului lor insuflat de Duhul Sfânt am încercat să îl aşez spre folosul altora în paginile acestei cărţi; poate ultima, căci chilia mă învaţă tot mai mult, lucruri care mă privesc doar pe mine...”
 
Volum broşat, 320 pagini, format 13x20
 

 
Drumul spre Vozia I.Cei trei şi Pădurea cea Mare PDF Imprimare Email

Autor: Pr. Mihai-Andrei Aldea

Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Ce poate ieşi, de sub pana unui tânăr teolog-scriitor, atunci când se întâlnesc, la agapa rostirii româneşti, romanul şi basmul, tradiţia bisericească şi tradiţia folclorică, duhul crucii şi duhul neamului? “Trecând codrii de aramă” şi urmând “traseul iniţiatic” al acestei cărţi pentru toate vârstele, veţi vedea că “Stăpânul inelelor” poate avea şi o bună întruchipare ortodoxă, deopotrivă “desfătătoare” şi “procopsitoare”, ca toate închipuirile ce poartă în ele dorul cuvintelor după Cuvânt. Deocamdată autorul ne oferă numai primul volum (din cele trei proiectate), al doilea fiind în curs de elaborare.

Volum broşat, aprox. 230 pagini, format 20/14.5 cm

 
Drumul spre Vozia, ediţia a doua cu ilustraţii 

 
Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe PDF Imprimare Email
Autor: Preot Lector Univ. Dr. Picu Ocoleanu
Editura Christiana, Bucureşti, 2008

Fără îndoială că slujirea aproapelui este de datoria tuturor creştinilor. Problema este cum realizăm concret această slujire, cum este ea posibilă ca slujire a lui Hristos. Răspunsul ortodox nu poate fi decât unul singur: în Biserică, în comunitatea celor care Îl mănâncă pe Hristos. S-a ajuns să se discute de diaconie ca „întreprindere” (Diakonie als Unternehmen), de strategii manageriale şi concurenţiale în lucrarea de slujire a aproapelui, de ieşirea ei pe piaţă, au loc tot felul de expoziţii, de conferinţe, de congrese pe teme de diaconie. Unde este însă Hristos în tot acest context? În cel mai fericit caz, El rămâne exilat undeva în discurs, transformat într-un concept cu valoare de principiu socio-moral. Acelaşi pericol paşte şi Biserica noastră, iar autorul îl deconspiră, chemând la redescoperirea autenticei tradiţii bisericeşti.

Volum broşat, aprox. 160 pagini, format 20/13 cm

 
Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o noua cultură a legii PDF Imprimare Email

Autor: Pr. Lect. Univ. Dr. Picu Ocoleanu

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Cu un cuvânt înainte de Episcop Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Slătineanul

Pr. Picu Ocoleanu (n. 1974), doctor în Teologie (2001, Universitatea Erlangen-Nürnberg, Germania) şi lector la Universitatea din Craiova (din 2005), ne oferă în acest volum erudit „o analiză a vieţii religioase în perspectiva poruncilor lui Dumnezeu. În calitatea lor de gânduri ale Divinităţii, poruncile, ca raţiuni divine ale lucrurilor, transcend însăşi rostirea, fiind întocmite dinainte de veacuri de Dumnezeu, precum Însuşi a ştiut. Ele sunt, cum arăta Sfântul Maxim, «bunele voiri» dumnezeieşti din care purced poruncile prin care Dumnezeu creează lumea. De aceea, atunci când contemplăm creaţia, auzim şi citim cuvintele (raţiunile) pe care El le-a cugetat şi le-a rostit. Astfel că, în calitatea lor de cuvinte divine, poruncile sunt locul întâlnirii omului cu realitatea, toposul experierii adevărului” (din Cuvântul înainte al Î. P. S. Irineu Slătineanul).

Volum broşat, 286 pagini, format 13x20


 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro